Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 2. maj 2002

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. maj 2002 i Huset ved det grønne træ, Gammel Torv 20, København
--------
Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Hanne Højer, Flemming Toft, Lars Poulsen, og debutanterne Marco de los Reyes og Mads Wehlast.
Afbud fra:
Per Kjærbye
Desuden afbud fra Rasmus Bech, der var indbudt til afskedsseance, efter at han trak sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen.
--------
Referat:
1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

2. Generalforsamlingen.
Fremmødet var skuffende, og efter to år i Odense var der enighed om, at generalforsamlingen 2003 skal holdes i hovedstadsområdet.
Maden i Odense var perfekt, og der var ros til arrangør Leif Rasmussen.
Jens Højbjerg, dirigent, havde fremsendt et forslag til en generalforsamling, hvor man lægger vægt på det sociale element, og bestyrelsen var positiv over for Højbjergs forslag.
Konklusionen blev:
Generalforsamling tirsdag den 4. marts 2003.
Vi forsøger at leje lokaler i Idrættens Hus i Brøndby, f.eks. med indefodbold kl. 10.00, generalforsamling kl. 12.00 og billard bagefter.
Kasserer Flemming Olesen påpegede, at der ikke er budgetteret med en udvidelse af udgifterne til generalforsamlings-arrangementet.
Der blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg med Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal og Flemming Toft.
Hurtigtarbejdende - fordi vi skal have bestilt lokalerne i god tid.

3. Arbejdsfordeling
Marco de los Reyes fik overdraget opgaven med at kontakte Hans Krabbe vedr. forslaget om et specialmagasin med de ypperligste artikler i dansk sportsjournalistik.
Marco de los Reyes blev udnævnt som netdoktor fra 26. maj til 13. juni, mens Tommy Poulsen er til VM i fodbold.
Marco de los Reyes tilknyttet uddannelsesudvalget som arbejdskraft, men ikke nødvendigvis som deltager i alle udvalgets møder.
Mads Wehlast er i forvejen medlem af uddannelsesudvalget og støtter Hanne Højer i det stærkt udvidede arbejde.
"Den Gyldne Pen" forstærkes med fire leverandører Marco de los Reyes, Flemming Toft, Lars Werge og Steen Ankerdal, der leverer stof til bladet. De fire er allerede i gang med arbejdet, og det nye nummer er sendt til trykning og er klar midt i denne måned.

4. Uddannelsesudvalget
Udvalget har fået en fin start med fyraftensmødet med Niels Chr. Holmstrøm og Poul Hansen.
Udvalgsformand Hanne Højer udtrykte stor tilfredshed med det første møde.
Næste møde afvikles mandag den 6. maj kl. 12.00 i Parken og er et VM-møde med Morten Olsen. Steen Ankerdal står for arrangementet.
Det følgende møde bliver den 9. august med Brøndbys formand Ole Borch, der vil fortælle om børs-etiske regler og konsekvenserne heraf, og Jesper Jørgensen, der vil fortælle, hvor man knækker et regnskab. Hanne Højer og udvalget styrer arbejdet.
Vi arbejder også på et møde i Århus tirsdag den 27. august kl. 15.00 i Århus. Tommy Poulsen har talt med Hans Petersen om et fyraftensmøde om, hvordan den tidligere redaktør for Århus Stiftstidende har oplevet sportsjournalisternes arbejde fra den anden side, nemlig som AGF-træner. Vi håber at få Morten Bruun med til samme møde, da han er i samme rolle - uddannet journalist, der oplever kollegerne fra den anden side af plankeværket som Silkeborg-træner. Vi vil "frede" trænerne, mens de står midt i nedrykningskampene, men vi vil forsøge at få arrangementet til at finde sted på denne dato, da det passer fint i vores terminsliste.
Pia Koppelman arbejder på et fyraftensmøde med Kurt Strand i oktober/november, og i december forsøger vi at afvikle et håndbold-fyraftensmøde i forbindelse med den næste store internationale turnering, EM i kvindehåndbold i Danmark.
Fotokursus - Lars Poulsen foreslog at overdrage opgaven til yngre kræfter.
Der er intet nyt om Play the Game, hvortil vi har bevilget 25.000 kr. og forventer at få et specialarrangement.
Steen Ankerdal kontakter Journalisthøjskolen omkring uddannelsen af sportsjournalister.

