DS –  Tilskudsregler

Danske Sportsjournalister afsætter hvert år en pujle, hvorfra medlemmer kan søge støtte til kursus- og efteruddannelse, man ikke har fuld dækning for andre steder fra. Princippet i vor tilskudspolitik er, at man selv må yde for at kunne nyde.

Vi dækker maksimalt 50 procent af de samlede egenudgifter. Det vil sige, at støtte, man kan opnå gennem arbejdsgiver/fonde/institutioner først trækkes fra de samlede udgifter, hvorefter vi kan dække op til halvdelen af restbeløbet = egenudgifter.

For at komme i betragtning til tilskud, skal man have været medlem af Danske Sportsjournalister i et år, og det er desuden en forudsætning, at man ikke er i kontingentrestance.

Skriftlig ansøgning om støtte, med budgetoverslag for de samlede udgifter for det pågældende kursus/efteruddannelse, samt oplysninger, om man søger/får støtte andre steder fra, fremsendes til formand eller kasserer i så god tid, at vi kan nå at give svar, inden man begiver sig af sted på kursus eller efteruddannelse.

Tilsagn om eventuel støtte tilstræbes at være ansøgeren i hænde i løbet af en uge.

Efterfølgende skal udførligt regnskab, med bilag for alle udgifter, fremsendes til kassereren, gerne med kontonummer i pengeinstitut, hvortil støttebeløbet kan overføres. Det skal ske senest fire uger efter afslutningen af det pågældende kursus.