Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

30 deltog i sportsfotokursus

Fredag d. 21. marts 2003

Af Per Kjærbye (PF)
(bestyrelsesmedlem i DS som repræsentant for pressefotograferne)


I går den 20-03-03 afviklede DS "Kursus i sportsfoto" i lånte lokaler, venligst stillet til rådighed af Politikens Hus. Tak for det.

Det var ikke uden bange anelser, jeg kom til kurset, da der i løbet af natten jo var udbrudt krig i Irak. Det kunne have betydet, at op til flere af kursisterne og foredragsholderne havde været nødsaget til at melde fra.

Kun én meldte fra pga arbejde, så vi var 30 i lokaket da undertegnede på DS' vegne bød velkommen. Derefter overtog Jens Dresling, for hurtigt at give ordet
til Søren M.Hansen/Politiken-sport.

Søren fremdrog nogle billedtanker fra den netop forgangne
uge. Superliga-starten blev "billedbehandlet" vidt forskelligt i de skivende medier,og det var til diskussion, om tekst og billedvalg havde været heldigt.

Alene på baggrund af de meningudvekslinger, der fremkom,bl.a. fra en gæst, Per Folkver/Politiken, mener jeg, at der er basis for et mere omfangsrigt kursus i fremtiden.

Herefter fortalte Jens Dresling, samtidig med at han viste sine billeder på en storskærm, om sine erfaringer fra OL 2000 og fodboldkampe. Mange gode billeder fik vi set og videre til Lars Møller/BT. Flotte motiver, som ikke
alle har været publiceret,desværre!

Herefter blev det sat 25 min. af til frokost. Da vi cyklede videre derudaf, var det Lars Rønbøg/freelance, der fortalte om sin opfattelse om sportsfotografering. Cykling,håndbold og fodbold blev vendt, hvorefter jeg som
sidste foredragsholder viste billeder og fremsagde meninger om billederne.

Det er meget interessant, når fire fotografer med forskellige indgangsvinkler til sportsfotografering fremlægger motiver og holdninger og det er helt klart lærerigt.

Efter en pause tog Jens Dresling kort fat på de tekniske muligheder. Her var der gode tekniske fif, som kan anvendes i det daglige.

Inden kurset sluttede, benyttede jeg lejligheden til at oplyse om, at foreningen er til for medlemmerne, og hvis der opstod spørgsmål, som jeg i min egenskab af fotografbestyrelsesmedlem kunne hjælpe med,s kulle man tage kontakt.

Da vi var online, kunne vi kigge vores organisation over skulderen og der se, hvilke lokalkontakter som DS har.
Inden klokken var 16, havde DS fået mange tilkendegivelser om et godt initiativ, rosende ord og ønsket om også fremover at afholde kursus for fotograferne med sport i søgeren. Det er taget til efterretning.

Fra min side skal der lyde en voldsom stor tak til Jens Dresling,som har forestået det planlægningmæssige. Det har været en fornøjelse at mærke hans entusiasme, og det borger godt for det fremtidige arbejde i foreningens regi.
Alle foredragholdere havde brugt mange tanker og timer på at udtænke "Hvad kan de mon drage nytte af?".

Jeg glæder mig på foreningens vegne over de mange tilkendegivelser, som kursisterne på falderebet fremkom med efter kurset, og de er hermed viderebragt.


Foto:
Lars Rønbøg præsenterer et af sine mest vellykkede fotos fra cykelsportens verden. (Foto: Per Kjærbye).