Tilbageblik: DS er stadig medlem af AIPS

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 28. september 2022 på Hotel Absalon, Vesterbro, København

Af Karl Aage Dalgaard

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Afstemning om Danske Sportsjournalisters medlemskab af og tilknytning til Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) og Union Europenne de la Presse Sportive (AIPS Europe)
3) Evt.

Deltagere: 14 (13 med stemmeret) og ni fuldmagter. I alt 22. Linda Laugesen er associeret medlem og har ikke stemmeret.

1) Dirigent Jens Harder Højbjerg (indstillet af bestyrelsen) konstaterede, at formalia var i orden, og gav derefter ordet til formand Jimmy Bøjgaard.

2) Formanden begrundede DS-bestyrelsens beslutning om at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Der var allerede en vis utilfredshed og debat i forårets løb omkring medlemskabet af AIPS, og derfor skønnede bestyrelsen, at en ekstraordinær generalforsamling var på sin plads.

Utilfredsheden med AIPS bundede især ved beslutningen om at placere den årlige prisfest på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar. Ydermere blev tre norske journalister frataget deres nominering, fordi de ikke ønskede at møde op i Qatar.

Det øgede utilfredsheden, og bestyrelsen i DS fik fra flere medlemmer udtrykt et ønske om at forlade AIPS så hurtigt som muligt. Bestyrelsen valgte derpå at tage en dialog med flere kolleger rundt omkring i Europa og især de nordiske lande. Interessen var stor, og der blev talt om en fælles skrivelse til AIPS om afstandtagen til Qatar på linje med den fælles udtalelse tidligere på året omkring forholdene i Ukraine.

I et åbent brev i juni opfordrede 22 medlemmer fra Politiken, Ritzau og Jyllands-Posten til udmeldelse af AIPS.

Spørgsmål til AIPS om Qatar er aldrig blevet konkret besvaret. I stedet har man peget på den danske regering og problemer med Syrien-flygtninge.

Bestyrelsens anbefaling om udmeldelse af AIPS er ikke begrundet i placeringen af prisfesten i Qatar eller de manglende svar på spørgsmål. Det er fratagelsen af nomineringen til de norske journalister. AIPS signalerer tydeligt, at organisationen ikke er transparent med hensyn til demokrati og pressefrihed. Desuden har flere medlemmer ønsket at få en afklaring, inden de skal til VM-fodbold i Qatar og blandt mere udøve kritisk journalistik.

Ib Søby ville vide, om en udmeldelse kunne medføre ulemper for de journalister, som skal til Qatar.

Formanden svarede, at han ikke havde hørt, at ”det er en fordel i Qatar at være medlem af AIPS”. Han svarede også på et spørgsmål fra Anders Kamper, at stadionet i Qatar var valgt til prisuddelingen pga. covid-19. Det skulle oprindelig have fundet sted i Firenze. En dyr fest, finansieret af AIPS. ”Men hvorfor ikke i København i stedet for Qatar? Hvorfor har AIPS så tætte bånd til Qatar? Vi har ikke fået noget svar, men vi har set AIPS-præsident Merlo i hed omfavnelse med lederne (styret) i Qatar,” sagde Jimmy Bøjgaard.

Flemming Olesen fandt, at bestyrelsens beslutning var taget på grundlag af de 22 medlemmers åbne brev. Mellem linjerne varslede de, at de ville melde sig ud af DS, hvis ikke bestyrelsen føjede dem.

Olesen har været DS-repræsentant til utallige AIPS-kongresser. Han medgav, at kritik af AIPS indimellem var på sin plads, men i denne situation syntes han ikke, at den anden part var blevet hørt på trods af spørgsmål fra formand Bøjgaard.

Han fortalte, at tidnød var årsag til flytningen fra Firenze til Qatar på forslag fra AIPS’ præsidium. Her var der masser af hotelpladser. Qatar var samarbejdspartner ved prisfesten, men AIPS skulle selv betale.

Flemming Olesen syntes, at det mest anstændige ville være en dialog med AIPS, og han ville gerne tage ned til den kommende kongres i Rom, og til den invitere én af de ’22 kværulanter’, som han kaldte det, med.

Han fandt, at Danmark gik enegang, og sagde, at der ingen opbakning var fra de vesteuropæiske lande, som ”vi normalt deler synspunkter med”. Han opfordrede på det kraftigste, at generalforsamlingen stemte imod forslaget.

Jørn Højmark udtrykte forundring over, at der ikke var flere deltagere i generalforsamlingen: ”Hvor er de 22 underskrivere? Der er syv i bestyrelsen. Kun to er til stede. Der er tre suppleanter, hvoraf kun én er til stede. Det kan ikke være med hjertet, at de er gået ind i det her”. Han støttede Flemming Olesens opfordring.

