Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Åbent brev til DBU

Søndag d. 16. marts 2003

På vegne af Superligaens Fanklub Forening (SFF) fremsender jeg hermed en
kopi af et åbent
brev (vedhæftet), som vi i SFF har forfattet og fremsendt til en række
instanser i DBU, til Divisionsforeningen,
de 12 Superligaklubber samt en række andre modtagere.

Brevet er blevet til på baggrund af en række drøftelser imellem de
officielle fanklubber vedrørende
sikkerheden på de danske Superligastadions. Vi ønsker hermed at give vores
input til, hvordan man
kan forbedre sikkerheden generelt, samt hvilke initiativer klubberne i den
bedste række bør tage for
at komme de idioter til livs, som gang på gang stjæler rampelyset, og kaster
fodboldsporten i almindelighed
og supporterkulturen i særdeleshed i grams.

Med venlig hilsen

SUPERLIGAENS FANKLUB FORENING


Claus Bunk Jacob Nilsson
formand, AaB Support Club formand, SFF
Tlf.: 28323760 Tlf.: 2145-1516

www.fairfans.dk


DBU
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Att.: DBU’s Forretningsudvalg og Bestyrelsen, v/ Jim Stjerne Hansen
Superligaudvalget, v/ Allan Hansen
Divisionsforeningen, v/ direktør Claus Rode Jensen
DBU Uddannelse, v/ Poul Gilling
Hanne Jensen, kontaktperson vedr. sikkerhed på stadions
Cc: De 12 klubber i Superligaen
Spillerforeningen, v/ direktør Mads Øland
Superligaklubbernes politikredse
Pressen
Aalborg, den 12. marts 2003

Åbent brev til DBU og de danske superligaklubber ang. sikkerheden på de danske stadions.

Siden sommerferien har de 12 officielle fanklubber i SAS-ligaen samarbejdet om et initiativ, der skal modvirke de negative tendenser i den danske fankultur. Således søsatte vi i Superligaens Fanklub Forening (SFF) sidste år i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd det storstilede FairFans-initiativ. Her igennem ønsker vi at sætte fokus på det store flertal af danske fodboldfans, der weekend efter weekend følger deres hold på fredelig og festlig manér. Vi er nemlig trætte af de få idioter, der via vold og hærværk, desværre har formået at tiltrække sig al opmærksomhed og dermed misbruge den danske fankultur.

Som et væsentligt element i FairFans-kampagnen har vi i SFF løbende drøftet og evalueret sikkerhedsforanstaltningerne på de danske superligastadions. Det var således med glæde vi gennem vores respektive klubber modtog invitationen om at deltage i DBU’s årlige sikkerhedsseminar, der blev afholdt den 4. februar 2003.

På mødet blev det gjort gældende, at DBU i år ønskede, at seminaret ville bibringe en række input til forbedring af DBU’s Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions. På baggrund af drøftelserne på seminaret, samt efterfølgende i SFF-regi, fremsender vi hermed vores samlede inputs og anbefalinger, på vegne af samtlige 12 officielle fanklubber i SAS-ligaen.1. Anvendelse af kontrollører fra gæstende klubber
Ifølge Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions bør den arrangerende klub i dag forud for kampe i Superligaen overveje, hvorvidt der bør anvendes kontrollører fra den gæstende klub. Denne bestemmelse bør efter vores opfattelse strammes voldsomt op, således at de arrangerende klubber i videst mulige omfang forpligtiges til at anvende kontrollører fra den gæstende klub.

På seminaret kom det således frem i dagens lys, at anvendelse af kontrollører fra udeholdene, med henblik på at højne sikkerheden og forhindre uønskede tilskuere i at få adgang til de danske stadions, p.t. foregår på tilfældig basis blandt de 12 superligaklubber, og alt for ofte slet ikke. Dette er efter vores mening yderst kritisabelt, og vi vil på det allerkraftigste opfordre til at DBU, som nationalt styrende organ for fodboldsporten, snarest mulig vedtager regler på dette område der gør det tvungent for enhver superliga klub at stille med et vist antal egne kontrollører til sit holds kampe på udebane. Antallet af kontrollører, der medvirker på udebane må naturligvis tilpasses omstændighederne omkring kampene, samt det vurderede risikoniveau.