5. Den Gyldne Pen
Nr. 25 er under trykning og udkommer i maj med alsidige artikler og meget høj foto-kvalitet.
Deadline til nr. 26 er den 1. september.
Blandt emnerne er et indlæg fra Ejvind Olesen, tidl. formand for ishockeysporten og journalist på Berlingske Tidende.

6. VM-turen til Sydkorea og Japan
Der er check på det meste, men vi mangler stadig en afklaring på problemerne med at sende data. De danske mobiltelefoner kan ikke bruges i Korea og Japan. Jesper Caruso har netop været derude, og vi arbejder også sammen med Tele Danmark for at finde en løsning. Meget tyder dog på, at de udsendte medarbejdere skal løse de sidste problemer, når de kommer derud. Det er et problem, som alle reportere fra Europa har, så vi føler os sikre på, at vi der findes en løsning.
Steen Ankerdal arbejder videre med sagen sammen med Ulrik Bohse fra Rejsegalleriet.
Steen Ankerdal rededegjorde for problemerne omkring ikke-rettighedshavere og problemerne for de reportere, der både skal arbejde som skrivende og som radioreportere. FIFA accepterer ikke, at de skrivende arbejder som radioreportere.

7. AIPS-kongres i Athen
Flemming Thor Madsen orienterede om kongressen i den græske hovedstad. Vor formand var ikke på talerstolen i Athen. Han henviste til den detaljerede beretning, der blev lagt ud på hjemmesiden, efter at han kom hjem forleden.
AIPS-kongressen afvikles i Portugal i 2003 - sidste uge af april, som traditionen byder.

8. Økonomi
Flemming Olesen meddelte, at budgettet er overholdt til dato, men at der ikke er råd til ekstravagance.
Medlemstallet ligger på 628, men der er en del, der har meldt sig ind og er optaget som medlemmer - som ikke har betalt kontingent.
Vi mangler næsten 100 kontingentbetalere for 2002. Rykkere er på vej.

9. Mærkedage
Opgaver med receptioner koordineres af alle medlemmer af bestyrelsen.

10. Pokalfighteren
Vi har aftalt med Jan Michaelsen, at fighterpokalen er hos hans far Allan Michaelsen og ikke i Athen.
Mads Wehlast kontakter Allan Michaelsen og fremskaffer pokalen.
Steen Ankerdal og Tommy Poulsen leder afstemningen i Parken den 9. maj.
Jørn Højmark og Simon Højmark står for indsamling af stemmesedler.

11. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde kan på grund af VM-fodbold først afvikles tirsdag den 27. august i Århus.
Tommy Poulsen sørger for lokale til bestyrelsesmøde i Århus kl. 12-14 og fyraftensmøde kl. 15-17.

12. Farvel Rasmus
Flemming Thor Madsen og Lars Poulsen sørger for at aflevere den smukke gave (som Hanne Højer har købt) til Rasmus Bech i Politikens Hus. Lars Poulsen sørger for foto til Den Gyldne Pen.

13. Foreningen under VM
Opgaverne er fordelt, og arbejdet går ikke i stå på grund af sommerferie og VM-fodbold.

14. Eventuelt
Vi drøftede situationen omkring AIPS-kort til superligakampene og opfordrer vore medlemmer til at sørge for, at de har fået AIPS-kort i tide. Der er stadig nogle, der har glemt at søge AIPS-kort.
Fotografernes pladssituationen i Parken blev drøftet. Steen Ankerdal drøfter sagen med Lars Berendt.
Presseforholdene hos AB i Gladsaxe lader meget tilbage at ønske. Steen Ankerdal kontakter AB.

Formanden Flemming Thor Madsen tog ordet og gav os maden galt i halsen:
- Jeg vil bare meddele, at jeg stopper som formand på næste generalforsamling. Jeg har været med i 10 år, heraf fire som formand, og nu må der nye kræfter til.
Flere bad formanden om at tænke over tingene én gang mere og gav udtryk for, at det var meget uheldigt, ikke mindst på det internationale domæne, hvor han har alle vore væsentlige kontakter.
Flemming Thor Madsen afviste dog ikke, at han vil fortsætte med sit arbejde i bestyrelsen, og der blev fremsat forslag om, at Steen Ankerdal og Flemming Thor Madsen bytter plads igen, som det skete for fire år siden.
Der er dog god tid indtil den 4. marts 2003, og nu er vi mere forberedt på temaet til næste bestyrelsesmøde.

Således opfattet af Tommy Poulsen