Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 28. august 2002

Referat fra Danske Sportsjournalisters bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august kl. 12.00-14.50 i Århus Stadionhal.

Deltagere:
Flemming Thor Madsen, Flemming Olesen, Hanne Højer, Tommy Poulsen og Marco de los Reyes.

Afbud fra:
Steen Ankerdal, Per Kjærbye, Flemming Toft og Mads Wehlast.

------------------------------------
1. Referatet fra sidste møde den 1. maj godkendt.

2. DBU's VM-boykot i Korea og Japan.
Steen Ankerdal skriver en redegørelse om sagen og vore holdninger i det kommende nummer af "Den Gyldne Pen".

3. Fyraftensmøder
Hanne Højer erklærede stor tilfredshed med fyraftensmødet med Ole Borch og Jesper Jørgensen den 9. august.
Der var afbud fra Morten Bruun til dagens fyraftensmøde, da han blev kaldt på arbejde som tv-kommentator for TvDanmark 1 i Manchester.
Hans Petersen var dog indforstået med at klare opgaven alene.
Der arbejdes på en temadag med Kurt Strand og endnu en profil i november i København.
Der arbejdes på et fyraftensmøde omkring VM-håndbold i december i Århus.

4. Mærkedage
Listen over kommende fødselsdage og jubilæer blev gennemgået, og repræsentative opgaver blev fordelt.

5. Stadionforhold
Vi har fået en henvendelse fra Vejle vedrørende presseforhold i forbindelse med et nyt stadionbyggeri.
Efter henvendelse fra et medlem er listen over DS-ønsker ændret, så vi henviser til ADSL i stedet for ISDN.
Et medlem har rettet henvendelse angående arbejdsforholdene på Aalborg Stadion. Flemming Olesen tager en snak med AaB-ledelsen om problemerne.

6. Ny formand
Flemming Thor Madsen står fast på, at han ikke ønsker at fortsætte efter generalforsamlingen, hverken som formand eller som menigt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen peger på Steen Ankerdal som ny formand, og vi sonderer forskellige muligheder som nye bestyrelsesmedlemmer.
Spørgsmålet om nordisk samarbejde og AIPS-kongres i Portugal drøftes på næste møde, men Marco de los Reyes bliver den ene af vore to delegerede på næste AIPS-kongres.
- Det er vores plan, at alle bestyrelsesmedlemmer skal opleve en AIPS-kongres, så alle kan snakke med om, hvad det er. Det er ideelt, hvis Marco kan få følgeskab et bestyrelsesmedlem, der har været med tidligere, sagde Flemming Thor Madsen.

7. Flemming Thor Madsen fremlagde en meddelelse fra Lars Poulsen, der ønsker at stoppe som pressefotograf-suppleant til DS-bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Alle beklagede Lars Poulsens beslutning, der skyldtes DS' håndtering af DBU's boykot af Ekstra Bladet under VM-slutrunden i Korea.

8. Vedtægtsændringer
Jens Højbjerg arbejder på højtryk med vedtægtsændringer til generalforsamlingen tirsdag den 4. marts.

9. Der er deadline på "Den Gyldne Pen" den 1. september. Flere artikler og fotos er modtaget, men der mangler stadig nogle stykker.
Vi får stadig alt for mange blade retur på grund af forkerte adresser. Nu forsøger vi at appellere til vore medlemmer via hjemmesiden, så folk sørger for at give besked om adresseændringerne.
Det er svært at tegne nye annoncer til bladet. Vi har syv en halv side i det kommende nummer.

10. Marco de los Reyes kom med en orientering omkring Hans Krabbes forslag om et blad med de bedste artikler i dansk sportsjournalistik. Sagen drøftes igen på næste møde.

11. Kasserer Flemming Olesen orienterede om økonomi og budget. Der er ikke overtræk på nuværende budgetkonti, men generalforsamlingen til marts kan blive dyrere end budgetteret.
Vi har p.t. 623 medlemmer, heraf fire æresmedlemmer og 34 pensionister.
537 har betalt kontingent for 2002. 49 er i restance, heraf 12 for to år. De har netop modtaget den anden rykker.
Der er udstedt 325 AIPS-kort til DS-medlemmer i år.

12. Ansøgninger om optagelse i DS fra to personer, der ikke er medlem af Dansk Journalistforbund, blev afvist. Vi er enige om at håndhæve, at nye medlemmer skal være medlemmer af DJ.

13. Næste bestyrelsesmøde mandag den 16. september kl. 12.30 i Huset ved det grønne Træ, Store Torv, København. Flemming Olesen bestiller lokale.

Således opfattet af Tommy Poulsen.