Formålet med dette forslag er at forhindre potentielle ballademagere, der i forvejen er kendt af et givent holds kontrollører, og muligvis har karantæne på hjemmebanen, i at få adgang til kampe, hvor det givne hold spiller på udebane. Såfremt dette ikke sker, kan det give lejlighed til atter at skabe uroligheder, give en dårlig oplevelse for de mange tilskuere, der kommer for sportens skyld, samt generelt at give dansk klubfodbold og dens tilhængere et dårligt image i medierne og hos den brede befolkning.

Som repræsentanter for de organiserede fodboldfans i Danmark anser vi dette punkt som overordentlig vigtigt. Vi står uge efter uge som rejsearrangører til fodboldkampe i hele Danmark, og påtager os dermed ansvaret for at bringe tilskuere til og fra kampe under sikre omstændigheder. Såfremt den daglige praksis med anvendelse af kontrollører fra udeholdene ikke ændres blandt klubberne, ser vi os reelt ude af stand til at leve op til dette.

Vi er i SFF fuldt ud bevidste om, at et sådant forslag berører visse klubber mere end andre, samt at der således vil være en problematik omkring dækning af omkostningerne. Dog mener vi, at det er i alles interesse at få tacklet denne opgave, idet negativ omtale vil berøre ALLE klubber, samt fanklubber, sponsorer m.m. Således foreslår SFF, at DBU fra starten skærer igennem, og således påbyder klubberne at deles om udgifterne til den øgede brug af kontrollører. Et alternativ hertil kunne være, at man tager det nødvendige beløb fra de såkaldte TV-penge, inden disse udbetales til klubberne. Det er desværre bydende nødvendigt at ty til denne form, da klubberne alene har bevist, at man ikke formår at samarbejde på dette område. Tilsyneladende vil klubberne i visse tilfælde hellere tjene penge på salg af billetter, samt mad- og drikkevarer til de problemskabende fans, end at sørge for en god og sikker oplevelse for de tilskuere, der kommer på de danske stadions for at se fodbold og skabe en god stemning.

2. Erfaringsudveksling og ensartet ordensreglement
I naturlig forlængelse heraf vil vi i SFF også opfordre de danske superligaklubber til generelt at fokusere på øget sikkerhed, samt at man i videst mulig omfang udnytter de muligheder, der ligger i erfaringer som andre superligaklubber allerede har gjort sig.

Et lysende eksempel på dette er Brøndby IF, der har et af, hvis ikke det mest rutinerede og velorganiserede kontrollørkorps i Danmark. Dette faktum er alle superligaklubber bevidste om, men alligevel er det dog langt fra alle klubber, der kontakter Brøndby IF med henblik på at lære af de situationer og opgaver, man har tacklet. I stedet vælger flere klubber at gøre tingene på egen facon. Som fodboldfan skaber dette forvirring, og giver en broget oplevelse, når man besøger de forskellige danske stadions, idet man ét sted må nogle ting, som man ikke må andre steder osv.

I DBU’s Cirkulære for Sikkerhed og orden på stadions fremgår det, at klubberne i Superligaen bør sørge for, at der forefindes et ordensreglement for deres stadion, som er synligt for publikum. Igen foreslår vi i SFF, at bestemmelsen strammes op, således at klubberne forpligtiges til at skilte med deres respektive ordensregler på et synligt sted.

Vi mener endvidere, at ordensreglementet optimalt set bør indeholde de samme hovedpunkter på ALLE danske stadions, evt. således at særlige, lokale regler kan tilføjes fra sted til sted. Således ved tilskuerne, at ligegyldigt hvilket stadion de er på, så gælder de samme regler overalt.

I SFF betragter vi det som en klar fordel ved et ordensreglement, at et sådant skal udstedes af bl.a. den lokale politimester. Dermed vil et brud på ordensreglementet også være et brud på politivedtægten, hvilket igen betyder at politiet kan skride ind og give bøde.

Et fælles ordensreglement for Superliga klubberne er imidlertid ikke nok. DBU bør også tilse, at klubberne så vidt muligt koordinerer deres sanktionspolitik ved overtrædelse af ordensreglementet, f.eks. vedr. karantæner. Her bør det være en selvfølge, at en idiot, der har fået karantæne fra et stadion ikke kan opnå adgang til et andet Superliga stadion ugen efter. Implementering af et sådant element forudsætter, at et brud på stadion ordensreglementet gøres til en overtrædelse af politivedtægten. Således kan disse overtrædelser straffes med bøde og registreres i kriminalregistret. Dette bør DBU og klubberne sikre mulighed for via samarbejde med de relevante myndigheder på området.

