Indkaldelse til generalforsamling

Danske Sportsjournalisters Generalforsamling 2022 - ©Anders Kjærbye

Danske Sportsjournalister indkalder hermed formelt til den årlige generalforsamling i foreningen.

Generalforsamling

Fredag den 3. marts 2023 kl. 16.00

Restaurant Pilen (KB’s anlæg)

Pile Allé 14, 2000 Frederiksberg

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  5b. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter
 6. Valg af bestyrelse
  a) Formand
  b) Kasserer
  c) Bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Uddeling af legater
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formand Jimmy Bøjgaard (mail: jimmy@boejgaard.dksenest mandag den 20. februar 2023.

ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Efter generalforsamlingen fortsætter ”Sportsjournalisternes Dag” med spisning og prisoverrækkelser.

For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til
Jimmy Bøjgaard (mail: jimmy@boejgaard.dk) eller Karl Aage Dalgaard (klaage@outlook.dksenest fredag den 24. februar 2023.