Til Flemming Olesen svarede formand Bøjgaard, at ”når en debat eksploderer, er man nødt til at deltage i den. Vi har faktisk holdt debatten gående længe, fordi vi havde brug for nogle svar, bl.a. fra AIPS, for at der også var noget fairness over det her”.

Jimmy Bøjgaard fandt også, at det er et faktum, at AIPS fylder meget lidt hos DS-medlemmerne. Men en udmeldelse af AIPS betød ikke et farvel til internationale debatter og samlinger – overhovedet ikke: ”Vi har været involveret i Ukraine, og vi har været bekymrede for vores kolleger i Hviderusland. Vi er selvfølgelig også bekymrede for, hvad der sker i Afrika eller lande, hvor der ikke er pressefrihed, men det behøver ikke at være igennem AIPS”.

Videre lød det: ”Flemming påstår, at vi i bestyrelsen er blevet truet af de 22 medlemmer med det åbne brev. Jeg føler, at vi tog vores beslutning inden brevet. Debatten omkring nordmændene og fratagelse af deres nominering, og selve placeringen af prisuddelingen plus de mange opfordringer til os i bestyrelsen, om at vi skulle ud af AIPS, kom før brevet”.

Flemming Olesen fastslog igen, at prisfesten blev henlagt til Qatar under tidspres. At lægge den i København med 14 dages varsel, troede han ikke ville være muligt. Han fremhævede også, at unge danske sportsjournalister med en udmeldelse af AIPS ikke fremover ville få mulighed for deltagelse i ’Young Reporters’ – arrangementer med givtig lærdom.

Susanne Horsdal fortalte, at hun havde oplevet et Young Reporters-arrangement ved VM-håndbold i 2015 i Qatar, hvor hun blev lidt pikeret over, at mentorerne for journalistspirerne, som hun ikke selv var iblandt, brugte mere tid på at skrive deres egne historier til deres respektive medier i stedet for at vejlede de unge. Så spurgte hun direkte: ”Hvad får vi ud af at være medlem af AIPS?”

Niels Idskov ville gerne vende situationen og sagde, at ”AIPS er ligesom EU – vi bryder os ikke om det, men det er vores platform. Bliv i det og gå ind i det i stedet for at tage afstand”.

Som Jørn Højmark undrede Frits Nielsen og Anders Kamper sig over, at der ikke var flere til stede ved generalforsamlingen. Frits Nielsen kunne ikke forstå bestyrelsens hastværk.

Det overraskede også formand Bøjgaard, at der ikke var flere til stede end fem procent af medlemmerne. Han fandt ikke, at bestyrelsen var under tidspres, men ”der er en slutrunde i Qatar, og der er en del af vores medlemmer, som har ytret, at de synes, det er en rigtig dårlig idé, at vi er medlem af AIPS, og at tiden er løbet fra det”.

Flemming Olesen forstod ikke helt formandens ord med, at ”det er vores medlemmer, der vil have denne her afstemning”. I forbindelse med generalforsamlingen havde han talt med ni nordjyske medlemmer, og de sagde alle, at de ikke kunne gå ind for en udmeldelse.

Linda Laugesen ville vide, om der var et alternativ til AIPS. Til det svarede formand Bøjgaard nej, men han tilføjede, at det var blevet fordrejet af AIPS, at DS er ude på at starte en ny organisation:

”Det, jeg har sagt, er, at vi melder os ikke ud af det internationale samarbejde. Vi fastholder kontakten og dialogen med vores nordiske og europæiske kolleger.”

Omkring situationen i Qatar fortalte han, at der var ført meget dialog med Dansk Journalistforbund.

”Når der er journalister, som bliver fængslet, er det noget, som andre dele af vores stand skal håndtere. Jeg har talt med DJ om situationen, hvis der er nogle danskere, som kommer i problemer som de norske journalister. Sker det, er det formentlig et DJ-spørgsmål og måske endda et regerings-spørgsmål (Udenrigsministeriet),” sagde Jimmy Bøjgaard.

Flemming Olesen sagde, at der med AIPS Europa faktisk var et alternativ, hvis DS meldte sig ud af hovedorganisationen. ”Der kan man samarbejde med de vesteuropæiske og nordiske lande, som man gerne vil sammenligne sig med,” sagde han.

Hermed sluttede debatten, og dirigent Jens Harder Højbjerg satte forslaget om udmeldelse af AIPS til afstemning.

11 stemte for udmeldelse. 9 stemte imod. 2 stemmer var blanke. Da en vedtagelse af forslaget krævede 2/3-flertal (15 af 22), blev det ikke vedtaget. DS er stadig medlem af AIPS.

3) Jimmy Bøjgaard takkede medlemmerne, der var kommet, men var skuffet over det lave fremmøde. Igen fastholdt han, at AIPS tilsyneladende ikke fylder så meget hos DS-medlemmerne.

Billedtekst: Antallet af deltagende medlemmer i den ekstraordinære generalforsamling var til at overse. Foto: Jens Harder Højbjerg