Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamling på tirsdag

Torsdag d. 28. februar 2002

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 5. marts kl. 12
i restauranten på Fyens Væddeløbsbane i Odense

Dagsorden (ifølge lovene:)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens (formandens) beretning v. Flemming Thor Madsen

3. Regnskabsaflæggelse v. Flemming Olesen

4. Kontingent-fastsættelse
a. forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent, 450 kr. for et år.

5. Behandling af indkomne forslag
a. forslag fra Hans Grønfeldt om gratis kontingent for efterlønnere

6. Valg af bestyrelse
a. Sidste år blev Fl. Thor Madsen, Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Rasmus Bech valgt for to år.
På valg er:
Hanne Højer, Tommy Poulsen og Flemming Olesen.

7. Valg af suppleanter:
Flemming Toft blev valgt for to år sidste år. På valg er denne gang Lars Poulsen og Leif Rasmussen.
Leif Rasmussen er ikke villig til genvalg.

8. Valg af revisorer
Niels-Christiansen og Jørgen Herbert (villige til genvalg)

9. Valg af revisorsuppleant
Hans Jensen (villig til genvalg)

10. Uddeling af Den Gyldne Pen og stipendier.

11. Eventuelt
- herunder debat om Hans Krabbes forslag om et årsskift med de bedste artikler fra vore medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være sekretær Tommy Poulsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Fristen er nu udløbet.

Bemærk – kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen – og vinde legater.

Bemærk – efter generalforsamlingen er der frokost, og Leif Rasmussen, primus motor og arrangør af generalforsamlingen, forsikrer, at det bliver en langt større kulinarisk oplevelse end sidste år.
I modsætningen til tidligere er frokosten i år GRATIS.

Transport Odense:
Der bliver ingen kollektiv togrejse til Odense i år og ikke DS-tilskud til rejsen til generalforsamlingen. Dog betaler DS for æresmedlemmernes rejser. Til gengæld skal deltagerne ikke betale for bespisning i modsætning til tidligere år. Et andet trækplaster til generalforsamlingen - ud over interessen for foreningens aktiviteter og debatten - er legaterne på 10 gange 1000 kr., som i år kun trækkes blandt de fremmødte.
10 af deltagerne vil således forlade generalforsamlingen med et smil af samme bredde som et cykelstyr.