Kassereren: Så skal der snart betales

Af Flemming Olesen, kasserer

Året 2021 rinder ud inden så længe, så derfor begynder vi nu at kigge frem mod 2022 – vort 100 års jubilæumsår, som skal fejres på behørig vis.

Men årsskiftets komme betyder også ny kontingent-indbetaling, så derfor vil hovedparten af vor medlemsskare snart modtage et opkrævningsbrev.

Undtaget fra betaling er som vanligt æresmedlemmer, samt medlemmer, som inden 1. januar -22 er fyldt 65 år.

Alle andre må til netbanken og sende kontingent-betalingen afsted – og gerne gøre det hurtigt, så vi har nogle frie midler at gøre godt med, når vi nu begynder at investere i de ting, der skal gøre vort 100 års jubilæum til noget helt særligt.

Langt de fleste får et opkrævningsbrev med besked om at indbetale 500 kr.

Men der er også nogle, som ”hænger i bremsen”, og ikke er up-to-date med deres kontingent.

21 medlemmer må således belave sig på at få en opkrævning på 1000 kr., da de endnu ikke har betalt for i år.

Og endnu værre ser det ud for syv andre medlemmer. De er nemlig i restance for både 2020 og 2021, så deres fortsatte medlemskab vil koste dem 1500 kr.

Det er sådan, at hvis man ved et årsskifte er i to års restance, så står man til eksklusion, og det er netop den situation, de syv medlemmer nu er i.

Men summa summarum: Tag venligst affære straks du modtager brevet. Det vil lette en kasserers arbejde gevaldigt, hvis han er fri for at skulle sidde med lange restancelister, og efterfølgende skal til at sende rykkere.