Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Lørdag d. 23. november 2002

Danske Sportsjournalisters bestyrelse var fuldtallig til bestyrelsesmødet i Huset ved det grønne Træ i København onsdag den 20. november.

Indbudte gæster var Jens Dresling, Line Ernlund og Dennis Ritter, ialt 11 deltagere.

Der blev nedsat et radio/tv-udvalg med Dennis Ritter og Line Ernlund for at få et samlet overblik over de problemer, som de elektroniske DS-medlemmer tumler med. Der er store pladsproblemer flere steder, og de bliver ikke mindre af, at DR og TV2 nu også har fået rettigheder til superligafodbolden.

Årets Sportsjournalist 2003 blev drøftet, og der var enighed om at anvende samme praksis som i 2002 med offentliggørelse af de indstillede på hjemmesiden.

Temadagen med Kurt Strand og Erik Jensen blev drøftet, og der var stolthed over et flot arrangement.
Næste fyraftensmøde afvikles den 10. december i Århus Arena - omtalt særskilt - og på mandag er der møde i uddannelsesudvalget, der har flere emner til nye fyraftensmøder.

Flemming Olesen har haft møde med AaB-boss'en Børge Bach om presseforholdene på Aalborg Stadion, og vi har mødt stor forståelse på henvendelsen til AaB og også til AB og Brøndby.
Der er dog stadig en del problemer for tv-folkene, og det er de problemer, vi nu tager fat på.

Medlemsbladet "Den Gyldne Pen" har deadline den 1. december til det nye nummer, og der er sat forskellige projekter i gang.

Jens Højbjerg har udarbejdet et oplæg til vedtægtsændringer til generalforsamlingen den 4. marts. Disse ændringer blev drøftet.

Flemming Olesen redegjorde for økonomien, og budgettet overholdes til den gode side.
Negativt er det dog, at vi formentlig skal ekskludere ni medlemmer på grund af kontingentrestance på næste bestyrelsesmøde.

Presserejser
Rejseverdenen ser anderledes ud, efter at flere af vore faste rejseforbindelser har skiftet job fra Rejsegalleriet til Travel Sense. Bestyrelsen besluttede at følge dem, vi har samarbejdet med i flere år, så vores officielle rejsepartner i fremtiden bliver Travel Sense.

Mærkedage
Der er en del kolleger, der skal fejres i de kommende måneder, og bestyrelsen udpegede foreningens repræsentanter til receptionerne.
Ud over de runde fødselsdage kan vi se frem til jubilæum hos Frank With, DR. Nærmere herom senere.

AIPS-kongressen i 2003 afvikles i Porto i Portugal fra torsdag den 29. maj til søndag den 1. juni.
Danske Sportsjournalister har udpeget Flemming Olesen og Marco de los Reyes som vore repræsentanter i Portugal.

Nordisk Kongres afvikles i Rovaniemi i Finland fra 14. til 17. maj. Vi har fire pladser til kongressen.
Flemming Thor Madsen, Mads Wehlast og Jørn Højmark, der alle lavede et kæmpearbejde ved Nordisk Kongres i Danmark i maj 2001, er udpeget som tre af de fire deltagere. Den fjerde repræsentant udpeges senere.

Associerede medlemmer.
Mediebilledet ændrer sig hele tiden, og bestyrelsen havde en diskussion om kriterierne for at blive optaget som associeret medlem af DS.
De ansøgere, der ikke er medlem af Dansk Journalistforbund, vil også i fremtiden blive behandlet særskilt på bestyrelsesmøderne, men bestyrelsen er indstillet på at optage nogle af de ansøgere, der ikke er medlem af DJ, men som er professionelle og har fuldtidsjob i vores branche.

DS havde i januar 2002 et frugtbart møde med DIF's medieudvalg. Vi håber at få et tilsvarende møde i februar.

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag den 15. januar 2003 i Huset ved det grønne Træ.