Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 22. august 2001

Bestyrelsesmøde på Huset ved det grønne træ tirsdag den 21. august kl. 11.00-14.00


Deltagere: Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Rasmus Bech.
Afbud fra: Per Kjærbye, Hanne Højer, Flemming Toft, Lars Poulsen, Leif Rasmussen


AIPS-kort obligatorisk for at komme i presseboksen.

Der er kommet reaktioner fra JP, Ritzau og Århus Stiftstidende på det nye krav om AIPS-kort for at komme i presseboksen til superligakampe.
Steen Ankerdal har udarbejdet en redegørelse, der er bragt på hjemmesiden, og denne redegørelse fik bestyrelsens fulde opbakning.
Der kan opstå enkeltstående problemer, dels når nye medlemmer ikke har fået deres AIPS-kort, fordi der er 2-3 ugers ventetid i Ungarn, dels når et medlem har fået stjålet sin pung eller lignende.
I disse tilfælde tilstræber vi at have en særlig ordning, så de pågældende blade kan søge akkreditering hos den arrangerende klub på samme måde, som det sker, når vi er til fodbold i udlandet.
- Det er dog vigtigt at bemærke, at vi skal have DBU's accept til dette, da det er DBU's regel og ikke os, der forvalter disse regler, sagde Steen Ankerdal.
Konklusion: Steen Ankerdal kontakter DBU's kommunikationschef Lars Berendt for at drøfte denne smidighedsklausul.
En sådan ordning findes allerede i Aalborg.

Internationalt
Vi drøftede endnu engang det nordiske samarbejde. Flemming Thor Madsen havde udarbejdet en skrivelse til vore nordiske kolleger, og skrivelsen blev godkendt og afsendes nu til Norge, Sverige, Finland og Island. Det handler om indholdet af det nordiske samarbejde. Vi vil gerne styrke det organisatoriske sammenhold, og vi vil gerne udveksle erfaringer om efteruddannelse og lignende, men det skal komme medlemmerne til gode.
Vi drøftede en styrkelse af det nordiske samarbejde for at gøre os stærkere i AIPS.

Flemming Thor Madsen blev udpeget til at repræsentere DS ved det norske jubilæum den 2. september, og formanden vil her forsøge at tage hul på den snak, vi skal have med de andre nordiske lande, så NK får mere fagligt indhold fremover. Det vil betyde, at visse lande skal sende andre repræsentanter end dem, der deltog på NK i København i maj i år.

Medlemsbladet.

Vi kom til at betale dyrt for porto på sidste nummer, fordi postvæsenet mente, at vort medlemsblad vejede 100,5 gram. Grænsen er 100 gram.
De kommende numre må ikke veje mere end 99 gram incl. clips.

Kursus for PF'ere.
Der var enighed om, at vi skal lave det kursus for fotografer, som tidligere har været drøftet. De reaktioner, vi har fået, har været positive, og der vil givetvis komme flere fotografer fra mindre aviser, når vi tilbyder et kursus.
Sagen er lagt i de kyndige hænder på Per Kjærbye og Lars Poulsen.

Efteruddannelse.
Kontingentforhøjelsen på generalforsamlingen fra 300 kr. til 450 kr. skyldtes, at der skulle være flere midler til fyraftensmøder, kurser og efteruddannelse for sportsjournalister og fotografer, og vi var enige om at tage konsekvensen af det ved at satse mere på at lave flere arrangementer.
Det besluttedes at nedsætte et udvalg til at arbejde med sagen.


Steen Ankerdal er også vores mand på efteruddannelseskursus fra 5. til 10. november. Her har 13 meldt sig.
- Kurset er normeret til 20, og jeg fatter ikke, at der ikke er tilmeldt flere, sagde Steen Ankerdal. Vi får kurset fyldt op, men jeg foreslår, at vi appellerer på hjemmesiden, så vi får 2-3 mere med fra vore egne rækker.


Presseforhold på stadions.

Steen Ankerdal havde aftale om et møde med DBU's udvalgsformand Torben Mogensen, men måtte selv melde fra i sidste sekund. Mødet er udsat - ikke aflyst. Når man finder en dato, deltager Steen Ankerdal og Per Kjærbye fra bestyrelsen.
Flemming Olesen var indbudt til møde med Viborg, der også er i færd med en modernisering af sit stadion. De har fået vores liste med 14 punkter - den liste, som blev anvendt med stor succes på Haderslevs nye stadion, og som Herning, Horsens og Farum også har modtaget. Der er ikke indkaldt til nyt møde.

Årets Sportsjournalist
Vi tilsluttede os forslaget om at offentliggøre kandidaterne, og vi har droppet idéen om at nominere nogle af dem, der er indstillet.
Vi offentliggør alle dem, der er indstillet, og sidste frist for indstillinger er den 15. januar.
Normalt har bestyrelsesmedlemmer været i stand til at komme med nye forslag under debatten i bestyrelsen, men det gælder også for bestyrelsesmedlemmer, at disse emner skal indstilles senest den 15. januar for at være med i afstemningen.

Økonomi
Kasserer Flemming Olesen oplyste, at vi lander på et underskud på 70.000 kr. i år.
Opkrævninger på kontingent udsendes i november.
Der er stadig ni, der skylder for to år, og 30, der skylder for et år.
De får nye hilsener snarest.

Flemming Thor Madsen har indhentet et særdeles interessant tilbud på hoteller i København. Det indebærer en rimelig rabat. Han arbejder videre med tilbuddene og skriver kontrakt med bl.a. Mercure-hotellerne, hvor en væsentlig del af de jyske reportere bor, når de er på reportagetur til hovedstaden. Næste skridt bliver at lave aftaler i Århus og Aalborg, hvis det er muligt.

Eventuelt:
Vi drøftede VM-fodbold 2002. Man skal forvente pebrede priser for rejserne til Japan og Korea, omkring 70.000 kr. pr. person for rejse og hotel til at dække Danmarks tre indledende kampe.
Sagen drøftes med Ulrik Bohse. Det kan betyde, at Danske Sportsjournalister imødeser den laveste danske pressedeltagelse i en slutrunde med dansk deltagelse, hvis landsholdet kvalificerer sig til VM.

Nye medlemmer har betalt:
Ivan Gregersen, Kasper Steenbach, Kasper Harboe, Ulrik Jensen, Roberto Zacharias, Mikael Baden Sørensen.

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 4. oktober kl. 13.00 i DGI-byen.

Således opfattet af Tommy Poulsen