Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 4. marts 2003

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Sportsjournalister tirsdag den 4. marts kl. 10.30-12.00 i "Granen" på KB's anlæg på Peter Bangs Vej i København.
-----------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye. Marco de los Reyes, Mads Wehlast.
Gæster:
Dennis Ritter, Jens Dresling, Jens Højbjerg
--------------------
Flemming Thor Madsen gennemgik alt det praktiske omkring dagens generalforsamling.
Marco de los Reyes orienterede om sin hyldesttale til "Årets Sportsjournalist".

Flemming Olesen gennemgik regnskabet.
Medlemstal dags dato: 605.
438 har betalt kontingent, 128 er i restance.

Valgene til bestyrelsen:

Dennis Ritter (billedet) gjorde opmærksom på, at han på grund af stor rejseaktivitet var betænkelig ved at stille op til valg til bestyrelsen.¨
Line Ernlund havde forlods erklæret sig indforstået med at overtage formandsposten i det elektroniske udvalg og dermed også stille op til bestyrelsen i stedet for Dennis Ritter.
Derfor besluttede bestyrelsen at opstille Line Ernlund til nyvalg til bestyrelsen og Dennis Ritter til nyvalg som 2. suppleant.

Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Marco de los Reyes opstilles til genvalg.
Hvis Steen Ankerdal opnår valg, er han bestyrelsens kandidat som formand og overtager formandsposten efter generalforsamlingen i stedet for Flemming Thor Madsen.
De øvrige konstitueringer finder sted på næste bestyrelsesmøde.

Mads Wehlast opstilles som 1. suppleant, Dennis Ritter som 2. suppleant og Jens Dresling som PF-suppleant.
Alle revisorer er villige til genvalg.

Forslagene fra Mads Wehlast og Preben Nyborg Madsen samt bestyrelsens forslag til vedtægter blev nøje gennemgået med god hjælp af Jens Højbjerg, der er bestyrelsens kandidat som dirigent.

Mærkedage, kommende bestyrelsesmøder, nordisk kongres og AIPS-kongres i Portugal blev drøftet, og opgaverne blev fordelt.

Hanne Højer og Steen Ankerdal har sørget for afskedsgaven til formanden - dog uden formandens vidende. Steen Ankerdal holder talen for den afgående formand.

Fotokursus den 20. marts er på plads, og interessen er stor. Der har allerede meldt sig flere - heriblandt også ikke-medlemmer.
Det besluttedes at åbne for ikke-medlemmer til en pris af 250 kr. for deltagelse i kurset. Medlemmer har gratis adgang.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl. 11.00 i Huset ved Det Grønne Træ.