AIPS Sport Media Award igen udsat

Af Flemming Olesen

Den årlige pris-uddeling i vor verdensorganisation, AIPS, priser til de bedste, journalistiske produkter inden for en halv snes kategorier, er endnu en gang blevet udsat.

Covid-19 hærger, og i Italien, hvor prisuddelingen for 2021 var planlagt til at finde sted i Firenze midt i marts, har nye restriktioner gjort det umuligt at gennemføre seancen.

AIPS-præsident Gianni Merlo har på et nyligt afholdt Zoom-møde med repræsentanter for en lang række medlemslande bekendtgjort, at man nu arbejder med en plan A og en plan B.

Plan A går ud på, at den udsatte AIPS-kongres 2021 skal finde sted i begyndelsen af maj – i Italien. Rom og Napoli er i spil.

Og samme tid og sted skal pris-uddelingen så foregå. I nærvær af alle kongres-deltagere, som kan fremvise dokumentation for at være vaccineret.

Plan B – og den er man nødt til at tage med i planlægningen, da pandemien fortsat giver helt uforudsete udfordringer – går ud på, at pris-uddelingen finder sted i maj som en online-forestilling. Og at kongressen, som er en valgkongres, og derfor ikke kan foregå online, arrangeres i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.

På Zoom-mødet, hvor repræsentanter for 35 lande var koblet på, var der stort flertal for at søge plan A gennemført. Men også advarende røster om, at det kan være alt for tidligt igen at samle 150-200  mennesker, så længe uklarhederne råder.

Derfor blev konklusionen, at der afholdes et nyt Zoom-møde sidst i januar, når man forhåbentlig har fået lidt mere klarhed over situationen hvad angår pandemien. Men senere end 1. februar kan man ikke vente med at træffe en beslutning, da det kræver store forberedelser, udstyrsmæssigt, logistisk og indkvarteringsmæssigt, at arrangere prisuddeling og kongres.

Som tidligere beskrevet, så blev også den nordiske kongres i Norge, planlagt til 13. til 15. december, udsat. Her skulle nordmændene samtidig have fejret deres 100 års jubilæum.

Nu arbejder man i Norge på at gennemføre dobbelt-arrangementet til maj.

Og hvis ikke vi i Danske Sportsjournalister kommer ud for uforudsete forhindringer med vores 100 års jubilæum, så er det fortsat planen, at der holdes generalforsamling og jubilæumsreception på fødselsdagen, 11. marts, og egentlig jubilæums-festligheder 18.-19. juni.