“Den Gyldne Pen” er navnet på Danske Sportsjournalisters medlemsblad.

Medlemsbladet udkommer aktuelt tre gange om året.

Har du tip/ideer/forslag eller indlæg, der måtte være relevante, så henvend dig til redaktør Karl Aage Dalgaard på:
Tlf.: 23 66 09 55
Foreningens kasserer Flemming Olesen tager sig af annoncer. Han kan kontaktes på:
Tlf.: 40 94 49 41

Der gælder p.t. følgende annonce-koncept:

Bladet er Danske Sportsjournalisters medlemsblad.

Det udkommer tre gange årligt, (januar – april – oktober) 24-28 sider i fuld fire-farvet A-4 format.

Indholdet er udelukkende skrevet af professionelle journalister og fotos taget af professionelle fotografer.

Det udkommer i et oplag  af  1.000 og udsendes til vore medlemmer, til annoncører, samarbejdspartnere, idrætsorganisationer og –forbund, nordiske bestyrelseskollegaer, til relevante institutioner, biblioteker, ministerier og kommuner.

Prisen for en fuld fire-farvet annonce (A-4) er kr. 3.000 pr. nummer. Tegner man sig for tre fortløbende numre, giver vi rabat, idet den tredje annonce er gratis – eller med andre ord: kr. 2.000 pr. annonce ved en hel årgang.

Materialet kan vederlagsfrit udskiftes fra gang til gang, idet afleveringsfristen til de enkelte numre er: 15. december – 15. marts – 15. september. En reminder vil blive udsendt et par uger før hver af disse datoer.

De tekniske specifikationer til annoncematerialet er:

Annoncen skal leveres som højopløselig, trykklar PDF-fil i CMYK, med 3 mm beskæring samt skæremærker og med al tekst embedded.

Materialet bedes fremsendt direkte til bogtrykkeriet, på følgende mail-adresse: thonnes@intryk.dk

Spørgsmål vedrørende bladet/annoncering kan rettes til foreningens kasserer:

Flemming Olesen  tlf. 40 94 49 41  –  mail: flolesen@hotmail.dk.

Er der spørgsmål af teknisk karakter, svarer vor bogtrykker:

Thonnes Stampe  –  ovenstående mail-adresse  – gerne herpå.

Vi fremsender naturligvis prøver på bladet, hvis man ønsker det.