Husk generalforsamling – og efterbehandling

Indkaldelse til generalforsamling den 21. marts 2020 i Pejsealen v/KB Hallen – her er dagsorden

                                              Generalforsamling

                           Lørdag den 21. marts 2020 kl. 16.30

                                     KB’s anlæg    Pejsesalen

                               Peter Bangs Vej 147, København

      Dagsorden ifølge lovene

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  1. Formand    Jimmy Bøjgaard (er ikke på valg)  
  2. Kasserer –  Flemming Olesen   
  3. Bestyrelsesmedlemmer                                                                                         

På valg er:   Jeppe Laursen Brock

                      Mads Wehlast 

                      Anders Kjærbye 

                      Andreas Kraul (er ikke på valg)

                      Jesper Simo (er ikke på valg)

         7.  Valg af suppleanter 

                    På valg er:    Arnela Muminovic           

                                           Martin Davidsen 

                                           Casper Thorsøe jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        8.  Valg af revisorer  

                     På valg er:   Jørgen Herbert 

                                           Jens Jørgen Petersen  

       9.  Valg af revisorsuppleant 

        På valg er:  Karl Aage Dalgaard 

     10.  Uddeling/lodtrækning af stipendier/legater 

     11.  Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formand Jimmy Bøjgaard senest mandag den 9. marts 2020.        

ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent,  kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Efter generalforsamlingen fortsætter ”Sportsjournalisternes Dag” med spisning og prisoverrækkelser. For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til Mads Wehlast på mail: mgw@eb.dk senest mandag den 16. marts 2020.