3. Kontrollører og uddannelse heraf
I SFF finder vi det ærgerligt at kontrollører på de danske stadions p.t. ikke gennemgår en decideret obligatorisk uddannelse, således at alle er ”klædt ordentligt på” til opgaven. Dette til trods for, at klubberne ifølge DBU’s Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions netop skal sikre, at kontrollørerne har gennemgået et godkendt sikkerhedskursus.

Der er talrige indikationer på, at forholdene på dette punkt lader endog ganske meget tilbage at ønske. Det er tydeligt når fans fra de større klubber kommer hos mindre klubber, hvor hjemmeholdets kontrollører ikke altid magter den store opgave. Men problemet er ikke begrænset til de mindre klubber, men forekommer efter vores opfattelse også hos de større klubber – uanset antallet af besøgende fans. Således mener vi, at kravet om en kontrolløruddannelse fuldt og helt er berettiget og påkrævet, men også at en sådan må indeholde et servicemodul udover det grundlæggende element, der vedrører sikkerheden.

Ydermere er det for os fans i sig selv foruroligende, at man kan blive kontrollør i den danske Superliga uden at have en ren straffeattest. Således vil man ved nogle kampe risikere at kunne finde personer blandt kontrollør korpset, som er dømt for vold eller omgang med euforiserende stoffer o.lign. Det er uheldigt. Efter vores opfattelse bør kontrollørfunktionen forudsætte en specifik godkendelse fra politiet – på lige fod med de forhold, der gælder for dørmænd på restaurationer. Således ønsker vi i SFF, at DBU, i samråd med de mest erfarne kontrollørkorps- og politikredse, fremsætter specifikke krav til, at alle klubber uddanner sine kontrollører på samme måde og efter samme retningslinjer. Dette vil medføre en ensartet oplevelse af sikkerhed for alle fans på alle stadions, ligesom det vil bidrage til et generelt øget sikkerhedsniveau og en større fornemmelse af sikkerhed når man går til superliga fodbold. Moduler i kommunikation, konfliktløsning og førstehjælp kunne i den forbindelse være glimrende værktøjer at udstyre medlemmer af kontrollør korpset med.

Afsluttende bemærkninger
Dette brev bør ikke opfattes som et desperat råb om hjælp fra fanklubberne, men som de 12 officielle Superliga-fanklubbers input til præventive værktøjer, der klart vil kunne bidrage til at forbedre DBU’s Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion. Det bør helt naturligt være i alles interesse, at sikkerheden er i top ved Superligakampene – det gælder klubberne, sponsorer og DBU selv. I alt fald er det stærkt i vores – tilskuernes – interesse. Vi er ydermere overbeviste om, at omkostningerne ved at indføre disse forholdsregler på sigt vil blive overgået af øgede indtægter i form af flere tilskuere, større omsætning af merchandise, mad- og drikkevarer, samt øget sponsortilgang,

Afslutningsvis vil vi gerne endnu engang takke for invitationen til at deltage i DBU’s årlige sikkerhedsseminar. Vi deltager også gerne næste gang, og modtager da gerne en invitation direkte. Det er for fanklubberne således et skuffende element omkring afviklingen af sikkerhedsseminaret, at fanklubberne ikke bliver inviteret direkte, men i stedet skal orienteres igennem klubberne. Selvom DBU via sit FairPlay udvalg er co-sponsor for FairFans kampagnen, mener vi i SFF alligevel, at dette er endnu et indirekte bevis på, at de danske fanklubber stadig har svært ved at blive hørt af fodboldens nationale organ. Dette på trods af, at DBU’s sikkerhedscirkulære overfor klubberne faktisk pointerer vigtigheden i at have kontakt til sine fans, samt at vi om nogen er med til uge efter uge at sætte farver og humør på de danske superliga stadions, således at sporten bevarer det positive image den fortjener.

Vi ser med spænding ser frem til, at høre Deres kommentarer til fremsendte, og stiller naturligvis gerne vores arbejdskraft til rådighed i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Superligaens Fanklub ForeningClaus Bunk Jacob Nilsson
Formand AaB Support Club Formand Superligaens Fanklub Forening
Læs mere om FairFans initiativet på www.fairfans.dk
Eventuelle spørgsmål vedr. dette brev kan rettes til Claus Bunk, formand for AaB Support Club på tlf. 28 32 37 60, eller til Jacob Nilsson, formand for SFF på tlf. 21 45 15 16.