Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Rapport fra AIPS-kongressen i Seoul

Tirsdag d. 29. marts 2011

En rapport til hjemmesiden fra AIPS-kongressen i Seoul:


Kongres i katastrofens baghave

Seoul, Sydkores husede - i ugerne efter jordskælvet, tsunamien og atomkraftværk-problemerne i Japan - den 74. AIPS-kongres så at sige i katastrofens baghave.
Dog havde arrangørerne forsikret, at der ikke var problemer i Seoul, som burde afholde tilmeldte delegater fra at møde op.
18 valgte alligevel at blive væk - så må tiden vise, om vi 264, som dukkede op, på sigt får bivirkninger af at have været til stede.
Danske Sportsjournalister var repræsenteret af Flemming Olesen, og den nordiske delegation bestod i øvrigt af Karin Hanstensen, Norge, Heikki Miettinen og Ahti Pohjalainen fra Finland, Adolf Ingi Erlingsson fra Island og af Mats Taxén og Berndt Rosqvist, Sverige.
Den europæiske afdelings kongres, AIPS Europe (UEPS) var uden præsident Yannis Daras, Grækenland. Sygdom i familien gjorde, at han var fraværende. I stedet ledede vicepræsident Lev Rossoshik et fredeligt møde.
Hovedkræfterne har ligget og ligger fortsat i at få afsat flere AIPS-kort i Europa, fordi det giver et økonomisk afkast til AIPS Europe.
Endvidere fortsætter arbejdet med at skaffe AIPS Europe legal status-registrering i Schweiz, et fodbold-seminar er planlagt til afholdelse i Polen, januar 2012, en specialudgave af Euro 2012 fodbold-EM skal udgives, og så er en ny website for AIPS Europe på plads - www.uepsmedia.eu - med sponsordækning for de næste fire år på 11.000 euro.
Der var ros til Yannis Daras for arrangementet af New Media Forum på Rhodos i efteråret i fjor, der havde deltagere fra 38 lande.
AIPS Europe har tyrkisk kasserer, og for at lette administrationen vil man åbne en bankkonto i Tyrkiet - sideløbende med, at man fortsat har bankkonto i fællesskab med AIPS i Schweiz.
AIPS Europe har i en stram, økonomisk tid forsøgt at holde udgifterne nede, bl. a. ved at skære antallet af årlige møder ned til to, og man er hele tiden på jagt efter nye indtægter. Eneste indtægt i det forgangne år har været afgift fra AIPS-kort, hvoraf der er afsat cirka 5.000 i Europa. 5 euro pr. kort tilfalder de kontinentale sektioner.

Et resolutionsforslag blev vedtaget i kølvandet på et krav, Manchester United rejste over for franske radiostationer i forbindelse med Champions League-kampen mod Marseille.
Englænderne krævede pludselig 26.000 euro af hver radiostation, som ville sende fra kampen.
Jean Paul Savart, fransk medlem af AIPS Europe-præsidiet, redegjorde for sagen. Franskmændene havde naturligvis afvist kravet, og det lettede ikke situationen, at engelske radiostationer fik løfte om gratis senderettigheder fra returkampen.
Kravet blev lempet til 16.000 euro fra Manchesters side, efter at UEFA var draget ind i sagen, men franskmændene blev væk.
Savart sagde, at det naturligvis er ok, at tv-stationer skal betale for rettigheder, for de producerer og viser en begivenhed.
- Men radio informerer, og det skal vi aldrig betale for. Hvad bliver det næste så ? at trykte medier også skal betale ? sagde Savert.
UEFA-reglerne på området siger, at hver klub kan fastsætte afgifter for radio-transmission. Man skal blot tillade to stationer at sende frit - en national og en lokal. Den viden sad franskmændene ikke inde med, da sagen var i kog, og derfor måtte man med lidt bøjede hoveder erkende, at man burde have været bedre forberedt.
Men fransk lovgivning er nu tilrettet, så det er forbudt at afkræve fee for information.
Det samme vil Jean Paul Savert have, at AIPS Europe nu skal kæmpe for at få indført alle andre steder også.
- Vi skal stå sammen i denne sag og sige nej til den slags krav, Manchester her har rejst.
Der tages nu fat på sagen i mere generelle vendinger via møde med UEFA.

