Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 17.1.2002

Fredag d. 18. januar 2002

Referat fra bestyrelsesmøde i Idrættens Hus, Brøndby, torsdag den 17. januar 2002
Programmet:
Kl. 11.00 Bestyrelsesmøde
Kl. 13.00 Møde med mediaudvalget
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afbud fra Rasmus Bech og Leif Rasmussen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye, Lars Poulsen, Flemming Toft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. november. Ingen bemærkninger.

2. Efterretningssager
a. Medlemstal: 623.
b. julekort og takkekort gennemgået.
c. henvendelse fra Post Danmark - overladt til Hanne Højer, der ser nærmere på skrivelsen fra Post Danmark.
d. Steen Ankerdal redegjorde for akkrediteringer til vinter-OL. To af de akkrediterede meldte fra, og ingen andre meldte sig. Derved kunne vi ikke bruge vores kvote på 10 pladser, men har kun otte akkrediterede i Salt Lake City.
e. Steen Ankerdal redegjorde for VM-fodbold-akkrediteringer: Vi fik 40 pladser til journalister, 32 danskere har søgt. Vi fik fem fotopladser, syv søgte, Lars Berendt skaffede to mere, så alt er i skønneste orden.
f. Steen Ankerdal har sendt svar via e-mail på ansøgninger om medlemskab som associerede medlemmer.
g. Den Gyldne Pen er afleveret til trykning, vi afventer print fra trykkeriet af siderne til det nye nummer, der udsendes i løbet af februar.
h. Den Gyldne Pen skal have ny redaktør efter generalforsamlingen. Tommy Poulsen har bedt om en pause efter tre år (ni numre) på posten.

3. Årets Sportsjournalist
Vi gennemgik indstillingerne og måtte konstatere, at en af dem ikke kan godkendes, eftersom en indstillet ikke er medlem af DS og derfor ikke opfylder kravet for at kunne vælges som Årets Sportsjournalist.
De otte øvrige indstillede blev godkendt og offentliggøres for første gang.
Bestyrelsen træffer først beslutningen om, hvem der skal være "Årets Sportsjournalist" på næste møde tirsdag den 5. marts kl. 9.00 - tre timer før generalforsamlingen - for at sikre sig mod rygtedannelser.
Flemming Thor Madsen kontakter Poul Erik Andersson og fremskaffer "Den Gyldne Pen" med gravering til modtageren/modtagerne.

4. Generalforsamlingen
Leif Rasmussen står for arrangementet, der finder sted på Fyens Væddeløbsbane i Odense tirsdag den 5. marts kl. 12.00.
Bestyrelsesmøde holdes samme sted tirsdag den 5. marts kl. 9.00.
Leif Rasmussen har sikret sig, at der er mad nok til alle - og at kvaliteten af maden er meget høj.
Der bliver ingen kollektiv togrejse til Odense i år og ikke DS-tilskud til rejsen til generalforsamlingen. Dog betaler DS for æresmedlemmernes rejser. Til gengæld skal deltagerne ikke betale for bespisning i modsætning til tidligere år. Et andet trækplaster til generalforsamlingen - ud over interessen for foreningens aktiviteter og debatten - er legaterne på 10 gange 1000 kr., som i år kun trækkes blandt de fremmødte. 10 af deltagerne vil således forlade generalforsamlingen med et smil af samme bredde som et cykelstyr.
Hans Krabbe, Radiosporten, fremlægger sit forslag til en årlig publikation med de bedste artikler fra DS' medlemmer.
Hans Grønfeldt har fremsendt forslag vedrørende kontingent for efterlønnere. Det fremsættes på generalforsamlingen. Tommy Poulsen kontakter Grønfeldt omkring formuleringen af forslaget.
Valgene - Leif Rasmussen ønsker ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen. Forslag til nyvalg fra bestyrelsen er Marco de los Reyes, Berlingske Tidende.
De øvrige, der er på valg, indstilles til genvalg.
Flemming Thor Madsen sørger for dirigent til generalforsamlingen.
Indkaldelsen er indrykket i det nye nummer af "Den Gyldne Pen" og har allerede været bragt på hjemmesiden.
Flemming Thor Madsen udarbejder beretningen - øvrige bestyrelsesmedlemmer bør fremsende bidrag til beretningen på deres "stofområder".
Dermed skulle alle formaliteter være på plads.

5. Nordisk møde
Flemming Thor Madsen og Steen Ankerdal var udpeget til at deltage i Nordisk Møde i Stockholm.
Steen Ankerdal må melde fra, efter at han er blevet ansat som ny TV-vært på TvDanmark 1 omkring lørdagsfodbolden.
Mødet i Stockholm er rykket frem fra 26. januar til 19. januar, fordi indstillinger til UEPS skal være fremsendt den 24. januar.
DS ønsker en ny formandskandidat fra Skandinavien i stedet for svenskeren Leif Nilsson, men DS har ikke en dansk kandidat. Vi har udtrykt ønske om en kandidat fra Norge, men der er ingen afklaring før mødet i Stockholm.
Flemming Thor Madsen forsøger at finde en afløser for Steen Ankerdal til turen til Stockholm, men ingen af de tilstedeværende kunne sige ja til rejsen med så kort varsel.

