Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Generalforsamlingen

Tirsdag d. 4. marts 2003

Med 73 medlemmer til årets generalforsamling i "Granen" på KB blev der sat en flot rekord i Danske Sportsjournalister, og det blev en hurtig generalforsamling på en time og 25 minutter - plus et indlæg fra manden bag "Mandag morgen"s omtalte rapport om sportsjournalistik, Søren Schultz Jørgensen med efterfølgende debat.

Jens Højbjerg valgtes traditionen tro som dirigent - enstemmigt, selv om et enkelt medlem foreslog Erik Åkerwald.

Formanden Flemming Thor Madsen aflagde beretning, der omtales særskilt. Beretningen blev vedtaget.
Poul Sørensen, Kanal 94, var den eneste, der fandt anledning til at kommentere beretningen.
- Jeg har også fulgt debatten på hjemmesiden omkring forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og jeg er ikke tilfreds med den demokratiske proces. Det er en principiel sag om demokratisk underskud, sagde Poul Sørensen.

Kasserer Flemming Olesen kunne melde om et årsoverskud på 84.146 kr. mod underskuddet på 72.000 kr. sidste år.

Indkomne forslag:
Preben Nyborg Madsen foreslog gratis kontingent for arbejdsløse. Han var ikke selv til stede. Forslaget fik 0 stemmer.

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægter. Det blev enstemmigt vedtaget.
Der er dog flere "løse ender" i de nuværende vedtægter, og Steen Ankerdal bebudede en større revision af vedtægterne i 2004.

Mads Wehlasts forslag om en bevilling til en fest for medlemmer i foråret 2004 blev enstemmigt vedtaget.

Valg:
Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Marco de los Reyes blev genvalgt for to år.

Line Ernlund (billedet) blev nyvalgt for to år.

Suppleanterne blev valgt for et år:
Mads Wehlast som 1. suppleant, Dennis Ritter som 2. suppleant og Jens Dresling som 3. suppleant.

Revisorerne Niels Christian Niels-Christiansen og Jørgen Herbert blev genvalgt.

Revisorsuppleant Hans Jensen blev genvalgt.

Steen Ankerdal stod for hyldesten af de tre medlemmer, der har forladt bestyrelsen.
Flemming Toft og Lars Poulsen var ikke selv til stede, men modtager naturligvis deres afskedsgaver via pålidelige venner.

Til den afgående formand Flemming Thor Madsen sagde Steen Ankerdal:

- Det er 15 år siden, Flemming Thor Madsen kom ind i DS-arbejdet på opfordring af Poul Erik Andersson, og i de 15 år har han oplevet foreningen blive dobbelt så stor - fra 300 til 600 medlemmer. Siden 1999 har Flemming været en glimrende formand.
- Når Flemming har påtaget sig en opgave, behøver ingen at spekulere på, om den bliver løst. Et ja fra Thor betyder, at vi kan stole på, at opgaven løses perfekt.
- Flemming har fremmet og værnet om det nordiske samarbejde, og han har på formandsposten været bannerfører for en rolig udvikling i Danske Sportsjournalister. Han afleverer en forening med orden i sagerne, en god økonomi og en forening, der fungerer.
- Vi vil gerne sige Flemming tak for den måde, han har arbejdet på - og ikke mindst - for den måde, han har været kammerat på, sagde Steen Ankerdal.

Kasserer Flemming Olesen uddelte 10 legater til:
Kurt Stendal, Hanne Højer, Lene Ugilt Hansen, Holger Rasmussen, Henrik Hvillum, Andreas Kraul, Birger Vogelius, Morten Ankerdal, Lone Vandborg og H. C. Møller.

Det var første gang nogensinde, æresmedlem H. C. Møller var blandt de heldige ved legatuddelingen - selv om han har været med til samtlige generalforsamlinger, siden han blev medlem af DS for en menneskealder siden.

Under eventuelt bad tidligere bestyrelsesmedlem Poul Ib Pedersen om ordet og sagde:
- Jeg har tre ting, jeg gerne vil sige. Først en stor tak til Flemming Thor Madsen for hans store indsats for DS. Jeg ved fra min tid som bestyrelsesmedlem, hvilket stort arbejde han har ydet. Tak til bestyrelsen for den venlige hilsen ved min 70 års fødselsdag, og endelig vil jeg foreslå bestyrelsen, at man ikke fremover afvikler et indslag som "Mandag Morgen"s rapport i forbindelse med generalforsamlingen, men på et særskilt fyraftensmøde.

Steen Ankerdal, der bliver foreningens nye formand efter Flemming Thor Madsen, lovede at sørge for en revision af lovene til 2004, og han bebudede, at et af bestyrelsens forslag bliver, at formanden i fremtiden skal vælges direkte på generalforsamlingen, første gang fra 2005.

Flemming Thor Madsen sluttede med en tak for samarbejdet i bestyrelsen, en tak for afskedsgaven og en tak til dirigent Jens Højbjerg.