Indkaldelse til generalforsamling 11.marts 2022

Sportsjournalisternes Dag 2019 ©Anders Kjærbye

Generalforsamling

Fredag den 11. marts 2022 kl. 12.00

KB’s anlæg – Pejsesalen

Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg, København

Dagsorden ifølge lovene

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  a) Formand Jimmy Bøjgaard (ikke på valg)
  b) Kasserer Flemming Olesen (ønsker ikke genvalg)
  c) Bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Martin Davidsen
  Mads Wehlast
  Anders Kjærbye
  Flemming Toft (ikke på valg)
  Jesper Simo (ikke på valg)
 7. Valg af suppleanter
  På valg er:
  Arnela Muminovic
  Andreas Kraul
  Karl Aage Dalgaard
 8. Valg af revisorer
  På valg er:
  Jørgen Herbert
  Jens Jørgen Petersen
 9. Valg af revisorsuppleant
  På valg er: Jeppe Laursen Brock
 10. Uddeling/lodtrækning af stipendier/legater
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formand Jimmy Bøjgaard (jimmy@boejgaard.dk) senest tirsdag den 1. marts 2022.

ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved 100-års jubilæumsreception i Pejsesalen.