Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Retssagen mod bold.dk

Fredag d. 9. marts 2001

Bold.dk skriver:

En række danske internet- og TV-medier holder spændt øje med resultat-retssagen mod bold.dk - men vil helst ikke selv blandes ind i sagen.

En rundringning til de danske medier, der på internet eller tekst-TV tilbyder løbende resultat-dækning af fodboldkampe, viser stor interesse for udviklingen i bold.dks sag, som ventes at få betydning for alle danske medier.
Måske er der også en vis lettelse over, at Divisionsforeningen og DBU har valgt at vælge bold.dk som sit offer i stedet for de "syndere", der har været på markedet i flere år inden bold.dks start.

På DR forklarer redaktøren for sporten på både radio, internet og tekst-TV, Henrik Brandt, at DR har købt rettighederne til radiodækning af TV3, og at man senere har forhandlet igennem, at disse rettigheder også gælder tekst-TV.
Men derfor er han alligevel langt fra forarget over, at bl. a. bold.dk stiller løbende resultatformidling til rådighed for fodboldfans.

- Jeg kan da godt sige, at jeg har sympati for jeres holdning. Med denne sag er man nede i en størrelsesorden, hvor rettighedshysteriet bliver lidt uoverskueligt. Jeg har forståelse for, at der eksisterer rettigheder inden for fodbolden, men det vil ærligt talt undre mig, hvis retten vælger at komplicere området ved at anerkende rettigheder helt ned i disse detaljer, siger Henrik Brandt til bold.dk.

TV2 har også tænkt sig at fortsætte sine løbende opdateringer af målscoringer, advarsler og indskiftninger i Superligakampe på tekst-TV, oplyser kommunikationsmedarbejder Michael Hansen.
- Vi mener ikke, der kan være rettigheder til allerede offentliggjorte resultater, forklarer Michael Hansen.

TV2 har siden 1996 fået breve fra Divisionsforeningen om at stoppe den løbende opdatering - uden at der dog er skredet til konsekvenser. Men siden tonen i sagen er blevet skærpet i det seneste års tid, har TV2 dog ændret sin arbejdsmetode til først at offentliggøre facts fra kampe, når de samme hændelser er blevet offentliggjort hos f. eks. Radiosporten eller andre steder - ligesom bold.dk gør det.

På Ekstra Bladets internet-sport har man hidtil holdt sig fra at tilbyde en konsekvent dækning af dansk fodbold, men redaktør Hans Larsen vil godt erkende, at også han følger bold.dks retssag med interesse.
- Det er ikke, fordi vi er bange for konsekvenserne, at vi ikke har tilbudt en konsekvent dækning. Vi har bare indtil videre satset på andre områder på internettet, og vi har ingen aktuelle planer om at gøre det, siger internet-redaktøren.
Han afviser dog ikke, at Ekstra Bladet vil konstruere en resultatservice, hvis retssagen fastslår bold.dks påstand om, at der ikke kan gøres rettigheder gældende på dette område.

Som den sidste nye aktør på området er TV3s onside.dk, som udelukkende har resultatservice på danske kampe.
- Vi mener, vi har rettighederne til de løbende resultater igennem den aftale, der også sikrer os TV-rettighederne. Og det benytter vi os naturligvis af, fortæller redaktør Dan Engelsted.
Han siger, TV3 afventer en dom i retssagen imod bold.dk, og at stationen forventer, at internet-rettighederne bliver udbudt for sig selv, når Divisionsforeningen næste gang skal sælge rettigheder til TV- og radiotransmission.
Han kan dog ikke sige, om TV3 i så tilfælde ønsker at byde på dem.