Referat af bestyrelsesmøde 27.oktober 2021

Bestyrelsen var samlet 27. oktober – her er referat fra mødet.

Bestyrelsesmøde i Danske Sportsjournalister

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 10 på Kanalcaféen, København

Deltagere: Flemming Olesen, Martin Davidsen, Karl Aage Dalgaard, Flemming Toft, Mads Wehlast, Andreas Kraul, Anders Kjærbye og Jimmy Bøjgaard

Afbud fra: Arnela Muminovic, Jesper Simo

Referent: Martin Davidsen

Dagsorden:

1) Konstituering af den nye bestyrelse

– Bestyrelsen er konstitueret som tidligere oplyst på DS’s hjemmeside.

– Næstformandposten er nedlagt, så det nu kun er formanden og kassereren, der tegner butikken i forhold til bankforbindelse med videre.

– Foreningen har fået eget CVR-nummer, som gør økonomiske sager med videre mere sikkert for os.

– Jeppe Laursen Brock er udtrådt af bestyrelsen. Martin Davidsen overtager Jeppes post som sekretær og påtager sig desuden også et ansvar omkring specialpriserne.

2) Godkendelse af referat

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er godkendt.

3) Status på den ordinære generalforsamling og Sportsjournalisternes Dag

– Positiv feedback fra medlemmer. Alt gik godt.

– Vi skal have opdateret vilkår for specialpriserne. Hvem kan indstilles? Hvad kendetegner den enkelte pris? Martin Davidsen laver et oplæg til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

4) 100 års jubilæum – dato, sted, økonomi, deltagere, øvrige rammer, prisuddeling 2022, etc.

– En længere snak om hvordan vi kan markere foreningens 100 års jubilæum i 2022. Mange ideer og muligheder var på bordet, og der blev også talt om økonomi.

– Bestyrelsen vil fejre jubilæet med tre store tiltag i form af en reception i forbindelse med generalforsamling 11.marts 2022 (foreningens fødselsdag), en bogudgivelse og med en stor jubilæumsfest i sommeren 2022.

– Den 11. marts 2022 er foreningens officielle fødselsdag. Bestyrelsen vedtager at afholde en jubilæumsreception på denne dato i forlængelse af generalforsamlingen. Mads Wehlast har ansvar for presseomtale af 100-års-jubilæet. Karl Aage Dalgaard kontakter KB med hensyn til lokaler. Medlemmer og samarbejdspartnere inviteres senere.

– Der er opbakning til ideen om, at jubilæumsfesten både skal bestå af nogle aktiviteter/lege, et fagligt input og en stor fest med middag. I forbindelse med jubilæumsfesten uddeles årets priser. Jubilæumsudvalget med Flemming Toft og Jimmy Bøjgaard arbejder videre med koncept og det praktiske. Endelig beslutning bør træffes ved næste bestyrelsesmøde.

– Bestyrelsen arbejder videre med et bogprojekt med arbejdstitlen ’100 år – 100 journalister – 100 historier’. Vi undersøger muligheder i forhold til trykkeri/forlag. Martin Davidsen, Flemming Toft, Karl Aage Dalgaard og Flemming Olesen arbejder videre med ideen.

– Der tales om øvrige muligheder for at markere jubilæet i løbet af 2022 – det kan for eksempel være en kamp med Presselandsholdet.

5) Hjemmesiden og Den Gyldne Pen

– Karl Aage Dalgaard efterspørger feedback på Den Gyldne Pen og modtager ros fra bestyrelsen.

– Det diskuteres igen, hvorvidt man kan få medlemslisten tilbage på hjemmesiden. Jimmy Bøjgaard, Flemming Olesen og Karl Aage Dalgaard arbejder videre med dette.

– Det understreges igen fra kasserer Flemming Olesen, at vi mangler annoncører til bladet, der reelt er en underskudsforretning.

6) Økonomi og medlemsstatus

– Budgettet for 2021 er igen i år påvirket af corona-situationen. Vi har budgetteret med et underskud på 80.000 kroner, men på grund af forskellige corona-relaterede aflysninger, lander underskud i et mere begrænset omfang.

– Medlemstallet vokser for første gang i år, så foreningen nu rummer 414 medlemmer.

– Der bliver sendt kontingent-opkrævning ud i slutningen af oktober/starten af november.

7) Nordisk kongres i december

– Der er Nordisk Kongres i Oslo den 13.-15.december

– Det er den norske sportsjournalistforenings 100-års-jubilæum

– DS har fået tre invitationer. Flemming Olesen og Jimmy Bøjgaard medvirker. Muligvis også Karl Aage Dalgaard.

8) Næste bestyrelsesmøde

– Næste bestyrelsesmøde er 7.december kl. 10.30 med efterfølgende julefrokost.

9) Evt.

– Mads Glen Wehlast oplyser om problemer i forbindelse med kampe på Brøndby Stadion, hvor journalister bliver bedt om at forlade presserummet halvanden time efter slutfløjt. Wehlast tager en dialog med Brøndby, men mener, at vi også snart bør tage kontakt til Divisionsforeningen med henblik på en generel snak om vilkår og forhold for pressen.

– Presselandsholdet er genopstået og spiller mod DMJX den 18.december kl. 13.00 på Farum Park. Der er også allerede en kamp i kalenderen i maj 2021 i Hedensted.

– Ulrik Bohse har kontaktet foreningen med henblik på samarbejde omkring VM i Qatar. Andreas Kraul har dialogen.

– Bestyrelsen drøfter muligheden for at lave et debatarrangement i 2022 om VM i Qatar og hvordan man forholder sig til begivenheden som journalist og medie.

– Der er kommet nyt internet i Parken til landskampe efter problemer med det forhenværende.