“Den Gyldne Pen” er navnet på Danske Sportsjournalisters medlemsblad.

Medlemsbladet udkommer aktuelt tre gange om året.

Redaktør på udgivelsen er Karl Aage Dalgaard.