Noter i øvrigt fra kongressen:

Jerzy Jakobsche - polak, og tidligere UEPS-præsident - er af exekutiv-komitéen blevet udnævnt til æresmedlem af den europæiske sektion.

Charles Camenzuli - malteser og generalsekretær i AIPS Europe - fik en særlig gave, idet han deltog i sin 30. AIPS Kongres. Samme Camenzuli er tidligere blevet smidt på porten som generalsekretær for AIPS, da han blev kædet sammen med store, udokumenterede økonomiske udgifter og tab under daværende præsident Togay Bayatli's præsidentembede.

Næste AIPS-kongres bliver for første gang en vinterkongres. Den er fastlagt til Innsbruck i Østrig og løber allerede af stablen i januar 2012.

Sochi - olympisk vinter-OL arrangør i 2014 - huser AIPS-kongressen i april 2013. Det vil være en valg-kongres.

Rio de Janeiro - brasiliansk storby - er inde i billedet som hjemsted for AIPS-kongressen i 2014.

OL i London 2012 - har åbnet for online-booking af hotel til legene næste år. Frem til 27. maj kan man vælge mellem de forskellige muligheder, arrangørerne har til rådighed. Og der bliver tale om priser pr. overnatning fra 50 til 180 pund. 5.800 skrivende journalister og pressefotografer er akkrediteret.

Gianni Merlo - AIPS-præsident - vil have London-arrangørerne af OL næste år til at reducere priserne for LAN-forbindelserne, idet han erkender, at man ikke kan få gratis WI-FI. Et "Rate Card" for netopkobling i pressearenaer og på stadions vil være et must, men Merlo klargjorde over for englænderne, at journalister kan komme til at betale dobbelt, fordi de ofte også skal arbejde fra deres hotelværelse.

New Zealand er efter 10 år genoptaget som medlem af AIPS. Ny nation i selskabet er endvidere Tadjikistan.

AIPS' historie - i bogform - er undervejs og vil blive færdiggjort inden for de næste måneder.

Jorge Ribeiro - portugisisk kasserer i AIPS - måtte fremlægge et regnskab, der viser et underskud på 139.000 schweizerfranc, svarende til cirka 800.000 kr. Det er især dollar-kursens deroute, der koster dyrt, for de fleste af AIPS' indtægter er i dollars, mens udgiftssiden primært er i euro og schweizerfranc. Han illustrerede situationen med, at for 10 år siden fik man 120 euro for 100 dollars. Nu får man 70 euro.

100 dollars har længe været den årlige afgift til AIPS fra hver nation. Det beløb hæves nu til 120 dollars.

Japan - katastroferamt nation - blev ved kongressens åbning doneret 20.000 dollars fra AIPS som en symbolsk hjælp.

8.487 AIPS-kort. Så mange var der udstedt pr. 13. marts, men tallet er senere vokset med et par hundrede, og målet om at nå 9.000 inden perioden udløber i år er intakt. Europa har aftaget næsten 5.000 af kortene.

AIPS Athletes of the Year: En afstemning som havde deltagelse af 515 sportsjournalister fra 93 nationer gjorde Rafael Nadal, Spanien (tennis) og Blanka Vlasic, Kroation (højdespring) til vindere.

Team of the Year: Samme afstemnings-konkurrence, gjorde de spanske verdensmestre i fodbold til vindere, mens FIFA World Cup i Sydafrika 2010 blev hædret for at tilvejebringe de bedste pressefaciliteter.

AIPS lovede på kongressen, på fransk opfordring, at arbejde for bedre arbejdsvilkår for fotografer, specielt at sikre fri WI-FI, bedre pladsforhold på de steder, der skal fotograferes, samt mere og bedre kontrol af, at ikke-professionelle fotografer holdes væk.

Således opfattet

Fl. Olesen