Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 15. januar 2003

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. januar 2003 i "Huset ved Det Grønne Træ", Gammel Torv 20, København.
------------------------------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye, Marco de los Reyes, Mads Wehlast.
Indbudte: Jens Dresling og Dennis Ritter
Indbudte til frokosten: Vore fire æresmedlemmer Børge Munk Jensen, Niels Christian Niels-Christiansen, Poul Erik Andersson, H.C. Møller.
Afbud fra Line Ernlund, der er i London i disse dage.
------------------------------------
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2002 blev godkendt.

2. Årets Sportsjournalist.
a. De otte indstillede kandidater blev godkendt.
Afgørelsen om, hvem der skal være Årets Sportsjournalist, træffes på næste bestyrelsesmøde den 20. februar.
Jan Løfbergs forslag om at offentliggøre navnene på dem, der har indstillet kandidaterne, fremlægges til debat på generalforsamlingen. Det kan tidligst ske fra 2004.

3. Generalforsamlingen
1. Flemming Thor Madsen har bestilt lokalerne til generalforsamlingen tirsdag den 4. marts kl. 12.00 i "Granen" i KB-hallen.
Mads Wehlast og Flemming Thor Madsen tager ud på KB, ser nærmere på faciliteterne med henblik på muligheder for lidt motion for de medlemmer, der måtte ønske det/trænge til det, og de sørger for en menu, der overgår OB's klubhus i Odense.
De fleste kan se frem til deres livret: "Gratis mad".
Steen Ankerdal nævnte det internationale arrangement i Bella-Centret fra 3. til 5. marts. Bestyrelsen mente dog ikke, vi kunne ændre datoen for generalforsamlingen, da medlemsbladet er udsendt med indbydelsen til de 608 medlemmer.
Hanne Højer sørger for vin (afskedsgaver) til Flemming Toft og Lars Poulsen, der trådte ud af bestyrelsen i årets løb.
Jens Højbjerg er påny bestyrelsens kandidat som dirigent.
Der er ingen ændringer i bestyrelsens indstillinger til afløsere på bestyrelses- og suppleantposter. Ingen havde bemærkninger.

4. Kasserer Flemming Olesen orienterede om regnskabet for 2002. Det viser et overskud på 84.000 kr mod budgetteret 15.000 kr.
Det sker på trods af, at der er kommet flere udmeldelser end ventet efter kontingentforhøjelsen sidste år.
300 medlemmer har betalt 2003-kontingent pr. 1. januar 2003.
Pr. dags dato har 367 betalt.
Færre har søgt AIPS-kort, omkring 330 mod tidligere mere end 400. Det giver en besparelse, men de pågældende kan søge AIPS-kort i 2003. Der skal laves nye AIPS-kort fra 1. januar 2004.
Medlemstallet dags dato er 608 før eksklusionerne i dag.
14 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2002, men det kommer de ikke godt fra. Kassereren har hvæsset kniven.
Uddannelsesudvalget har haft fantastisk flotte aktiviteter, men har ikke brugt halvdelen af de budgetterede 25.000 kr.
Kassereren foreslår uændret kontingent.
Foreningens formue har påny oversteget 500.000 kr.
Mads Wehlast foreslog en medlemsfest i foråret 2004. Begrundelse: Socialt samvær, og det er fire år siden, der sidst var medlemsfest. Forslaget fik en positiv modtagelse. Mads Wehlast fremsætter forslag til generalforsamlingen om, at foreningen bevilger 100.000 kr. til en medlemsfest. Den afgående formand Flemming Thor Madsen meldte sig til et nyt festudvalg, der i givet fald skal lave budget med deltagerbetaling.
Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for Flemming Olesens imponerende arbejde som kasserer, og på forslag fra Mads Wehlast bevilgede et weekendophold til kasserer Flemming Olesen sammen med go'e gamle fru Olesen.

5. Eksklusioner
Fem medlemmer blev ekskluderet.
De pågældende har ikke reageret på kassererens gentagne skrivelser, sendt til privatadressen, hvorfra de ikke er blevet returneret af postvæsenet. Der var dyb undren blandt bestyrelsesmedlemmer over, at folk ikke gider svare på vore henvendelser.

6. Møde med Medieudvalget i Idrættens Hus den 20. februar kl. 12.00.
Steen Ankerdal forbereder indlægget fra DS på mødet med DIF'erne.
Tommy Poulsen sørger for lokale til bestyrelsesmøde kl. 10.30 hos Hanne Seier.

7. Elektronisk udvalg
Dennis Ritter og Line Ernlund har arbejdet videre med at stable et elektronisk udvalg på benene med positive tilbagemeldinger, og der arbejdes på udvalgsmedlemmer fra kommercielle radiostationer og internet.
- Vi har sat deadline for dette arbejde med at samle et repræsentativt udvalg til den 20. januar, sagde Dennis Ritter. Det er planen, at dette udvalg mødes fremover en uge før DS' bestyrelsesmøde, og vi kan dermed referere fra udvalget til bestyrelsen.
Line Ernlund har udarbejdet en redegørelse om de forskellige superligastadions. Denne rapport indgår i arbejdet i det elektroniske udvalg. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og glædede sig over den store kreativitet i den nyfødte udvalg.

