Referat af bestyrelsesmøde 17.august 2021

Bestyrelsesmøde i Danske Sportsjournalister

tirsdag den 17. august 2021 kl. 11 på Kanalcaféen, København 

Deltagere: Flemming Olesen, Jesper Simo, Martin Davidsen, Jeppe Laursen, Jimmy Bøjgaard

Afbud fra: Mads Wehlast, Andreas Kraul, Arnela Muminovic, Anders Kjærbye, Flemming Toft

Referent: Martin Davidsen

Dagsorden: 

 • Velkommen  
 • Martin Davidsen udpeges som referent.
 • Årets Sportsjournalist 2020 – status
 • Der blev diskuteret fremgangsmåde samt de forskellige indstillede kandidater. Af hensyn til de indstillede kandidater er dette punkt hemmeligholdt. Fire fremmødte bestyrelsesmedlemmer afgav stemmer, mens de fem fraværende afgiver stemmer pr. mail efter dialog med formand Jimmy Bøjgaard. Efterfølgende offentliggøres de tre nominerede på DS’s hjemmeside. Vinderen offentliggøres først til Sportsjournalisternes Dag, den 10. september. JBL deltager ikke i diskussion af indstillede kandidater, da han er blandt de indstillede.
 • Sportsjournalisternes Dag – planlægning og praktik 
 • Afholdes 10.september i Pejsesalen på KB. Jeppe Laursen Brock (JBL), Flemming Olesen (FO) og Jimmy Bøjgaard (JB) koordinerer praktik.
 • Det aftales, at tilmelding foregår ved mail til Jeppe Laursen Brock (JBL). JBL orienterer desuden priskomiteen omkring procedure for specialpriser. Top 3 i hver kategori offentliggøres ultimo august.
 • Bestyrelsen foreslår, at Flemming Toft udpeges som toastmaster ved arrangementet samt at Frits Ahlstrøm udpeges som dirigent ved generalforsamlingen.
 • Vedrørende generalforsamling: Jeppe Laursen Brock ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid. Bestyrelsen indstiller suppleant Martin Davidsen som nyt bestyrelsesmedlem. En ny suppleant skal derfor findes.
 • Bestyrelsen diskuterer forskellige kandidater og muligheder.
 • 100 års jubilæum – status  
 • DS kan fejre 100-års jubilæum i 2022. Bestyrelsen ønsker at informere medlemmerne om 100-års-jubilæet snarest muligt. Allerhelst i forbindelse med Sportsjournalisternes Dag 10. september.
 • Jubilæumsudvalget ved Flemming Toft har undersøgt forskellige muligheder på forskellige lokationer indenlands og udenlands. Bestyrelsens henstiller til, at arrangementet afholdes på dansk grund.
 • Der diskuteres tidspunkt og sted, og bestyrelsen når frem til juni 2022 som det bedst mulige tidspunkt for afholdelse af jubilæumsfest. Der tales om at finde en lokation midt i landet eller i København. Der tales om en ”bryllupsmodel” med jubilæumsarrangement lørdag-søndag for at sikre flest mulige deltagere.
 • Detaljer er endnu ikke på plads, men det vigtigste er tid og sted. Dette har høj prioritet og skal afklares hurtigst muligt. Jimmy Bøjgaard og Flemming Toft er tovholdere
 • Arrangementer og events – status og planlægning 
 • Der er et ønske fra bestyrelsen om at afholde flere medlemsarrangementer.
 • Martin Davidsen arbejder på et arrangement om sportsbøger til afholdelse i november 2021, men mangler et lokale at være i. Jimmy Bøjgaard vil undersøge, om vi kan være hos KB.
 • Medie Ligaen – forslag fra Martin Davidsen 
 • Danske Sportsjournalister har tidligere samarbejdet med Unibet om Medieligaen – en virtuel tipsturnering, hvor det handler om at forudsige kampe fra international fodbold. Vi har ikke længere en bettingpartner, men det foreslås at genoplive denne konkurrence for at styrke fællesskabet blandt medlemmer.
 • Martin Davidsen arbejder videre med ideen og forsøger at have et koncept klar, når Champions League/Europa League/Conference League begynder.
 • Website – vi mangler hænder 
 • Hvis vi ønsker større aktivitet på Danske Sportsjournalisters hjemmeside, kræver det flere hænder. Martin Davidsen er pt. eneste skribent, så ideer, produktioner og lignende er velkommen.
 • Økonomi og medlemsstatus 
 • Flemming Olesen orienterer om økonomi og medlemsstatus. Dette punkt er hemmeligholdt. Offentliggøres for medlemmerne til generalforsamling.
 • Generelt kan det dog nævnes, at foreningen søger samarbejdspartnere, der kan støtte foreningen samt annoncører til medlemsbladet Den Gyldne Pen.
 • Næste bestyrelsesmøde 
 • Næste bestyrelsesmøde er fredag den 10.september som forberedelse til Sportsjournalisternes Dag.
 • Evt.
 • Flere bestyrelsesmedlemmer har fået henvendelser fra medlemmer, der efterspørger foreningens relevans. ”Hvad får jeg ud af det?”, er et spørgsmål, der høres. Bestyrelsen har tidligere præstenteret en lang liste på foreningens hjemmeside med alt det, man får som medlem af foreningen. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at der er visse medlemmer, der har luftet sin utilfredshed. Det er et fokuspunkt for bestyrelsen.
 • Susanne Horsdal og Lone Pagh har henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om at producere en podcast for foreningen med arbejdstitlen ”kvinder i sportsjournalstik”. De ønsker ikke at modtage honorar, men vil gerne have dækket udgifter i forbindelse med produktionen. Bestyrelsen bakker op om initiativet.