Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Lars Berendt om Internettet

Fredag d. 7. januar 2000

Lars Roger Sørensens indlæg under "debatforum" har sat gang i debatten om Internettet og akkrediteringer.
I den anledning har vi bedt DBU's informationschef Lars Berendt om at redegøre for DBU's holdning til emnet.

Her er indlægget fra Lars Berendt:

Vi har en meget positiv holdning til internettet her i DBU. Og dermed i princippet også til de forskellige internet-redaktioner.

Vi har således omlagt en væsentlig del af indsatsen for nyhedsformidling til vores egen hjemmeside, www.dbu.dk, hvorigennem vi samtidig har chancen for at kommunikere med såvel offentligheden som decentrale dele af vores egen organisation aktuelt, enslydende og samtidigt.

Senest har vi erfaret en stor interesse fra offentlighedens side for at benytte vores website ved bestilling af billetter til EM-slutrunden, idet 85% af alle bestillingerne blev afgivet elektronisk.

Den nuværende version af siten vil i løbet af få måneder blive erstattet af en ny og mere omfattende version, der blandt andet vil indeholde en landsholdsdatabase forhåbentligt til gavn for medierne - og til glæde for alle entusiaster.

Følger vi udviklingen udenfor vores egen site, er der hos os ingen tvivl om, at den generelle nyhedsformidling de kommende år vil ændre sig i forhold til de traditionelle medier.

Vi forestiller os, at de etablerede medier i endnu højere grad vil omlægge en del af deres/jeres aktiviteter til elektroniske versioner. Og i samme moment ser vi allerede nu, nye medier komme til den elektroniske verden i form af redaktionelle internetsites, decideret kommercielle sites og specialiserede websites.

Vi er således ikke i tvivl om, at selv de eksisterende kriterier for akkreditering til landskampene i Parken såsom oplagstal står overfor en revision, når man tænker på det potentielle antal brugere af de forskellige internetsites i forhold til antallet af læsere af den gruppe af trykte medier, vi i dag samarbejder med.

Inden vi begynder at åbne op for at give internetredaktioner adgang til ikke mindst Herre A-landsholdets presseaktiviteter og akkreditering til kampene i Parken, er der imidlertid nogle forhold, der skal klarlægges og præciseres, for eksempel:

n Brugen af internettet til “transmission” af sportsbegiveheder
n Fysiske faciliteter i Parken
n Landsholdets presseaktiviteter

For så vidt angår retten til at transmittere billede og lyd og foretage løbende resultatformidling fra landskampene, er det som bekendt en ydelse, DBU ejer retten til at sælge.

Det er oplagt at forestille sig, at internetsites, der af konkurrencemæssige årsager skal forsøge at differentiere deres produkt i forhold til de etablerede medier, vil have et ønske om at benytte mediets tekniske muligheder i form af for eksempel løbende stillingsformidling under kampene. Muligvis endda brug af videoklip fra kampene.

Det er hævet over enhver tvivl, at DBU i givet fald vil besidde retten til at sælge denne ydelse, for hvilken prissætningen vil skulle ses i en sammenhæng med prisen for salg af rettighederne til tv- og radiostransmission.

Man kunne i den forbindelse forestille sig, at vi udvælger én eller et begrænset antal sites som købere af denne ydelse for at sikre en vis form for eksklusivitet. Hvis ikke vi vælger at formidle stilling og billed-transmission via vores egen website.

Internetmedierne skal med andre ord forberede sig på som udgangspunkt at skulle arbejde på samme betingelser som de trykte medier eller, kun såfremt de erhverver sig ret til at dække en landskamp “live”, på lige fod med de rettighedshavende tv- og radiostationer.

De fysiske faciliteter i Parken sætter en naturlig begrænsning for antallet af medier, der kan tilbydes arbejdspositioner. Af samme årsag tilbyder vi kun lokalradioerne adgang i form af en pool-ordning. Samme model kunne blive løsningen for internet-sites.

Dertil kommer antallet og omfanget af de presseaktiviteter, vi tilbyder i forbindelse med landskampene.

Vi har med vores landstrænere opbygget en norm og model for presseaktiviteterne, der samtidig er blevet en integreret del af landsholdssamlingerne.

Tidsmæssigt er de tilpasset antallet af akkrediteringsberettigede medier til kampene, og det ligger ikke indenfor vores umiddelbare tanker at udvide omfanget af aktiviteterne i takt med stigende antal medier, der ønsker at dække landsholdets aktiviteter.

Et ukontrolleret antal mediers adgang til presseaktiviteterne vil derfor alene forringe arbejdsvilkårene for alle journalister og fotografer.

UEFA har netop truffet beslutning om ikke at tilbyde adgang til EURO 2000-slutrunden for internetsites af samme årsag.

For vores eget vedkommende følger vi udviklingen, og vil træffe vores beslutninger baseret på den konstruktive dialog, vi gennem de senere år har etableret med Danske Sportsjournalister.Lars Berendt,
informationschef, DBU