Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 7. september 2004


Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 2. september 2004 kl. 12.30
i Huset ved Det Grønne Træ, Gammel Torv, København.
..........................................................
Deltagere:
Steen Ankerdal, Marco de los Reyes, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Mads Wehlast, Jens Dresling.
Afbud fra Per Kjærbye, Line Ernlund og Peter Grønborg.
...........................................................
1. Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde den 28. april. Referatet blev godkendt.

2. DBU og Danske Sportsjournalister under EM i Portugal.

3. DS-pressekortet
Flemming Olesen orienterede.
- Vi har lavet kort med alle dem, vi havde billeder af i vort arkiv, omkring 500, men de, der ikke har betalt kontingent, har ikke fået tilsendt pressekort, selv om kortene er lavet. De fremsendes først, når indbetalingen er registreret, sagde Flemming Olesen.
Flemming Olesen orienterede om AIPS-kort 2004-2005.
Der er kun søgt om 29 styks, incl. 10 til bestyrelsen. Tidligere havde vi omkring 400 AIPS-kort.

4. Efter generalforsamlingen
Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 2. marts 2005 kl. 12.00 hos KB i Pileallé.

5. De Olympiske Lege
Det gik bedre end frygtet. Varmen var en svær modstander, men transporten i OL-byen forløb overraskende godt.
Jens Dresling har skrevet OL-redegørelse i næste nummer af "Den Gyldne Pen", fint suppleret med fotos fra Athen.
Rasmus Bech styrede pressebilletterne til den danske delegation.

6. AIPS-kongressen i New York.
Steen Ankerdal og Flemming Olesen deltog og har skrevet udførlig redegørelse på hjemmesiden. Desuden har formanden skrevet en leder om emnet i næste nummer af "Den Gyldne Pen".
Togay Bayatli går af som AIPS-formand på næste møde, der afvikles fra 7. til 10. maj i Marrakech i Marokko.
Næste UEPS-valg finder først sted i 2006 og er fastsat til Dublin.
Irerne undersøger i øjeblikket, om de kan udvide seancen, så der også bliver AIPS-kongres i Irland i 2006.
Lykkes det ikke, bliver AIPS-kongressen i 2006 formentlig afviklet i Qatar.
Det står allerede fast, at AIPS-kongressen i 2007 for første gang deles mellem to lande, Østrig og Schweiz, i Bregenz, oplyste Flemming Olesen.
Vi drøfter AIPS-temaerne med nordmændene.
- Det er en enestående chance for at påvirke AIPS-systemet, og der skal ske noget, sagde Steen Ankerdal. Det er nu, vi skal kæmpe for, at AIPS bliver en organisation, der er aktiv for at skabe bedre arbejdsforhold for pressen.
Nordisk Kongres i 2005 afvikles på Island.

7. Receptioner

8. Fyraftensmøder
Jens Dresling var tilfreds med deltagelsen til det seneste lyn-teknikkursus den 17. maj med Per Buchmann, 22 deltog.

9. Dansk sportsshooter.com
Jens Dresling orienterede.

10. Nye medlemmer
a. ansøgninger blev gennemgået.
Flere har søgt om optagelse og er blevet godkendt, fordi de er medlemmer af DJ, de har modtaget "DS-mappen", men har ikke betalt kontingentet. De har fået en ny DS-mappe den 2. august.

11. Økonomi
a. Kassereren gennemgik budgettet og gav en detaljeret redegørelse for afvigelserne.
b. Kontingent - 68 skylder for et år, 14 for to år, men det går meget trægt med indbetalingerne, selv om skyldnerne er nogle af vore mest aktive medlemmer.
Vi er 588 medlemmer pr. 1. september.

12. Marco de los Reyes arbejder videre med manual over arbejdsforhold på stadions og i haller og sammenskrivning til en manual over arbejdsforhold for både skrivende og elektroniske DS'ere.

13. Pokalfinalen
a. Lars Møller overrakte, Steen Ankerdal var guide for ham.
b. stemmesedler uddelt og indsamlet af Tommy Poulsen, Simon Højmark og Jørn Højmark.
c. fighterpokalen gik til Hjalte Bo Nørregaard.
d. Mads Wehlast laver aftale med Hjalte Bo Nørregaard, så vi har styr på fighterpokalen til pokalfinalen i maj 2005.

14. Medlemsbladet
Vi mangler kun to indlæg, før alle har afleveret stof til det nye nummer. Vi laver layout den 15. september, og derefter går bladet til korrektur og trykning i nævnte rækkefølge.
Poul Erik Andersson har tegnet ni sider annoncer, hvilket gav anledning til en applaus fra kassereren.
Alt fremsendt stof og fotos er afleveret til "Rosengrenen".

15. Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde:
Onsdag den 13. oktober kl. 14.00 i Huset ved det Grønne Træ.

16. Eventuelt
Hjemmesiden:
Efter ønske fra bestyrelsen bliver der udarbejdet en såkaldt POP-UP på hjemmesiden, så vi bedre kan slå til lyd for vore egne arrangementer og nyheder.