Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Husk generalforsamlingen i Odense

Mandag d. 21. januar 2002

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 5. marts kl. 12
i restauranten på Fyens Væddeløbsbane i Odense

Dagsorden (ifølge lovene:)

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens (formandens) beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kontingent-fastsættelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Sidste år blev Fl. Thor Madsen,
Steen Ankerdal, Per Kjærbye og
Rasmus Bech valgt for to år.
På valg er:
Hanne Højer, Tommy Poulsen og
Flemming Olesen.
8. Valg af suppleanter:
Flemming Toft blev valgt for to år
sidste år. På valg er denne gang
Lars Poulsen og Leif Rasmussen.
Leif Rasmussen er ikke villig til genvalg.
9. Valg af revisorer
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert
(villige til genvalg)
10. Valg af revisorsuppleant
Hans Jensen (villig til genvalg)
11. Uddeling af Den Gyldne Pen
stipendier.
12. Eventuelt
- herunder debat om Hans Krabbes forslag om et årsskift med de bedste artikler fra vore medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretær Tommy Poulsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bemærk – kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen – og vinde legater.
Bemærk – efter generalforsamlingen er der frokost.