Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

DS-møde med DIF's medieudvalg

Fredag d. 18. januar 2002

Efter bestyrelsesmødet i Idrættens Hus i Brøndby torsdag den 17. januar 2002 holdtes møde med Medieudvalget kl. 13.00-15.00.

Deltagere:
De samme otte medlemmer af DS, som deltog i bestyrelsesmødet:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Per Kjærbye, Lars Poulsen og Flemming Toft.

Fra Medieudvalget deltog:
Arne Madsen, fomand for medieudvalget og repræsentant for bordtennis.
Jim Stjerne Hansen, DBU
Preben Kragelund, Team Danmark
Søren Høg Thomsen, DHF
Ejvind Olesen, Dansk Ishockey Union
Steen Fladberg, Team Danmark
Morten Mølholm, DIF
Hanne Sejer, DIF
Henrik Kielland, Vandski

Ialt 17 personer

Vort oplæg:
- Vi kan tilbyde forbundene en bedre kommunikation til vore medlemmer via Danske Sportsjournalisters hjemmeside, hvor vi gerne bringer pressemeddelelser, indbydelser til pressemøder, akkrediteringer og lignende, der har almen interesse for DS' medlemmer.

Vore ønsker omkring et samarbejde handler bl.a. om, at forbundene stiller folk til rådighed til fyraftensmøder og anden form for efteruddannelse for vore medlemmer.

Vi opfordredede forbundene til at sørge for mere tilgængelige statistikker, bl.a. omkring ungdomslandskampe, men også i klubberne.

Desuden ønsker vi et tæt samarbejde omkring pressefaciliteter og arbejdsforhold på stadions, i haller og andre steder, hvor DS' medlemmer er på arbejde. Vi føler, det er et generelt problem, at pressefaciliteterne ikke er gode nok rundt omkring. Vi vil gerne være med til en dialog for at gøre tingene bedre.

Medieudvalgets medlemmer udtrykte bl.a. følgende holdninger:

Sportsjournalister fokuserer for meget på konflikter og for lidt på sport. Der må da være mere salg i positive historier end negative historier. Desuden vil det give et bedre samarbejde og dermed bedre historier til sportsjournalisterne på langt sigt.

Flere solstrålehistorier - færre konflikthistorier - en anden prioritering mellem solstråle/konflikt.

En mere konsekvent holdning til at bruge sponsornavne som SAS-ligaen og tilsvarende.

Bedre medspillere fra pressens side på pressemøder (alt for få spørgsmål f.eks. til landstrænerne).

Bedre dækning/omtale/eksponering af flere sportsgrene og ikke kun de 5-6 største sportsgrene.
Eks.: Hvorfor var Regattaen på Bagsværd Sø en stor begivenhed i gamle dage, men i dag kommer der næsten ingen sportsjournalister for at dække begivenheden?

JP's serie om "De ulønnede ledere" blev brugt som et eksempel på, at man godt kan skrive om andet end store kampe på en spændende måde, så det også samler en stor læserskare.

Der var enighed om, at vi skal have en bedre styring på, hvem der er arbejdende sportsjournalister.
Som et medlem af medieudvalget udtrykte det:
- Vi vil gerne kunne gøre forskel på, hvem der kommer fra sportspressen, og hvem der kommer fra Kirkebladet. Det er svært, hvis de alle kommer med det samme pressekort.

De to formænd Arne Madsen og Flemming Thor Madsen rundede af og gav udtryk for, at det havde været et positivt møde.
Begge sagde også, at det bør være en årligt tilbagevendende begivenhed med et møde mellem DS-bestyrelsen og Medieudvalget.