Få klaret kontingentbetaling – gerne med Mobile Pay

Ved den seneste økonomiske gennemgang har foreningens kasserer konstateret, at der stadig er mange medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

Omkring 100 medlemmer mangler at betale kontingent for 2023. Det rammer foreningen økonomisk, og derfor er det vigtigt, at flere medlemmer får betalt.

Der er rykkere på vej på mail, og vi opfordrer venligt til at få klaret det økonomiske mellemværende.

Kontingent koster 500 kr. for et år. Man kan både betale med bankoverførsel eller via Mobile Pay: 625896