Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Norge og AIPS

Torsdag d. 27. september 2001

Magne Johansen, Vicepresident i Norske Sportsjournalisters Forbund, har skrevet en rapport oven på AIPS-kongressen i Toronto.
Vi har fået lov at kigge vore norske kolleger over skulderen, og det er yderst relevant for DS, da vi i øjeblikket har en tilbundsgående drøftelse af vores "udenrigspolitik".
Her er rapporten:


Norge og Nordens fremtidige forhold til AIPS

Våre utsendte Magne Johansen og Tom Grønvold leverte dette
notatet etter AIPS-kongressen i Toronto :

AIPS fremstår stadig mer som en ikke-demokratisk organisasjon, men
heller et forbund som styres ene og alene etter presidents Togay Bayatlis
hode. Han avfeier alle spørsmål med snev av kritikk om organisasjonens
arbeide og prioriteringer, og manøvrerer avstemninger til viktige
posisjoner.

Under kongressen i Toronto fikk vi en ny, forsterket mistanke om at
han "kjøper" seg stemmer ved å bekoste kongressreisen til nasjoner som med
stor sannsynlighet selv ikke har råd til å betale for sin deltakelse. Og han
viser en heller nedlatende holdning til de nordiske land, som har
innvendinger, men som tross alt har 20 prosent av den totale medlemsmassen
bak seg.

Det ble på kongressen ikke avsatt tid til å behandle aktuelle saker
utover pliktløpene. I løpet av de fire dagene kongressen varte , ble det
bare avsatt tre og en halv time i kongressalen. Dermed ble det minimal tid
til spørsmål om organisasjonens arbeid, planer og prioriteringer. Og, i
følge presidentens egne ord, vil det bli avsatt enda mindre tid til
aktuelle saker i årene som kommer. Kongressene vil derimot i mye større grad
dreie seg om ulike presentasjoner , som for eksempel søkere til
forskjellige mesterskap og olympiske leker. Undertegnede kan ikke tolke
dette til annet enn at presidenten vil få enda sterkere makt.

Leif Nilsson, som er president i UEPS, stilte som kandidat både til
vervet som en av fem visepresidenter og en av seks styremedlemmer i AIPS.
Han nådde ikke opp. I følge Nilsson selv skyldtes dette at Bayatli hadde
instruert sine folk til å stemme på andre. Vi har også en mistanke om at mye
av forklaringen var at Nilsson med vage ord kritiserte Bayatli både i sin
rapport og fra talerstolen. Nilsson spurte hvorfor han i egenskap av
UEPS-president ikke i det minste hadde blitt orientert om presidentens
kontakt og avtaler med arrangøren av fotball-EM i forkant av mesterskapet, i
og med at det ble arrangert i Europa. Nilsson etterlyste også en avklaring i
rollefordelingen mellom AIPS og UEPS.

Det er også svært urovekkende at Norden ikke er representert i det
13 manns store AIPS styret, til tross for at Norden har en femtedel av
medlemmene i organisasjonen (beregnet ut fra antall AIPS-kort) .

Hva kan og bør Norge gjøre for å påvirke utviklingen? Etter vårt
skjønn er det to alternativer:

1. Å gå mer aktivt inn for å bli representert.

2. Markere vår misnøye ved ikke å anbefale våre medlemmer å innløse
AIPS-kortet ved kommende årsskifte. I såfall er det viktig å meddele både
AIPS sentralt og andre nasjonale forbund om vårt standpunkt.

AIPS-kortet, som koster 30 USD, gir strengt tatt ingen fordeler. De
store idrettsforbundene forlanger ikke lenger at AIPS-nummeret føres opp på
akkrediteringer, og det har heller ingen betydning i den forstand at AIPS
kan kreve hvilke redaksjonelle medarbeidere som skal dekke de ulike
begivenheter.

For inneværende periode er det utstedt 421 AIPS-kort til norske
sportsjournalister. Det innebærer at kortet utgjør en inntekt på nærmere
100.000 kroner for AIPS sentralt. For oss (NSF) medfører AIPS-kortet er
årlig inntekt på 20.000 kroner.

Det er bare Tyskland (565), Tyrkia (500) og Danmark (437) som har flere
AIPS-kort enn oss. Norge har til gjengjeld flere ganger så mange kort som
USA (85), Storbritannia (173), Brasil (285) og Canada (59). Totalt har de
nordiske landene 20 prosent av det totale antall AIPS-kort (8503). Likevel
har vi altså ingen innflytelse i styret.

Under kongressen i Toronto luftet vi tanken om en felles nordisk boikott av
AIPS. Alle var i utgangspunktet av samme oppfatning som oss. De vi snakket
med var heller ikke fremmed for en tanke om et framtidig felles nordisk
pressekort for sportsjournalister.

De t beste ville være å jobbe aktivt for å få norsk/nordisk representasjon
i AIPS-styret. Rent umideelbart ville dette være det mest gunstige. Men
undersøkelser vi har gjort viser at en norsk representant i AIPS-styret vil
påføre NSF så store utgifter at det også blir et spørsmål om vi kan ta oss
råd til det. AIPS forventer at nasjonale forbund med ordnet økonomi , selv
bekoster driften av sine folk i AIPS. Vårt anslag er at en person i styret
koster 100.000 kroner i året, altså 400.000 kroner for en periode. I tillegg
forventes det at alle nasjoner som er representert i styret , arrangerer
minst ett møte for AIPS eksekutivkomite i 4-års-perioden.

Den enkelte redaksjon og det enkelte medlem står selvfølgelig fritt til å
forholde seg til AIPS-kortet. Men som et diskusjonsgrunnlag vil vi
konkludere med at vi som en reaksjon mot AIPS syn på de nordiske landene og
AIPS-kortets manglende betydning, ikke lenger anbefaler våre medlemmer å
fornye AIPS-kortet fra kommende årsskifte. Vi ser derimot nødvendigheten av
at NSF opprettholder sitt medlemsskap i AIPS.

Magne Johansen - Tom Grønvold