8. Fyraftensmøder
Hanne Højer orienterede - beskeden, som det er hendes natur at være - om succes'en med fyraftensmøderne, senest håndboldmødet i Århus med 29 deltagere.
- Fyraftensmøderne i Jylland skal holdes i forbindelse med større arrangementer. Afstandene er for store til, at folk vil køre fra Aalborg eller Aabenraa til Århus for at deltage i et fyraftensmøde, sagde Hanne Højer.
Næste møde: Tirsdag den 4. februar med FIFA-dommerne Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker.
Mads Wehlast leder efter et lokale og får hjælp af Marco de los Reyes og Jens Dresling.
Per Kjærbye og Jens Dresling er kommet langt med planerne om et fotokursus.
Det skal holdes i marts. Der bliver tilmelding, og vi satser på vore egne folk. Temaet: "Hvordan formyer vi vore sportsbilleder". Det skal skabe basis for en diskussion og for at tænke på en ny måde. Det er planen, at kurset skal afvikles i Politikens Hus fra kl. 10 til 16 - datoen er stadig åben, da den skal passe ind i de involveredes kalender, bl.a. skal Jens Dresling til Sydafrika med FCK.

9. Steen Ankerdal orienterede om pladser i Parken. Det nye dagblad "Dagen" er lukket, og det er dermed ikke så presserende at skaffe nye pladser i Parken.
ADSL-linie ønskes i Parken, så der kan sendes direkte fra banen, påpegede Jens Dresling.
Steen Ankerdal/Per Kjærbye tager fat på FCK vedr. ADSL.
Intet nyt fra Aalborg Stadion.
Steen Ankerdal tager fat i AB, så problemerne løses inden forårspremieren.

10. Den Gyldne Pen
Det nye blad er udsendt, meddelte distributionsdirektør Hanne Højer.
Vin er udsendt til skribenter og fotografer på det nye blad.
Vi har påny holdt os på 28 sider, selv om der var uforholdsmæssigt stort antal annoncer denne gang.

11. Danske Sportsjournalister har skiftet rejsepartner fra Rejsegalleriet til Travel Sense. Det skyldes, at Ulrik Bohse, vores trofaste førerhund siden 1989, har skiftet job netop til Travel Sense. Ulrik Bohse er guide ved VM i Portugal. 23 er tilmeldt. Politikens Hus/EB har lavet deres egen rejse til Portugal. Travel Sense har også tilbudt ture til Egypten med ligalandsholdet og til Finland med ishockeylandsholdet.

12. Internationalt samarbejde.
Flemming Thor Madsen, Mads Wehlast og Jørn Højmark deltager i Nordisk Kongres i Rovaniemi fra 14. til 17. maj.
Den fjerde deltager udpeges på bestyrelsesmødet den 20. februar.
AIPS-kongressen i Porto er rykket en dag frem og starter onsdag den 28. maj. Det betyder, at Marco de los Reyes ikke kan deltage, da han er til Champions League-finale samme aften. Steen Ankerdal kan deltage onsdag-torsdag-fredag, men flyver hjem fredag aften. Lørdag er traditionelt sight-seeing-dag, søndag farvel-og-tak-dag, så Steen Ankerdal går ikke glip af noget ved at tage hjem til TvDanmark-studiet lørdag eftermiddag. Flemming Olesen tager også med til Portugal.
Der er kommet nye akkrediteringsskemaer, senest i atletik til august. Det offentliggøres på hjemmesiden.

13. Associerede medlemmer
DS-bestyrelsen har justeret på kriterierne for at blive optaget som associeret medlem. Det betyder, at Claus Frederiksen og Henrik Knudsen blev optaget som associerede medlemmer - de første i mange år. Derimod mente bestyrelsen ikke, at Lars Luplau Lorentsen (Brasilien) og Kasper Juul (London) opfyldte kriterierne.

14. Mærkedage
Poul Nielsen, Berlingske, fylder 50 år den 26. januar.
Frank With, DR, har 25 års jubilæumsreception onsdag den 19. februar.
Jens Carl Kristensen fylder 70 år den 2. marts 2003.
Per Panduro, TV2, fylder 60 år den 5. marts.
John Idorn fylder 70 år den 12. marts.
Ib Pilegaard, B.T., fylder 60 år den 14. marts.

15. Kommende bestyrelsesmøder
Af hensyn til bestyrelsesmedlemmer med små børn (!!) og sparede transportomkostninger afvikles bestyrelsesmøder på fodboldlandsholdets kampdage efter denne plan:
Onsdag den 2. april kl. 11.00 (Danmark-Bosnien)
Onsdag den 30. april kl. 11.00 (Danmark-Ukraine)
Onsdag den 7. juni kl. 11.00 (Danmark-Norge)
Onsdag den 20. august kl. 11.00 (Danmark-Finland)
Onsdag den 10. september kl. 11.00 (Danmark-Rumænien)
Desuden afvikles de næste to bestyrelsesmøder således:
Torsdag den 20. februar kl. 10.30 i Idrættens Hus med valg af Årets Sportsjournalist og gennemgang af generalforsamlingen, før vi mødes med DIF's medieudvalg kl. 12.00.
Tirsdag den 4. marts kl. 11.00 - bestyrelsesmøde på KB's anlæg på Frederiksberg før generalforsamlingen.

15. Eventuelt
Jens Dresling arbejder videre med en dansk "sportsshooter.com". Vi tager punktet med igen, når vi har bedre tid til at drøfte forslaget mere indgående.