Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Fredag d. 23. november 2001

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Sportsjournalister, Huset ved Det Grønne Træ, torsdag den 22. november 2001 kl. 11.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Tommy Poulsen, Flemming Olesen, Hanne Højer, Rasmus Bech og Flemming Toft.
Afbud fra:
Per Kjærbye, Lars Poulsen og Leif Rasmussen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efterretningssager:
Steen Ankerdal orienterede om den seneste udvikling omkring stadionforholdene.
Vi har modtaget en klage fra flere sider om presseforholdene på Vejle Stadion. Flemming Thor Madsen og Tommy Poulsen tager kontakt til Vejle Boldklub.
Vi må erkende, at de hidtidige forhandlinger med Vejle Boldklub har givet et resultat, som vi ikke kan bruge til noget.
Det gælder både parkeringsforhold og tilskuerpladser midt blandt VIP'ere.

Flemming Olesen kunne berette, at aftalen med Dansk Tipstjeneste var blevet forlænget for det kommende år.

Play the Game.
Det besluttedes at bevilge 25.000 kr. til det anerkendte kursus "Play the Game", som DGI er initiativtager til, og som er et tilbud til alle vore medlemmer.
Det afvikles igen i efteråret 2002.
Flemming Thor Madsen kontakter kursusleder Jens Sejer for at forhandle om, hvorvidt DS' medlemmer kan få specialtilbud om at deltage i ét af programpunkterne til gengæld for vort økonomiske bidrag til kurset.
Formandens kontakt til Jens Sejer efter mødet har iøvrigt været meget positiv.
Nærmere herom senere.

Forslag fra Hans Krabbe.
Hans Krabbe, DR-sporten, har fremsendt et forslag om at udsende et nummer af "Den Gyldne Pen" med de bedste artikler fra sportspressen i året, der gik.
Forslaget skal først træde i kraft fra december 2002.
Bestyrelsen besluttede at lægge forslaget ud til debat på generalforsamlingen på Væddeløbsbanen i Odense tirsdag den 5. marts 2002.
Hans Krabbe foreslår i samme forbindelse at nedlægge valget af Årets Sportsjournalist.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at valget af Årets Sportsjournalist ikke skal nedlægges.

Hanne Højer, formand for uddannelsesudvalget, orienterede om planerne om to temadage og to fyraftensmøder med spændende gæster.
Udvalget arbejder på at gennemføre et møde med superligadirektører i januar.
Vi offentliggør nærmere herom på hjemmesiden, når gæsterne har sagt ja til invitationen, men det er måske en god idé at overveje at tage til indefodboldstævne søndag den 6. januar.
Hanne Højer orienterede om andre planer som "En dygtig interviewer", "Sproget", "Den svære vej til kilderne", "Hvordan knækker man et regnskab?", "Troværdighed" og "Spilleragenter".
Alle gode forslag sendes til Hanne Højer, der samler trådene i det nye uddannelsesudvalg.

Per Kjærbye og Lars Poulsen har lavet et oplæg til et kursus for sportsfotografer.
Oplægget blev mødt med stor begejstring, og de to herrer arbejder videre med planerne, når de vender hjem fra deres udenlandske opgaver i henholdsvis Parma og Australien.

Kontingent
Flemming Olesen bruger disse dage til at udsende kontingentopkrævninger til vore knap 650 medlemmer.
Otte medlemmer skylder kontingent for to år. Hvis nogen af de otte ikke har betalt deres gæld senest 31. december, ekskluderes de på næste bestyrelsesmøde.
24 medlemmer skylder kontingent for 2000. De har modtaget en særlig hilsen fra kassereren.
Vi bruger hjemmesiden til at indskærpe reglerne for ansøgninger om nye AIPS-kort.

Nordisk samarbejde
Flemming Thor Madsen orienterede om sit møde med de øvrige nordiske lande i Helsingfors. Formandens referat har været bragt på hjemmesiden.
Der er indkaldt til nyt nordisk møde lørdag den 26. januar 2002 i Stockholm.
Flemming Thor Madsen og Steen Ankerdal deltager.
Blandt emnerne er, at der skal findes en ny nordisk kandidat til UEPS (den europæiske afdeling af AIPS).
Der er valg til de fremtrædende poster i UEPS i 2002.

Hanne Højer beklagede, at der stadig kommer mange medlemsblade retur fra vore medlemmer, selv om bladene sendes til de officielle adresser, medlemmerne har opgivet til medlemssiden. Det vil sige, at hvert medlem kan gå ind på medlemslisten og se, om alle oplysninger er korrekte, men enten gider de ikke - eller også er det rent sløseri.
Navnene på de pågældende offentliggøres på hjemmesiden, så vi kan få adresserne rettet til næste gang.

Vin er udsendt til alle skribenter og fotografer på de udsendte medlemsblade.

Der er deadline på næste nummer af "Den Gyldne Pen" den 1. december.

Generalforsamlingen
Den finder sted tirsdag den 5. marts på Fyns Væddeløbsbane i Odense.
Leif Rasmussen står for arrangementet, herunder bespisningen af de mange deltagere, og har indkaldt den fynske Mister Still Going Strong, Poul Ib Pedersen, som konsulent omkring de traditionelle indslag.
På næste bestyrelsesmøde drøftes fælles transport til generalforsamlingen som i marts 2001.
Sidste år blev Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Rasmus Bech og Per Kjærbye genvalgt.
Det betyder, at Flemming Olesen, Tommy Poulsen og Hanne Højer er på valg denne gang.
Suppleanter er Flemming Toft, Lars Poulsen og Leif Rasmussen.
Leif Rasmussen ønsker ikke genvalg.

