Manglende kontingentbetling

Kære medlemmer,

Vi mangler MANGE kontingentindbetalinger.

Har du ikke betalt, så gør det straks.

Har du ikke modtager en opkrævning, efter at vi udelukkende er gået over til elektronisk håndtering, så send en email til kasserer Bettina Schjølie på email: bettinas@mail.dk.

Reg./kontonummer 3243 – 9156925.

Du kan også betale via mobilepay på nummeret 625896.

Husk altid at angive dit navn og evt. også medlemsnummer.

Vi har også stadig en del, som ikke har meldt korrekt emailadresse og øvrige medlemsoplysninger til os.

Det er altid en fordel med din private emailadresse, af hensyn til evt. jobskifte, så send gerne hurtigst muligt din private email til kasserer Bettina Schjølie: bettinas@mail.dk

Med venlig hilsen

Jimmy Bøjgaard
Formand