Formanden: Hvad skal vi med foreningen 2022-2025?

Foto: Jan Korsgaard

Denne tekst er oprindeligt bragt i Danske Sportsjournalisters medlemsblad.

Af Jimmy Bøjgaard

Kære medlemmer

Så er det store år 2022 i gang. Vi er endda allerede henne i anden måned.

Det betyder, at vi om knap en måneds tid byder ind til generalforsamling og reception på vores 100-års fødselsdag fredag den 11. marts. Begge begivenheder finder sted i den smukke Pejsesalen på KB’s anlæg, hvor vi siden 2017 har boltret os med såvel generalforsamling som vores gallaaften – ’Sportsjournalisternes Dag’.

100 år? Hvor er det vildt – det er lige om lidt.

Det sætter også tanker i gang om vores forenings historie.

Man bliver lidt ydmyg, når man tænker tilbage på de første år i vores fag eller de millioner af tegn, der er tastet, sendt og udgivet i vores historie.

Man bliver måske også lidt stolt. Eller chokeret over udviklingen igennem tiderne. Vi har det nok alle på hver sin måde i forbindelse med sådan en milepæl.

Hvorom alting er, så vil vi gerne hylde historien, og det gør vi blandt andet med 100-års jubilæumsbogen, som Flemming Olesen og Martin Davidsen som primus motorer i noget tid har været i gang med.

Der er tale om 100 historier fra medlemmerne som et bud på noget af vores historie. Bogen er klar til vores jubilæumsfest den 18.-19. juni. En fest, vi nok skal oplyse mere om, når tiden nærmer sig.

I bestyrelsen ligger vi ikke på den lade side. Vi arbejder på mange andre ting, og har hele tiden som ambition at gøre tingene lidt bedre.

Finde partnere, styrke økonomien, udkomme mere digitalt, udvikle specialpriserne og gallaaftenen, holde et pænt flow på fyraftensmøder og events, samle veteranerne, have fokus på idrætspolitik og tidens udfordringer, kigge frem mod fremtidens sportsjournalistik.

Det kan godt være svært at holde tempoet og dampen i en forening med frivillig arbejdskraft, men vi prøver og takker alle jer, der hjælper, bakker op eller møder op.

Jeg ved, at mange værdsætter og værner om foreningen. Det håber jeg, at de 100 flotte år fastholder, men også at det fremover får flere til at bakke op omkring Danske Sportsjournalister.

I den forbindelse har jeg gjort mig nogle tanker, som jeg, når denne tekst læses, har delt med bestyrelsen som indledning på fremtiden og de kommende år.

Hvad så efter jubilæet, hvad er visionen, hvordan kan foreningen udvikle sig f.eks. i årene 2022-2025?

Jeg synes, det er oplagt, at vi som bestyrelse bringer til torvs, hvordan vi kan udvikle foreningen.

Hvad skal vi holde fast i, og hvad skal vi måske ikke gøre som i ’gamle dage’ eller som ’vi plejer’?

Dét synes jeg skal være et tema i bestyrelsen, på generalforsamlingerne, og i Den Gyldne Pen og på hjemmesiden fra andet halvår i år.

Alle gode ideer og forslag fra jer derude modtages med taknemmelighed. Giv det endelig en tanke.

For det er ikke op til mig eller bestyrelsen alene. I medlemmer skal i høj grad også være med, og jeg synes, vi skal have en god debat for at føre vores forening godt på vej mod de 125 og 150 år. Den debat vil vi i bestyrelsen gerne facilitere.

Lige nu gælder det generalforsamlingen og den store fødselsdag den 11. marts. Den ser jeg meget frem til og håber, at I også gør det. Indtil da vil jeg ønske jer alle en god fornøjelse og læselyst med endnu en udgave af Den Gyldne Pen.

Stor hilsen
Formanden