Skuffende fremmøde til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer,

For nylig var vi 14 mennesker samlet til den ekstraordinære generalforsamling, som skulle behandle spørgsmålet om medlemskab af den internationale organisation, AIPS.

14 deltagere var ærlig talt et skuffende, og bekymrende lavt, antal.

Forud gik måneders debat omkring slutrunden i Qatar, og vores medlemskab af AIPS. I juni havde 22 medlemmer, fra tre af landets største medier, sendt et åbent brev til bestyrelsen i Danske Sportsjournalister, med ønsket om udmeldelse.

Ni andre medlemmer tiltrådte det åbne brev, publiceret på vores hjemmeside, altså i alt 31 personer.

Tre af disse 31 personer var blandt de 14 deltagere, eller ni stemmer via fuldmagt.

Jeg stiller mig stærkt undrende overfor, at man i juni sender et åbent brev, men i september ikke møder op til en afstemning, man selv har bedt om.

Jeg synes det er skuffende og bekymrende, at kun omkring fem procent af vore medlemmer, deltager i en afstemning som denne.

Afstemningen viste, at der ikke var de påkrævede to tredjedeles flertal for udmeldelse, og det har bestyrelsen taget til efterretning.

Referat fra generalforsamlingen vil snarest fremgå af hjemmesiden.

Jimmy Bøjgaard, formand