DS har modtaget tre ansøgninger, to fra fotografer og en fra en tv-kommentator, om medlemskab af DS. De pågældende er ikke medlem af Dansk Journalistforbund og opfylder heller ikke kriterierne for et associeret medlemskab. De har dog alle mulighed for at blive medlem på et senere tidspunkt, når de er blevet indmeldt i Dansk Journalistforbund.

Årets Sportsjournalist skal hædres på generalforsamlingen tirsdag den 5. marts.
Fristen for indsendelse af kandidater til "Den Gyldne Pen" er fastsat til den 15. januar.
Efter forslag på generalforsamlingen i marts 2001 vil kandidaterne blive offentliggjort, før DS vælger Årets Sportsjournalist.
Derfor er fristen den 15. januar uigenkaldelig.

Næste bestyrelsesmøde afvikles torsdag den 17. januar kl. 11.00.
Vi er blevet indbudt til et møde med DIF's Medieudvalg i Idrættens Hus i Brøndby og har derfor valgt at henlægge næste bestyrelsesmøde til idrættens højborg i Brøndby.

Efter bestyrelsesmødet afvikledes den årlige julefrokost, hvor Danske Sportsjournalisters fire æresmedlemmer, Børge Munk Jensen, Niels Christian Niels-Christiansen, Poul Erik Andersson og H. C. Møller alle glædede os med deres deltagelse.
For en god ordens skyld skal vi nævne, at det var en yderst stilfærdig julefrokost på to timer, da alle involverede havde travlt med andre opgaver, bl.a. FC København-Borussia Dortmund.

----------------------------------------------------------------
Bilag:
Hans Krabbes forslag, der fremlægges på generalforsamlingen:

Årets bedste danske journalistik om sport.

Ifølge aftale med Tommy Poulsen vil jeg gerne præcisere hvordan man kunne skabe en tradition for at hædre det bedste af hvad danske sportsjournalister kan præstere.

Ideen fik jeg helt konkret, da jeg sent på sommeren læste en Kurt Lassen-reportage fra en FCK-kamp. ”Mesterhak” hed den, og var et meget elegant eksempel på, hvordan en kampreportage også kan laves. Det var i de uger hvor TipsBladet annoncerede heftigt for deres Per Høyer-antologi, og så slog det mig; vi må kunne lavet noget tilsvarende for den bedste hjemlige sportsjournalistik – og ikke nødvendigvis vente med at fremhæve kollegernes kvaliteter til folk ER døde...

I bund og grund at lave tingene om, så vi ikke længere hædrer Årets Sportsjournalist – men Årets Sportsjournalistik...

Jeg forestiller mig at inddele stoffet i en række genrer. For eksempel portrættet, referatet, klummen, den skæve, den tidspressede, baggrunden, reportagen, den dybdeborende. Nyheden, den bedste lokale, etc, etc.

Der skal laves en redaktion, som sagtens kunne bestå af blandt andre mig. Når kolleger i løbet af året falder over noget, som de mener fortjener at komme med, skal det sendes til redaktionen, hvor det bliver bedømt. Slutteligen ender vi med et antal genrer med måske tre artikler i hver. Det kan godt være, at det ikke bliver det store hit år et eller to. Men målet er at skabe en tradition. Det skal være eksklusivt at komme med. Man skal anbefales af andre. Og til sidst skal opbakningen nok komme. Jeg har faktisk fået en del positive henvendelser efter at ideen blev lanceret på hjemmesiden.

Altså, det skal være én gang om året. Det skal være det bedste af det bedste DANSKE. Det skal være begrænset, men godt. Man skal anbefales af andre. Garneret med de bedste pressefotos. Og det hele non-profit.

Ja, jeg ved godt at I sidder som høge og venter på at slå ned på det med pengene. Men hvad med at lade det komme an på en prøve og lade antologien erstattet et af de årlige numre af medlemsbladet? For eksempel årets sidste. Annoncørerne er vel ligeglade med om deres annonce står på en side med AIPS-debat eller en side med en skarp Kurt Lassen-artikel garneret med et flot Morten Juhl-foto. Og modtagerne af bladet ville måske endda blive glædeligt overraskede...

Slår det an – og det er jeg overbevist om, at det kunne – er perspektivet måske endda en lille tryksag i stil med de gamle Fodbold Jul – lige til at smække under juletræet til den målgruppe, der i forvejen holder TipsBladet, læser Politikens tillæg om mandagen, specialmagasinerne om Champions League og andet hardcore stof. De er der, og vil gerne have det ypperste af hvad dansk sportsjournalistik kan præstere som mandelgave. Hvad søren skal man ellers få tiden til at gå med den 24. når ungerne er dejset om og magen tumlet i seng?

Første gang til december 2002 – altså et år fra nu...

Vær lidt friske, for søren. Og mangler der lidt penge, så spar udgiften til pennen til Årets Sportsjournalist. På den her måde får vi hædret en bredere kreds af kolleger. Og ikke mindst kendskabet til, hvad de egentlig går og laver. Hvor mange har for eksempel læst HVAD der gav Broch og Hveisel titlen sidste år? Nej vel... På den her måde kunne noget af det bedste de skrev have fået plads i antologien og være nået ud til ALLE kolleger.

Så det....

Med venlig hilsen

Hans Krabbe, DR Midt & Vest / Radiosporten