Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Hvad sagde Preben Kragelund?

Onsdag d. 30. juni 1999

Team Danmark er midtpunkt i en sjælden sag, hvor journalisten og kilden er meget uenig i, hvad der er blevet sagt i forbindelse med et interview.

Journalisten:
Jeg har til min hovedopgave på Journalisthøjskolen og Ritzau skrevet en serie af artikler om Team Danmark. De første to historier gik på Ritzaus net 29/6.
Det resulterede i nedenstående pressemeddelelse.

Jeg kan ikke mindes at have hørt om en så skinger kritik af en sportsjournalist, og jeg kan kun tage afstand fra Team Danmarks påstand, da jeg mener, at Preben Kragelund er citeret korrekt.

Jeg talte med Preben Kragelund i dag, og bad ham uddybe kritikken. Men det ønskede han ikke, da "alt var forkert". Et svar, jeg finder noget besynderligt. Det antyder, manden er blevet underkendt internt i Team Danmark efter offentliggørelsen - og derfor ikke tør ved stå ved sine udtalelser.

Jeg har i alt skrevet fire artikler, og jeg har fortsat fuld opbakning fra Ritzaus sportsredaktør, Lars Andersson. De næste to artikler kommer på nettet onsdag og torsdag morgen.

Jeg finder det formålsløst at diskutere offentligt med Preben Kragelund, efter dagens pressemeddelse. Men jeg syntes at sagen må være et godt debatoplæg til Danske Sportsjournalisters hjemmeside.

Venlig hilsen
Joachim Steenstrup (Nu Ekstra Bladets Internet Sport)
Telefon arb: 3347 2908
Telefon prv. 3526 5286
Mobil: 2330 5286


Pressemeddelsen fra Team Danmark den 29. juni:

Dementi!!!

TEAM DANMARK har i dag på Internet konstateret, at Ritzaus Bureau v/Joachim Steenstrup har udsendt 2 artikler med overskriften
"TEAM DANMARK på sparekurs" og "Skiløbere i fare for at miste støtte".

TEAM DANMARK må tage stor afstand fra artiklerne, som på en række punkter er totalt misforstået og på andre er citeret forkert.

Joachim Steenstrup var i maj på besøg hos TEAM DANMARK i forbindelse med et generelt interview om TD. Vi er først i dag blevet informeret om, at det var til et afgangsprojekt på Journalisthøjskolen.

Desværre har Joachim Steenstrup enten ikke forstået, hvad der blev forklaret ham eller også været uopmærksom under interviewet, idet hverken undertegnede eller chefkonsulent Niels-Chr. Holmstrøm kan genkende de udsagn og de udtalelser, artiklerne beskriver.

TEAM DANMARK har eksempelvis ikke et nyt system, der hedder "Idrættens støtteværdighed", og TD rangordner heller ikke de enkelte specialforbund. Vi har derimod et andet system, som det vil
føre for vidt at komme ind på her. TD har ikke noget nyt sparesystem, som det hævdes i artiklen, og der er heller ikke noget"opgør med konsulentsystemet" i TD. Endvidere er der ikke divergerende opfattelser mellem chefkonsulenten og direktøren i det nuværende system.

Slutteligt har rotationsprincippet for TDs konsulenter intet at gøre med et nyt system, som journalisten hævder.

Hvad angår TDs vurdering af Dansk Skiforbund, har Joachim Steenstrup helt og aldeles overfortolket et af de eksempler på eventuelle fremtidige prioriteringer, som han blev givet under interviewet.

Vi beklager at måtte dementere disse artikler, men må i henhold til ovennævnte tage skarpt afstand fra substansen, som journalisten ikke har haft noget belæg for at fremføre ud fra det interview, som artiklerne baserer sig på.

Med venlig hilsen

Preben Kragelund
direktør