Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Forslag til generalforsamlingen

Lørdag d. 1. marts 2003

Følgende forslag skal behandles på generalforsamlingen på tirsdag:

Jeg foreslår, at vi fattige arbejdsløse/pensionister/studerende fritages for kontingent-betaling til DS. Dansk Journalistforbund afholder sig fra at tage kontingent af arbejdsløse - det samme kunne/burde DS.
Administrativt skal det være op til medlemmerne at overholde spillereglerne, så det ikke bebyrder foreningens bestyrelse på nogen måde.

mvh
preben nyborg madsen
www.premas.dk
grindsted

------------------------------------------------

Forslag fra bestyrelsen:

Ændringer i paragraf stk 3 - punkt 7.

Der står:
Valg af tre suppleanter - heraf mindst én PF.
Suppleanter vælges for to år. Første-suppleant og PF-suppleant i lige år - anden-suppleant i ulige år.

Skal ændres til:
Valg af tre suppleanter.

Suppleanterne vælges hvert år. Først vælges førstesuppleanten, dernæst anden-suppleanten og sidst tredje-suppleanten. Der skal så tilføjes i vedtægterne, at hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen grundet et medlems forfald, overtager suppleanten den valgperiode, som det frafaldne bestyrelsesmedlem havde.

Bemærkninger:

Del tales der specifikt om en PF-suppleant, men det er noget rod. Tiden er løbet fra at nævne og positivt diskriminere enkelte faggrupper - her PF'erne - i vore vedtægter. Så kunne der lige så godt stå, at bestyrelsen skulle tælle et medlem fra de elektroniske medier og/eller en net-journalist . eller en fodbold-journalist.

Bestyrelsen foreslår, at det er op til vores kloge generalforsamling at sammensætte en alsidig og afbalanceret bestyrelse. Og vi tror, at der helt af sig selv vil være en udbredt forståelse for, at eksempelvis PF'erne bør (men ikke skal) være repræsenteret. I den forbindelse tror vi på de frie markedskræfter og den sunde fornuft går hånd i hånd.

Ud over at få renset ud i roderiet, vil dette forslag være let at overskue og håndtere. I praksis vil en suppleant uden problemer blive valgt som førstesuppleant - og genvalgt året efter. Og dermed vil der ikke opstå tvivl om, hvem der i givet fald skal indtræde.

Og den et-årige periode kan også give mulighed for en hurtigere fornyelse - andre - måske unge - kan få lejlighed til at snuse til bestyrelsesarbejdet - og eventuelt ikke lade sig genopstille efter et år, hvis det alligevel viste sig ikke at være noget for vedkommende.

Som det er nu skal der i lige år vælges en førstesuppleant, der - hvis ordet tages bogstaveligt - så i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, som den første bliver ophøjet som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Men hvis der i et ulige år bliver valgt en endog meget dygtig og ihærdig andensuppleant, kan hun/han ikke avancere i suppleant-rækken, medmindre personen frasagde sit suppleanthverv i utide for så at lade sig (gen)vælge igen i et lige år. Det er noget rod.


Så vi håber forsamlingen vil stemme for en ændring af paragraf 3 punkt 7, så det ændres til:
Valg af tre suppleanter.

--------------------------------------
Forslag fra Mads Glenn Wehlast:


FORSLAG TIL DS-GENERALFORSAMLINGEN 4. MARTS 2003:

Undertegnede foreslår, at bestyrelsen bevilger et beløb op til 100.000 kr. til en medlemsfest i foråret 2004.

Begrundelsen er behovet for socialt samvær med gode kammerater og kolleger. Samtidig er det fire år siden seneste fest.

Baggrunden for at holde fest hænger også sammen med, at foreningen råder over en formue på godt en halv million kroner. Det er medlemmernes penge, som medlemmerne skal have gavn af.

Da festen ikke kan afvikles for 100.000 kr., foreslår jeg, at der bliver brugerbetaling - dog således at festudvalget tager mest muligt hensyn til, at medlemmer fra hele landet skal have mulighed for at deltage.

Jeg håber på positiv modtagelse til forslaget på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Mads Glenn Wehlast

----------------------------------------