God stemning til generalforsamling og reception

Danske Sportsjournalisters Generalforsamling 2022 - ©Anders Kjærbye

Fredag den 11. marts kaldte Danske Sportsjournalister igen til samling i forbindelse med den årlige generalforsamling. Efter et par år i coronaens skygge var det atter lykkedes at samle foreningens medlemmer i marts måned i Pejsesalen ved KB Hallen, og de traditionelle omgivelser dannede ramme for et par hyggelige timer.

Omkring 50 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, der som sædvanligt bød på beretning fra formanden samt valg til diverse poster.

Danske Sportsjournalisters bestyrelse for den kommende periode ser således ud:

Formand: Jimmy Bøjgaard
Kasserer: Bettina Schjølie
Bestyrelsesmedlem: Martin Davidsen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Toft
Bestyrelsesmedlem: Mads Glenn Wehlast
Bestyrelsesmedlem: Jesper Simo
Bestyrelsessuppleant: Arnela Muminovic
Bestyrelsessuppleant: Karl Aage Dalgaard
Bestyrelsessuppleant: Andreas Kraul

I kølvandet på generalforsamlingen blev der slået på glasset til Danske Sportsjournalisters 100-års-jubilæumsreception, hvor de fremmødte fik serveret en let anretning samt diverse drikkevarer fra baren. Og med dette traktement gik eftermiddagen med anekdoter, samtaler og hyggeligt samvær blandt foreningens medlemmer.

Man kan læse mere om generalforsamlingen og jubilæumsreceptionen i næste udgave af medlemsbladet Den Gyldne Pen.

Danske Sportsjournalister fejrer foreningens 100-års-jubilæum yderligere, når der er jubilæumsfest den 18.-19.juni 2022 på Hotel Faaborg Fjord.