6. Et forslag fra annoncechef Poul Erik Andersson (Den Gyldne Pen) blev vedtaget med en enkelt justering. Kasserer Flemming Olesen kontakter Poul Erik Andersson vedrørende ændringen, der indebærer nye annoncepriser og et par andre justeringer.

7. Uddannelse
a. mødet med superligadirektørerne blev aflyst endnu engang den 6. januar, og vi forsøger nu at gennemføre arrangementet uden divisionsforeningens medvirken.
b. vi tager imod Brøndby-formand Ole Borchs tilbud om at stille op til et fyraftensmøde omkring fodboldklubber på børsen og konsekvenserne af det.
c. Hanne Højer, formand for Uddannelsesudvalget, oplyste, at udvalget har møde den 23. januar og forsøger at sætte dato på fyraftensmøder og temadage.
d. Flemming Thor Madsen har haft en snak med Jens Sejer Andersen fra DGI vedr. specialaftale for DS-medlemmer under et af indslagene under "Play The Game". Programmet for "Play The Game" er ikke lavet endnu, og vi kan ikke konkretisere dette nærnere på nuværende tidspunkt, men Jens Sejer var meget positiv over for DS-formanden.
e. Per Kjærbye er klar til at lave éndags-sportsfotokursus en lørdag i marts 2002. Idéerne er klar. Lars Poulsen har en del udlandsrejser - selv om han nu har fundet en livsledsagerske til kronprinsen på sin "safari" i Australien - og kan kun bidrage beskedent til fotokurset. Per Kjærbye kontakter selv den anden person, der blev foreslået til at hjælpe med fotokurset. Per Kjærbye fastsætter dato så hurtigt, som det er muligt af hensyn til deltagerne, så datoen kan offentliggøres på hjemmesiden. Kurset kræver deltagelse af 10-12 fotografer for at kunne gennemføres.
Emner: Fremtid, kollegialitet, etik, disciplin, digitalt, manipulation, jobs, billedjournalistik, økonomi, eventuelt.

8. Økonomi
Mens hele Danmark svælgede sig i jule-and og nytårs-champagne, sad kasserer Flemming Olesen dybt begravet i DS-papirer for at få styr på indbetalte kontingenter, regnskabet for 2001, budgettet for 2002 og for at godkende ansøgninger om AIPS-kort (kun de, der har betalt kontingent, er berettiget til at få det nye AIPS-kort).
De 623 medlemmer fordeler sig med fire æresmedlemmer og 35 pensionister, ialt 39 er dermed kontingentfri, og 584 medlemmer, der har modtaget kontingentopkrævninger.
Pr. nytår havde 353 betalt, 231 manglede. Siden nytår har 50 betalt. 181 mangler stadig at betale kontingent for 2002. 16 mangler at betale kontingent for 2001.
Flemming Olesen orienterede om, at underskuddet for 2001 er 72.633 kr.
Efter kontingentforhøjelsen på generalforsamlingen i 2001 viser budgettet for 2002 et overskud på 13.500 kr., men med de mange planer på uddannelsesområdet og andre udgifter kan disse penge hurtigt få ben at gå på, bemærkede kassereren.
Udgifter 2001: 430.000 kr.
Forventede indtægter 2002: 421.500 kr.
DS har ydet tilskud til Pia Koppelmans rejse til AIPS-mødet i Lausanne. Hun er sekretær i AIPS-skøjtekommissionen.

Eksklusioner:
Fire medlemmer blev ekskluderet. Det er en del mindre end de foregående år, men skyldnerne har reageret på kassererens "høflige" skrivelse og har enten betalt eller meldt sig ud på regulær vis. Kun fire reagerede ikke.

Flemming Olesen ønskede en principdiskussion om, hvad vi skal støtte. Det var der ikke tid til denne gang, men det kommer på dagsordenen igen næste gang.

9. AIPS-kongres.
Der er AIPS-kongres i Athen fra 23. til 28. april, og det er en vigtig kongres, eftersom der er valg til UEPS - den europæiske udgave af AIPS. Her støtter Danmark et formandsskifte, gerne en formand fra Norge.
Flemming Thor Madsen bliver den ene af de to danske delegerede, men Flemming Olesen, Steen Ankerdal eller Tommy Poulsen meldte fra på grund af weekendarbejde i den pågældende periode. Formanden forsøger at finde en rejsemakker.
Flemming Olesen har indbetalt kontingent til AIPS, 100 dollars, der skal falde senest 31.1.2002.

10. Mærkedage
Vi skal have bestilt nye kasser med vin og med vort logo i Hvidovre.
Listen over mærkedage i 2002 er offentliggjort på hjemmesiden og på dagsordenen til dette bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt
Flemming Thor Madsen beklagede, at hotelsamarbejdet ikke havde været nogen succes, da rabatterne var alt for små. Vi besluttede at opgive hotelsamarbejdet, da ingen alligevel har gjort brug af det. De fleste har deres egne aftaler med bestemte hoteller om rabatter, og vi føler os ikke tynget af AIPS' ønske om generelle hotelrabatter, når de ikke er mere markante.

12. Næste møde
Tirsdag den 5. marts kl. 9.00 på Fyens Væddeløbsbane i Odense.