Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Noter fra AIPS-kongressen

Mandag d. 5. maj 2014

Af Flemming Olesen, DS' udsendte medarbejder til AIPS-kongressen


Yannis Daras - græsk præsident for AIPS Europe – gjorde i forbindelse med sit genvalg klart, at det bliver hans sidste periode. Han stiller således ikke op, når der næste gang er valg i 2017.

Jimmy Magee og Hans Joachim Zwingmann – henholdsvis irer og tysker – modtog en særlig hæder fra AIPS Europe for lang og tro tjeneste i organisationen. De forsøgte begge at blive genvalgt til den europæiske eksekutivkomité, men blev ikke valgt. Og Magee, som altid har en munter bemærkning på læberne, konstaterede, da han modtog den runde sølv-plaquette: It is a wheel for mywheelchair….

Ilhan Aliyev – præsident for den unge republik Aserbadsjan – var i egen person mødt op for at deltage i åbningen af den 77. AIPS-kongres, der samtidig også var vort verdensforbunds 90 års beståen. Om 10 år kan AIPS således fejre sit 100 års jubilæum – og det er i parentes bemærket to år efter at Danske Sportsjournalister har fejret sin 100 års beståen.

Glasgow – skotsk arrangør af dette års Commonwealth Games – fik en harsk salut med fra de AIPS-delegerede, som i enighed vedtog og underskrev en resolution, der stærkt kritiserer skotterne for ikke at levere fri adgang til internet for de akkrediterede medier, som dækker legene.

Michael Kuhn – østrigsk kasserer i AIPS – står bag et regnskab i vort verdensforbund, der viser, at formuen ved dette års begyndelse var på 393.677 schweizerfranc, hvilket vil sige rundt regnet 2,4 millioner kroner. Økonomien er bedret betydeligt over de senere år, og giver nu mulighed for større handlefrihed for vor organisation, både hvad angår personale som fremtidige arrangementer.

Flemming Olesen – kasserer i DS – deltog som dansk repræsentant i kongressen. Og da han også er medlem af AIPS’ finanskomite, sammen med Jorge Ribeiro, Portugal og Predrag Milinkovic, Serbien, blev der samtidig holdt møde i den komité, nu da man var samlet alligevel.

Norge, Sverige, Finland og Island – vore nordiske brødrelande – var alle repræsenteret på kongressen med deres præsidenter, Reidar Sollie fra Norge, Mats Taxén fra Sverige, Heikki Miettinen, Finland og Eirikur Stefan Asgeirsson, Island. Og de tre førstnævnte havde sandelig taget et kvindeligt medlem fra deres hjemland med som anden delegeret, Karin Hanstensen fra Norge, Anna Blomqvist, Sverige og Nina Jakonen, Finland. De to sidstnævnte, samt Eirikur Stefansson, var debutanter i AIPS kongres-sammenhæng. Vanen tro blev der også holdt et nordisk møde, nu da lejligheden bød sig, et møde, der blandt andre delegerede går under betegnelsen: Det nordiske mafia-møde…. Formentlig begrundet i, at andre nabolande ikke kan finde ud af at samarbejde lige så godt og effektivt, som vi kan på disse breddegrader.


Roslyn Morris – Secretary General i AIPS siden 2006 – har efter otte års tjeneste besluttet at trække sig tilbage fra posten. Bosiddende i Australien har det heller ikke altid været en ligetil opgave for hende at farte verden rundt for at deltage i møder og forhandlinger, så nu er det Evelyn Watta fra Ghana, som bestrider hvervet.
Der var stående applaus fra kongressen til Roslyn Morris for hendes indsats, og måske er hendes arbejdskraft ikke helt tabt for vor organisation endnu. Præsident Gianni Merlo vil nemlig gerne have Roslyn Morris til at sige ja til en ny rolle som Marketing Director, fordi hun er suveræn til at forhandle sponsor-aftaler i hus for AIPS. Roslyn Morris har udbedt sig nogle måneders betænkningstid i den sammenhæng.

Konstatinos Vernikos – græker – er i spidsen for et projekt i AIPS, der går ud på at etablere en database over medlemmer, som kunne tænke sig at sige ja til et job hos en organisation, en arrangør eller et forbund, der har brug for en mediemedarbejder i en given situation. I stedet for, at sådanne job skal gå til andre, vil det være fint, om en erfaren sportsjournalist kan gå ind i et sådant job, med viden og ekspertise til at skabe de rette rammer for de kollegaer, som måske skal arbejde ved den eksakte begivenhed. Nu skal det vise sig, om AIPS-medlemmerne også bakker op om ideen og vil indsende deres data, når de bliver bedt om det.

Jean Paul Savart – fransk medlem af eksekutivkomitéen i AIPS Europe – står bag et initiativ, der skal føre til et møde i Paris senere i år, hvor man skal samles og diskutere fælles problemer, med henblik på at lave en hel samling af lov-ønsker, der så skal bringes videre til EU kommissionen. Især på radio-området har der senest været store problemer med at få lov til at sende fra Champions League-kampe i fodbold, idet UEFA har givet klubberne lov til at begrænse adgangen for de mange radio-stationer. Klubberne kan fastsætte et gebyr – og ofte et meget højt gebyr – for at lukke en radiostation ind. I Frankrig er der lov om fri rettighed til at sende radio fra alle begivenheder, og det bliver også udgangspunktet i den henvendelse, man vil fremsætte over for EU-repræsentanter som mener, at vi sportsjournalister faktisk har en god sag her.

Montevideo – hovedstad i Uruguay – bliver næste års mødested for AIPS-kongressen. Datoer bliver 14. til 18. april. Normalt har man på dette tidspunkt også allerede en klar kandidat til det følgende års kongres, men sådan er det ikke denne gang. Det er en bekostelig affære at afholde en AIPS-kongres. Det skønnes, at udgiftsniveauet er op mod 500.000 Euro, eller godt 3,5 millioner kr.

Turkmenistan, Lesotho, FYROM (Former YugoslaviaRepublic Of Macedonia), Malawi og Tunesien – blev nye AIPS-medlemmer på kongressen I Baku. Dermed er man oppe på 160 medlemslande, og af dem var 103 repræsenteret på kongressen. En af de nye i selskabet, Turkmenistan, har sågar allerede luftet tanken om at blive kongres-arrangør. Ja de har over for præsident Gianni Merlo ligefrem sagt, at de kunne gøre det ”i morgen” om det skulle være. Penge er åbenbart ikke et problem i den olie- og gasrige region.