Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Husk generalforsamlingen den 10. marts

Fredag d. 4. december 2009


GENERALFORSAMLING

Onsdag den 10. marts 2010 kl. 12.00

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand
a. Steen Ankerdal er først på valg i 2011.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer og Mads Wehlast.

8. Valg af suppleanter
På valg:
Dan Philipsen
Michael Qureshi
Lars Rønbøg

9. Valg af revisorer
På valg: Jørgen Herbert og Flemming Thor Madsen

10. Valg af revisorsuppleant
På valg: Hans Jensen

11. Uddeling af Den Gyldne Pen, uddeling af stipendier og legater

12. Eventuelt

Bemærk - kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Bemærk - efter generalforsamlingen er der frokost

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til:
Sekretær Tommy Poulsen senest den 15. februar.