Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Stort fremmøde til UEPS-møde i Milano

Tirsdag d. 5. maj 2009


Der var deltagelse af repræsentanter for ikke færre end 41 af UEPS' 48 medlemslande til den europæiske sektions kongres i forbindelse med AIPS-kongressen i Milano.
Men et af de fraværende lande var: Italien !!!
Der var stor ros fra de delegerede til det arbejde, der lægges i projekt "Summerscool" for unge sportsjournalister, og som især den græske kasserer i UEPS, Yannis Daras, står bag.
"Summerscool"-projektet har nu været afholdt i Grækenland i såvel 2007 som 2008, men Yannis Daras erkender, at det nu er vanskeligt for grækerne at blive ved med at skaffe sponsorer til arrangementet. De har på dygtig vis formået at skaffe sponsordækning på 80 procent af udgifterne, svarende til 60.000 euro. Via deltagergebyr som anden indtægt har det betydet, at arrangementet, til ialt 75.500 euro, blot har skullet støttes af UEPS med 1900 euro for at løbe rundt.
Han påpegede det nødvendige i, at AIPS tager del i udgifterne fremover, og eksempelvis støtter projektet med 10-15 procent af omkostningerne.
I år står russiske Kazan for en del af dette års arrangement, for østeuropæere, mens Frankrig tager sig af den anden del, for de vesteuropæiske lande, men med hjemsted i Casablanca i Marokko.
Der er endnu ingen, som har budt ind på at afholde "Summerscool" i 2010, men Tyrkiet er klar til at tage opgaven i 2011.


Legat status

UEPS har være uden formel status som organisation i en årrække, efter at AIPS overtog disse formelle rettigheder.
Nu har UEPS søgt sin "Legal Status" med hjemsted i Bruxelles, hos det belgiske sportsjournalistforbund, og alle love og regler er tilrettet, så de matcher såvel AIPS' som EU's statutter.
Nu afventer UEPS blot de belgiske myndigheders endelige konfirmering af rettighederne, og de er på plads, når den belgiske konge har underskrevet papirerne og givet dem det officielle stempel - formentlig inden for ganske få måneder.

UEPS-valg i Antalya 2010

Det har været på tale, at UEPS i 2010 ville holde sin egen kongres et sted i Europa, da det er valgår. Men nu har arrangørerne af AIPS-kongressen 2010, Antalya i Tyrkiet, tilbudt at holde UEPS-kongres også, på den måde, at UEPS-delegerede mødes en dag før AIPS-kongressen, og på tyrkernes regning afvikler den valgkongres, der står på agendaen.
Man var fra UEPS-styrets side bange for, at deltagelsen ville blive minimal, hvis de delegerede skulle rejse til kongres uden for Europa, men økonomiske hensyn - og det at Antalya trods alt er det nærmeste, man kan komme Europa uden at være i selve kontinentet - har fået organisationens ledelse til at sige ja tak til tyrkernes tilbud, og det blev vedtaget af de delegerede.

Generalsekretær-skifte

Morley Meyers, England, måtte - på grund af stigende arbejdspres - melde fra som generalsekretær i UEPS. Hans hverv blev i stedet overtaget af Rik Lamoral, Belgien, i fjor, og frem til valgkongressen næste år fortsætter han i dette mandat.

UEPS' økonomi i bund

I løbet af 2008 forbrugte UEPS hele sin formue, idet man ved årets begyndelse havde 24.350 euro på kontoen.
Ved årets udgang var indeståendet på: 298 euro.
Kasserer Yannis Daras måtte se indtægterne begrænse sig til 18.000 euro via en fem dollars afgift til UEPS for hvert AIPS-kort, der udstedes til en europæer - men da antallet af kortholdere er faldet, har det betydet vigende indtægter.
Udgiftssiden er tynget af af rejse- og mødeudgifter på 13.000 euro, advokat-omkostninger i forbindelse med ansøgningen om "Legal Status", fodboldseminar, kontor-udgifter, post-forsendelse og et mindre tilskud til "Summerschool" i Grækenland - men også af en udgift på 10.500 euro til UEPS-ure !!
Alle gode forslag til indtægter for UEPS blev efterlyst på kongressen.

Flemming Olesen