Husk ekstraordinær generalforsamling onsdag

Som tidligere meddelt på hjemmesiden er der onsdag indbudt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen.

Medlemmer der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling bedes møde op:

Onsdag den 28. september kl. 15.00 på

Absalon Hotel
Helgolandsgade 15
1653 København V

Dagsorden*:

1) Valg af dirigent
2) Afstemning om Danske Sportsjournalisters medlemskab af, og tilknytning til, Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) og Union Europenne de la Presse Sportive (AIPS Europe).
3) Evt.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling stemmer Danske Sportsjournalister ud af AIPS, så justeres vedtægterne, så formuleringer i særligt afsnit 3 og 7 om AIPS-kort og AIPS-medlemskab, ændres eller udgår.

Praktisk:
Bestyrelsen gør opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, kan deltage. Hvert medlem har én gyldig stemme.

Medlemmer, der er afskåret af personligt fremmøde, kan stemme ved fuldmagt, som med vedkommendes underskrift overbringes dirigenten ved den ekstraordinære generalforsamlings begyndelse, og dette vil blive bekendtgjort over for forsamlingen.

Hver deltager ved generalforsamlingen kan højst stemme med to fuldmagter.