Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet i dag

Onsdag d. 2. april 2003

Danske Sportsjournalister har holdt bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl. 11-13.30 i Huset ved det Grønne Træ, Store Torv i København.

Deltagere på mødet:
Hanne Højer, Tommy Poulsen, Per Kjærbye, Marco de los Reyes, Line Ernlund, Dennis Ritter, Jens Dresling.

Afbud:
Steen Ankerdal (sygdom i nærmeste familie), Flemming Olesen (udsendt til Korea) og Mads Wehlast (pressemøde i Farum).

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 4. marts blev godkendt.

2. Konstituering:
Steen Ankerdal - formand
Hanne Højer - næstformand
Flemming Olesen - kasserer
Tommy Poulsen - sekretær.
Hanne Højer valgtes som fast mødeleder for at frigøre formanden, der som regel er involveret i de fleste af punkterne på dagsordenen.

3. Steen Ankerdal har behandlet to aktuelle sager: Farum kontra B.T. og Bjerringbro kontra Viborg Stifts Folkeblad.
Som sagerne står netop nu, har journalister og fotografer adgang til pressemøder og kampe i de to pågældende klubber, og dermed er der ikke basis for DS' indblanding i øjeblikket. Vi følger begge sager og holder os orienteret om udviklingen.

4. Generalforsamlingen 2003 blev drøftet. Bestyrelsen vil også i fremtiden overveje at supplere generalforsamlingen med et ekstra indslag, men temaet må ikke være for smalt, så det kun interesseret et udsnit af deltagerne. Fremtidige indslag skal have mere karakter af underholdning eller peptalk, mens andre emner henlægges til fyraftensmøder.
En revision af DS' vedtægter blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen i 2004 finder sted i hjertet af København. Hanne Højer undersøger lokalemuligheder, hvor der er plads til 75 deltagere, spisning og gode faciliteter.
Bestyrelsen valgte at fastholde København som hjemsted for generalforsamlingen pga. den lave deltagelse i Odense forrige år.

5. Nye udvalg
Et forslag om nedsættelse af flere udvalg blev drøftet. De gode erfaringer med uddannelsesudvalgets store aktivitet viser, at DS får flere medlemmer i arbejde, og der bliver langt flere aktiviteter med en sådan struktur.

Festudvalget:
Mads Wehlast valgtes som formand. Jørn Højmark har sagt ja til at yde en hjælpende hånd, og MW fik fuldmagt til at supplere udvalget med de folk, der skal bruges med henblik på medlemsfesten i foråret 2004. Der forventes et deltagertal på mellem 150 og 175, og der lægges vægt på, at medlemmer fra hele landet skal have en gunstig mulighed for at deltage.

Internationalt udvalg
De mange aktiviteter omkring AIPS, UEPS og vore nordiske brødre bevirkede, at vi besluttede at samle disse aktiviteter i et nyt udvalg - "internationalt udvalg" - med Flemming Olesen, Steen Ankerdal, Flemming Thor Madsen og Christian W. Larsen.
DS er repræsenteret i Korea i denne uge af Flemming Olesen og Christian W. Larsen. 10 nordiske journalister er gæster hos Korea, der præsenterer oplægget til vinter-OL i 2010.
Steen Ankerdal og Flemming Olesen repræsenterer DS ved AIPS- og UEPS-kongresserne i Porto fra onsdag den 28. maj.
Mads Wehlast, Flemming Thor Madsen, Jørn Højmark og Poul Erik Andersson repræsenterer DS på den nordiske kongres i Rovaniemi i Finland fra 14. til 17. maj.

Regionsformænd
DS har længe haft regionsformænd, som ikke har deltaget i foreningens arbejde. Der var enighed om at genoplive denne del af foreningens ledelse med henblik på arbejdet omkring stadionforholdene, som det nye elektroniske udvalg arbejder med.
Stadionforhold bliver et større og større arbejdsområde i DS, og det bliver udvidet yderligere, når UEFA's krav til stadionforhold slår igennem. Bestyrelsen koordinerer arbejdet med at bistå klubber omkring en forbedring af presseforholdene, men det er også et væsentligt emne i det nye elektroniske udvalg.
Per Kjærbye påpegede, at fotografernes arbejdsforhold også skal med i planlægningen.
Torben Kølbæk, FC Midtjylland, har henvendt sig med henblik på et møde med DS om pressens forhold på det nye stadion i Herning, hvor der er første spadestik i dag.
Der var forslag om at samle et udvalg specielt til stadionforhold for pressen, men det blev opgivet, da vi er bange for overlapninger mellem arbejdet i det elektroniske udvalg, bestyrelsen og et evt. nye Arena-udvalg.

Jens Dresling arbejder videre med et oplæg til en dansk udgave af www.sportsshooter.com - en hjemmeside, der viser pressens arbejdsforhold og tilkørselsforhold m.v. på de arenaer, hvor en stor del af vore medlemmer arbejder. Det er et kæmpearbejde, men Dresling har gode idéer, som vi arbejder videre med.

6. Elektronisk udvalg
Det nystartede udvalg - Elektronisk udvalg - har holdt møde med to punkter - sammensætningen af udvalget og formål og opgaver.
Line Ernlund (formand), Dennis Ritter og Henrik Liniger deltog i udvalgets første møde. Der var afbud fra de øvrige, der har sagt ja til at gøre en indsats.
Det første emne var "Stadionforholdene - hvad gør vi?". Udvalget sender checklister ud til de medier, der er repræsenteret på de enkelte arenaer, og der er deadline, så skemaerne skal være udvalget i hænde inden det næste udvalgsmøde den 28. maj. Herefter udarbejdes en oversigt over de enkelte stadions med mangler for de elektroniske medier.
Udvalget lægger også op til en debat, der skal forbedre forståelsen mellem den elektroniske og den skrivende presse. Målet er at undgå misforståelser og forhindre en kulturkløft. Debatten skal foregå på hjemmesiden, og der er frit slaw med indlæg med øjeblikkelig virkning om dette tema.
Udvalget lægger også op til events - f.eks. om DV-kamera, som enkelte journalister selv kan optage med, og om medkommentatorer. Hvilken rolle har de? Hvad skal de gøre? Hvordan fungerer de? Kan man bruge medkommentatorer, der har tilknytning til et af de hold, der spiller?
Et andet forslag om et tema er "TV-kampreferatet" - hvordan bliver det bedre?

