Orientering: Qatar, Danske Sportsjournalister og AIPS

Kære medlemmer.

Lad mig give jer en orientering om de seneste ugers debat omkring placeringen af AIPS’ Sports Award i Doha, Qatar.

Til baggrund er AIPS den internationale organisation, som har de nationale foreninger af sportsjournalister som medlemmer, herunder Danske Sportsjournalister.

Vi er meget lidt aktive i AIPS, men benytter netværket i et koordineret og stærkt nordisk samarbejde med Norge, Sverige, Finland, Island og Estland. Også i vesteuropæisk regi udveksler vi erfaringer med, og i ly af AIPS har vi fx fået orienteringer og delt erfaringer i tiden med covid-19. Vi har ikke noget afhængighedsforhold til AIPS.

I en vesteuropæisk alliance var vi på baggrund af invasionen i Ukraine i starten af marts medunderskrivere på et brev til AIPS-ledelsen, for at få suspenderet russere og belarussere, foreløbig indtil næste kongres i oktober. Det lykkedes.

Nu holder AIPS så i næste uge Sports Award på Khalifa International Stadium i Qatar, og det er vi helt naturligt blevet forholdt i flere medier, herunder Politiken og Radio 4.

Vi synes, at det er en god og vigtig debat, og derfor stiller vi også gerne op, når det er relevant, og det er det her. Om nogen hylder vi, at debatten opstår, for nogle af vore medlemmer er nogle af de skarpeste stemmer og penne i netop det emne.

Lad mig gøre det helt klart, at vi tager afstand fra en prisuddeling i Qatar. Som jeg sagde til flere medier i sidste uge, så synes jeg, at det er overordentligt tonedøvt, at placere en prisuddeling i Doha, og så netop i VM-året 2022. Det er som om, at AIPS ikke har set, eller vil se, den debat, der pågår i lande, som hylder fri og kritisk presse, herunder sportsjournalistik. Deraf det tonedøve.

Ud over at stille op i medierne, og i øvrigt bifalde debat om emnet, så sker der i regi af vores forening i hvert fald to ting: Vi tager emnet op i bestyrelsen, og vi kontakter vore nordiske og europæiske kolleger, for at høre deres holdning. Mere om det om lidt.

Jeg blev i sidste uge mødt med spørgsmålet, hvorfor vi ikke bare trækker os fra AIPS? For det første, så synes jeg ikke, at vi hu-hej skal trække os fra en 98 år gammel forening på baggrund af 140 tegn på twitter, hvor debatten opstod. Vi skal lige have tid til at vende den nationalt og internationalt, men det er da klart, at det kan få den konsekvens, at vi ikke kan se os selv i AIPS. Det er dog ikke mig som formand, men minimum bestyrelsen, og måske generalforsamlingen, som skal beslutte det. Debat kommer der helt sikkert, og alene debatten og spørgsmålene vi får, gør indtryk – det skal der ikke herske tvivl om.

Men vores opgave som forening, er, at varetage vore medlemmers interesse, og derfor planlægger vi fx også at klæde medlemmer på til i efteråret at rejse til VM i netop Qatar. For selvfølgelig skal slutrunden dækkes både kritisk og sportsligt, og altså på og udenfor banen.

Nu vil vi gøre et grundigt arbejde, for at analysere på hele situationen, og det er faktisk i høj grad i gang allerede.

I sidste uge tog jeg på vegne af Danske Sportsjournalister først initiativ til en europæisk drøftelse, for at høre, hvor vore europæiske kolleger ”står”. Det fremgik ret hurtigt, at det også fylder noget nede i Europa.

Siden tog jeg kontakt til vore nordiske kolleger, og også her er det flere steder et varmt emne.

På baggrund af vores henvendelser, har vi sammen med vore kolleger i Holland taget initiativ til en skrivelse til AIPS-ledelsen, hvor vi tager afstand fra placeringen af prisuddelingen i Qatar, men også fra generel involvering af AIPS i lande, der ikke arbejder demokratisk eller med pressefrihed. Flere store lande har allerede ytret deres opbakning, og kommer til at være medunderskrivere, præcis som vi i Danmark vil være det.

På den måde kan man sige, at omstændighederne har gjort os mere aktive end længe internationalt, og vi fortsætter arbejdet frem mod AIPS-kongressen i Rom i oktober. Det bliver uundgåeligt et hedt emne på dagsordenen, og vi skal gøre op, om vi skal melde os ud, gå på talerstolen og ytre os, eller finde et niveau midt imellem, men i så fald uden tvivl i opposition til tonedøve beslutninger som en prisuddeling i Qatar, som får alle sport washing-lamper til at blinke.

I den kommende tid vil vi som nævnt lave et grundigt arbejde, og I kommer til at høre nyt om emnet løbende.

Alle input er velkomne, og I er altid velkomne til at kontakte mig for uddybende info om, eller input til, emnet.

Med venlig hilsen

Jimmy Bøjgaard
Formand