Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

46 til generalforsamling

Tirsdag d. 5. marts 2002

Danske Sportsjournalisters generalforsamling på Fyens Væddeløbsbane tirsdag den 5. marts 2002 havde samlet et beskedent fremmøde - 46 deltagere.

Jens Højbjerg blev valgt som dirigent.

Flemming Thor Madsen fremlagde formandens beretning, der omtales særskilt.

Kasserer Flemming Olesen gennemgik regnskabet.
Efter underskud på 279.000 kr. og 72.000 kr. i mine to første år som kasserer agter jeg nu at få balance i regnskabet i det kommende år, sagde kassereren.
Flemming Olesen fremlagde et budget, der viste et overskud på 15.000 kr. Han meddelte dog, at indtægter på 15.000 kr. på annoncer først var indkommet efter nytår og derfor er med i regnskabet for 2002.

Hans Grønfeldt redegjorde for sit forslag om fri kontingent til efterlønnere. Forslaget vandt dog ikke flertal i forsamlingen, efter at kasserer Flemming Olesen havde redegjort om de praktiske problemer med at holde styr på, hvem der netop nu er efterlønnere. Alle, der er fyldt 65 år, har gratis kontingent, og det er nemmere at holde styr på, da det retter sig efter dåbsattesten og ikke efter, om de stadig er i arbejde, påpegede kassereren.

Valgene:
Flemming Toft (TV2) overtager Rasmus Bechs plads i bestyrelsen for et år og er på valg igen i 2003.

Marco de los Reyes (Berlingske) - som ses på ovenstående billedet - blev valgt som 1. suppleant for to år.

Mads Wehlast (Ekstra Bladet) blev valgt som 2. suppleant for et år.

Lars Poulsen valgtes som PF-suppleant for to år.

Bestyrelsen ser derefter således ud:
Flemming Thor Madsen (formand)
Steen Ankerdal (næstformand)
Flemming Olesen (kasserer)
Tommy Poulsen (sekretær)
Hanne Højer (uddannelseschef)
Per Kjærbye (PF)
Flemming Toft

Alle tre suppleanter deltager i det daglige arbejde.

Omkring medlemsbladet indgår Flemming Toft, Steen Ankerdal og Marco de los Reyes sammen med Tommy Poulsen omkring arbejdet med at skaffe artikler til bladet.

Revisorerne Niels Christian Niels-Christiansen og Jørgen Herbert blev genvalgt med akklamation.

Revisorsuppleant Hans Jensen blev genvalgt, også med akklamation.

De 10 legater gik til:
Morten Hausborg, Lars Poulsen, Flemming Olesen, Jan Kjeldtoft, Marco de los Reyes, Poul Sørensen, Jan Schouby, Jørn Broch, Jesper Mads Eriksen og Henrik Lund Jensen.

Årets Sportsjournalist blev Charlotte Pedersen fra Ekstra Bladet. Denne hæder omtales særskilt.

Under eventuelt kom Hans Krabbes forslag til debat. Punktet omtales særskilt.

Leif Rasmussen stod for arrangementet og lukkede munden på kritíkerne fra sidste år med et perfekt arrangement og en menu, der også lukkede munden på de 46 deltagere. Menuen var fremragende, og der var mad nok til alle.
Kokken? Det var iøvrigt den samme som sidste år...

Poul Ib Pedersen stod for dagens underholdning med et V5 for 4-benede - ikke heste, men hunde. Jeppe Horskjær viste sig som Danmarks førende hundeekspert. Han havde fire af de fem vindere rigtige og løb med puljen. Ingen andre havde mere end to rigtige.

Dagens eneste kiks var, at DS havde bestilt "stille-kupé" til Steen Ankerdal m.fl. i toget fra København til Odense. Det var en beklagelig fejl at forvente, at de pågældende kunne holde mund så længe ad gangen, og vi skylder DSB og de øvrige rejsende en uforbeholden undskyldning for dette fejltrin.