Foreningen Danske Sportsjournalister hylder hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling i marts “Årets Sportsjournalist”.

Titlen gives, efter indstilling fra medlemskredsen og efter afstemning i foreningens bestyrelse, til et eller flere medlemmer, som i det forudgående år har udmærket sig ved en opsigtsvækkende og betydende journalistisk indsats i ord eller billeder, og som gennem sin præstation har skabt respekt om dansk sportsjournalistik samt højnet branchens anseelse og troværdighed.

Da der er tale om en påskønnelse for en særlig indsats i det forudgående år, kan prisen godt tilfalde et eller flere medlemmer, der tidligere er blevet hyldet som “Årets Sportsjournalist”.

Kun medlemmer af Danske Sportsjournalister kan indstille kandidater til Årets Sportsjournalist, og kun medlemmer af Danske Sportsjournalister, som har været medlem hele det år, udmærkelsen omhandler, kan vælges som Årets Sportsjournalist.

Kåringen af Årets Sportsjournalist har været en stolt tradition siden 1962.

De første år uddeltes Mister Smile-pokalen. Den tilfaldt følgende:

1962: Børne Munk Jensen

1963: Julius ”Julle” Larsen

1964: Magnus Simonsen

1965: Finn Spanning

1966: Gunnar Nu Hansen

1967: Evald Andersen

1968: John Idorn

1969: Knud Esmann

1970: Knud Lundberg

1971: Poul Prip Andersen

Fra 1970 indførtes ”Tipsbladets Legat”, og der var således en overlapning på to år, da der blev uddelt to priser. ”Tipsbladets Legat” gik til:

1970: Henning Hauth

1971: Ingelise Beuschel

1972: Frits Ahlstrøm

1973: Svend Gehrs

1974: Erik Berth

1975: Jørgen Beyerholm

1976: Bent Nielsen

1977: Peter Rasmussen

1978: Carsten Andreasen

1979: Poul Erik Andersson

1980: Steen Ankerdal

1981: Ole Ravn

1982: Claus Borre, Jørgen Steen Nielsen og Heinrich Lund

1983: Jan Lund

1984: Jørgen Herbert

1985: Per Kjærbye

1986: Tommy Poulsen

Fra 1987 har prisen heddet ”Den Gyldne Pen”. Herfra er prisen uddelt for arbejdet leveret i et specifikt år. Ved den årlige generalforsamling er vinderen for det foregående år blevet hædret. Prisen er tildelt følgende:

1986: Peter Fredberg

1987: Erland Vendelbo

1988: Radiosporten v/Henrik Brandt

1989: Lars Roger Sørensen

1990: Hanne Højer

1991: Per Høyer Hansen

1992: Jørgen Aagaard

1993: Lars Poulsen

1994: Thomas Vestergaard

1995: Henrik H. Brandt

1996: Hans Chr. Blem

1997: Olav Skaaning Andersen

1998: Leif Rasmussen

1999: Søren Olsen

2000: Jørn Broch og Jens Hveisel Hansen

2001: Charlotte Pedersen

2002: Jakob Priess-Sørensen

2003: Lars Møller

2004: Jan Schouby

2005: Anders Bay

2006: Lars Werge

2007: Niels Chr. Jung

2008: Anders Damgaard og Jonas Nyrup

2009 Dan Philipsen

2010: Thomas Møller Kristensen

2011: Jens Sejer Andersen

2012: Mads Wehlast og Gisle Thorsen

2013: Troels Henriksen

2014: Jeppe Laursen Brock og Chr. Heide-Jørgensen

2015: Jan Jensen

2016: Jeppe Lausen Brock

2017: Kian Fonoudi, Kasper Marker og Søren Klæstrup

2018: Chr. Heide-Jørgensen og Søren Lissner

2019: Jan Harkamp

2020: Thomas Møller Kristensen

2021: Thomas Nørgaard Andersen og Klaus Egelund

2022: Jan Jensen