Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 4. oktober 2001

Danske Sportsjournalister har i dag afviklet et tre timer langt bestyrelsesmøde i et lokale i DGI-Byen.
Dagsordenen var omfattende, og det blev et intenst bestyrelsesmøde.

Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Rasmus Bech, Hanne Højer, Per Kjærbye og Lars Poulsen.

Afbud fra Flemming Toft og Leif Rasmussen.

1. Efterretningssager

Leif Rasmussen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at udtræde som suppleant på generalforsamlingen til marts på grund af arbejde og familie. Han har ofte problemer med at deltage i de ordinære bestyrelsesmøder på grund af manglende tid.
Leif Rasmussens sidste opgave i bestyrelsen bliver at arrangere generalforsamlingen, der afvikles i marts, formentlig på Fyns Væddeløbsbane. Leif Rasmussen har tilknyttet sit store forbillede Poul Ib Pedersen som konsulent.

Steen Ankerdal orienterede om en ellers positiv snak med foreningens tidligere formand Frits Christensen, der dog har gjort alvor af sine skriverier om at melde sig ud. Bestyrelsen beklager eks-formandens beslutning.

Steen Ankerdal og Per Kjærbye har deltaget i et møde med Torben Mogensen, DBU, og hans udvalgsmedlemmer om presseforholdene på de danske stadions, og det var ifølge vore to repræsentanter et overordentligt positivt møde, hvor fodboldlederne viste stor forståelse for vore ønsker om gode arbejdsforhold på de danske fodboldstadions. Blandt emnerne på mødet var også lysforholdene, der tiltider volder fotograferne problemer. Per Kjærbye påpegede, hvor problemerne var størst.

Bestyrelsen havde en gennemgående drøftelse af vore norske kollegers holdning til AIPS, og vi lægger op til et tættere nordisk samarbejde.
Vi holder et møde med vore norske kolleger, når Flemming Thor Madsen repræsenterer DS ved det finske sportsjournalist-jubilæum den 3. november, og det følges op af et nordisk møde med to repræsentanter fra hvert land i Stockholm. Mødet er berammet til slutningen af januar, men vi forsøger at få det rykket frem, da der er diverse hastesager, vi ønsker at diskutere.
Flemming Thor Madsen og Steen Ankerdal er foreløbig udpeget til at repræsentere DS i Stockholm.

Et af de mest positive tiltag i Danske Sportsjournalister er det nye uddannelsesudvalg, der nu er endeligt på plads.
Hanne Højer er formand, de øvrige er Mads Wehlast, Andreas Kraul, Joachim Steenstrup og Pia Koppelman.
Udvalget holder sit første møde den 13. oktober.
Hanne Højer efterlyste ønsker fra bestyrelsen, og der ligger flere idéer på tegnebrættet, men bestyrelsen ser det nye udvalg som en spændende fornyelse - og så ville det være uheldigt at fratage dem muligheden for nytænkning ved at påføre udvalget bestyrelsens vanetænkning.
Vi imødeser udvalgets arbejde med stor spænding.
Det kan blive det helt store scoop i 2002.
DGI's næste internationale kursus i november 2002 som efterfølger til "Play the Game"-kurset blev også drøftet. Det indgår også som en arbejdsopgave for det nye uddannelsesudvalg.

Per Kjærbye og Lars Poulsen fortsætter arbejdet med et kursus for sportsfotografer, og lige nu ser det ud til, at det kan realiseres til foråret. Der kom flere reaktioner på vores forespørgsel på hjemmesiden, og det vidner om stor interesse for initiativet.

Kasserer Flemming Olesen kunne melde om, at otte medlemmer skylder kontingent for to år. De står umiddelfart foran eksklusion.
Desuden mangler 25 medlemmer at betale kontingent for 2001. De kan fortsat nå at rydde denne makabre misforståelse af vejen, inden kassereren svinger pisken næste gang.
De nye opkrævninger med kontingent for 2002 udsendes i november, og kassereren håber på mange indbetalinger den 1. december til at forsøde den travle juletid.

Foreningen har haft en travl tid med mærkedage, og bestyrelsesmedlemmerne fordelte de kommende receptioner, der dels omhandler runde fødselsdage blandt vore medlemmer, dels den store dag på Ekstra Bladet, da Vagn Nielsen kan fejre 40 års jubilæum til december.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til torsdag den 22. november kl. 11.00 i Huset ved det Grønne Træ.
Efter mødet holdes den årlige sammenkomst med vore fire æresmedlemmer Børge Munk Jensen, Poul Erik Andersson, Niels Chr. Niels-Christiansen og H. C. Møller.