Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

100 rykkere sendt ud

Lørdag d. 11. maj 2002

100 rykkere

Danske Sportsjournalisters kasserer Flemming Olesen har måttet sende ikke færre end 100 rykkere ud til medlemmer, som er i restance med hensyn til deres kontingent.

16 medlemmer er endda i restance for såvel 2001 som 2002, og det er både trist og besværligt at skulle rykke flere gange for kontingent.

Det er også trist for foreningens økonomi generelt, at vi har så mange penge i udestående, så derfor en opfordring til de tilskrevne:

Sørg venligst for at bringe dine kontingentforhold i orden hurtigt - og ifald man ikke ønsker at være med i vores kreds længere, så giv besked derom, så vi kan få renset ud i skyldnerlisten.

Det er et frivilligt, ulønnet job at være kasserer i DS, og det er ikke ligefrem et tidkrævende og besværligt bogholderi, der gør arbejdsglæden større.

Og samtidig en opfordring til alle:

Sørg også for, at foreningen hele tiden er opdateret med din korrekte adresse. Vi får en del post og blade retur - det ekstraarbejde, der ligger i at finde de nye adresser, og genfremsende breve og blade, kunne vi også godt være foruden.