7. Stadionforhold blev drøftet under de foregående punkter.

8. Uddannelsesudvalget
Hanne Højer nævnte fyraftensmødet med dommerne Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker.
Uddannelsesudvalget holder møde i morgen.
Mads Wehlast har forsøgt at hente Zen Ruffinen, tidligere FIFA-generalsekretær, til Danmark. MW forfølger sagen og ZR.
Temaet for forårets andet fyraftensmøde er de nye transfer-regler.
Udvalget arbejder også på en temadag med "sprog" som tema. Der er forslag til foredragsholdere, men da de ikke er kontaktet endnu, venter vi med at offentliggøre navnene, indtil vi har noget mere konkret.
Et andet tema er "spindoctor".
Hanne Højer nævnte, at det er planen at arrangere ét møde om året i Århus. Sidste år var der to møder i Århus, men det er svært at få medlemmer til at køre de mange kilometer fra det nordlige og det sydlige Jylland til møder i Århus. Derfor vil vi forsøge at placere møder i Århus i forbindelse med større arrangementer - som sidste års møde med Ulrik Wilbek, Christian Dalmose og Morten Fjelstad under EM i kvindehåndbold.

9. Sportsfotokurset
Med 30 deltagere blev det en stor succes med meget stor deltagelse. DS har omkring 100 fotografer som medlemmer, så det er flot med 30 procent af alle til et kursus.
Jens Dresling nævnte, at fotograferne gerne ville høre mere om teknik.
Per Kjærbye påpegede, at det i starten kneb med talelysten på kurset, fordi "fotografer jo er beskedne folk...!"
Efterhånden var alle deltagere og gæster meget åbne og villige til at give deres fiduser videre til kollegerne.
Der var enighed om, at DS gentager succes'en med et nyt sportsfotokursus i 2004 på omtrent samme tidspunkt.
Jens Dresling nævnte muligheden for at hente kolleger fra Norge og Sverige til at fortælle om, hvordan de griber fotoarbejdet an.

10. OL i Athen 2004
Vi har fået tildelt vore kvoter til De Olympiske Lege i Athen, som det fremgik af mødet med medieudvalget den 20. februar, og Steen Ankerdal blev udpeget som vores olympiske styrmand.

11. Mødet med medieudvalget var ligesom sidste år frugtbart med en god dialog. Vi har tilbudt de mediesvage idrætsgrene at udsende pressemeddelelser på vores hjemmeside for at komme i forbindelse med den danske sportspresse. DS kommer gerne til møde med medieudvalget igen i 2004.

12. DONG Cup-finalen
Mads Wehlast skaffer fighterpokalen og sørger for gravering og finpudning i brasso.
Lars Jacobsen, OB, var pokalfighter sidste år. Pokalen befinder sig i øjeblikket i Odense.
Steen Ankerdal og Tommy Poulsen har ansvaret for afstemningen om årets pokalfighter.
Jørn Højmark og Simon Højmark blev udpeget til at stå for indsamling og optælling af stemmesedlerne.

13. Medlemstallet i DS er faldende
Det er typisk tidligere sportsjournalister, der melder sig ud, efter at de har skiftet til en anden branche. Der er fremgang i antallet af fotografer som DS-medlemmer. Vi er nu under 600 medlemmer, og der er ikke udsigt til, at vi når op over 600 medlemmer igen. Der var enighed om, at antallet af medlemmer ikke er et mål for DS.

14. Mærkedage
DS har været repræsenteret ved flere receptioner:
Frank Withs jubilæum - Flemming Thor Madsen
Jens-Carl Kristensens 70 års dag - Steen Ankerdal
Per Panduros 60 års dag - Poul Ib Pedersen
John Idorns 70 års dag - Tommy Poulsen
Ib Pilegaards 60 års dag - Tommy Poulsen

Næste mærkedage:
Carsten Løvschall bliver 50 år den 7. april.
Erik Gleie fylder 75 år den 8. april.
Preben Søborg runder 60 år den 21. april.
Henning Hansen fylder 50 år den 22. april - og skal iøvrigt giftes tre dage forinden.
Frits Nielsen fylder 50 år den 23. april.

15. Kommende bestyrelsesmøder
Onsdag den 30. april kl. 10.00 i Huset ved det Grønne Træ - rykket en time frem, fordi der er U-21-landskamp kl. 14.00 samme dag i Helsingør.
Lokale til bestyrelsesmøde er bestilt.

Tirsdag den 3. juni i Huset ved det Grønne Træ.
Hvis A-landsholdet træner kl. 10.00, bliver mødet kl. 12.30.
Hvis landsholdet træner kl. 16.00, holdes mødet kl. 11.00.

Onsdag den 20. august kl. 11.00 i Huset ved det Grønne Træ.

Onsdag den 10. september kl. 11.00 i Huset ved det Grønne Træ.

16. Under eventuelt orienterede Hanne Højer om, at det nye nummer af medlemsbladet "Den Gyldne Pen" er blevet udsendt hos Europas hurtigste postvæsen i denne uge. Ialt 625 eksemplarer.
Der er deadline på næste udgave af medlemsbladet den 1. september.