Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Fredag d. 2. maj 2003

Referat fra bestyrelsesmøde i Huset ved det Grønne Træ, Gammel Torv, onsdag den 30. april 2003 kl. 10.00-12.45

Deltagere:
Steen Ankerdal, Hanne Højer, Flemming Olesen, Tommy Poulsen, Per Kjærbye, Line Ernlund, Mads Wehlast, Dennis Ritter, Jens Dresling.
Afbud fra Marco de los Reyes (i Jylland)

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 2. april blev godkendt.

2. Aktuelle emner
a. Steen Ankerdal redegjorde for Bjerringbro kontra Viborg Stifts Folkeblad og Farum kontra B.T. Vi vurderer dem sag for sag og følger udviklingen.
b. Tommy Poulsen orienterede om møde med FC Midtjylland (Torben Kølbæk og Kent Lodahl) vedr. nyt stadionbyggeri. Hans Krabbe (radioreporter) deltog.
c. vores "bibel" vedr. presseforhold på stadions m.v. er påny udsendt på hjemmesiden. Alle opfordres til at medvirke til, at "biblen" bliver opdateret. Vi mangler hele den elektroniske del. Sagen drøftes i det elektroniske udvalg.
d. Den Gyldne Pen er udsendt, Hanne Højer kunne meddele, at 11 blade kom retur som følge af forkerte adresser, men det går den rigtige vej.
e. Deadline på næste nummer af "Den Gyldne Pen" er den 1. september, men artikler og fotos må meget gerne afleveres tidligere. Der er sat forskellige skibe i søen.
f. Vin til leverandører til "Den Gyldne Pen 28" er udsendt.

3. Fra udvalgene
a. Det elektroniske udvalg har nu sammensætningen på plads:
Line Ernlund (formand), Dennis Ritter, Henrik Liniger, Ulrik Jønsson, Jimmy Bøjgaard og John Jäger.
Det er ikke lykkedes at finde en repræsentant fra TV3, efter at Line Ernlund er skiftet til DR1, men Lise Kissmeyer er vores kontaktperson på TV3 indtil videre. Udvalget arbejder videre med de planer, der blev fremlagt sidste gang, og udvalget kan supplere sig med de personer, man har brug for.
b. Internationalt udvalg
Udvalget består af Flemming Olesen, Flemming Thor Madsen, Christian W. Larsen og Steen Ankerdal.
Flemming Olesen samler trådene og indkalder til første møde, hvor udvalget selv konstituerer sig med formand. Det har ikke været praktisk muligt at finde en dato til det første møde, da to af medlemmerne har været i Korea, og da Flemming Thor Madsen har været på rejser med VM-holdet i ishockey.
Flemming Olesen kunne oplyse, at turen til Korea forløb perfekt. Hvis Korea ikke får OL i 2010, er det ikke koreanernes skyld, sagde han. En mere detaljeret redegørelse om vore to repræsentanters tur til Korea blev udsendt på hjemmesiden, da de vendte hjem i starten af april.
c. AIPS- og UEPS-kongres den 28. maj i Porto.
Steen Ankerdal og Flemming Olesen deltager.
Vores strategi forud for kongresserne blev drøftet. Vi forsøger at få en dialog med vore nordiske brødre og følger op på snakken fra Nordisk Kongres.
d. Nordisk Kongres i Rovaniemi fra 14. til 17. maj - her deltager Mads Wehlast, Flemming Thor Madsen, Jørn Højmark og Poul Erik Andersson. Wehlast orienterer bestyrelsen efter turen til Finland. De fire delegeredes opgave er bl.a. at drøfte den nordiske holdning forud for AIPS- og UEPS-kongressen.
Efter kongresserne behandles erfaringerne i Internationalt Udvalg, så DS får en mere markant holdning til det internationale arbejde og derigennem større indflydelse internationalt.
e. OL i Athen 2004.
Steen Ankerdal redegjorde for det aktuelle emne.
DS har fået tildelt 31 pladser til journalister og kun fem til fotografer. 31 skulle være tilstrækkeligt, hvis tilmeldingen ikke bliver markant større end til OL i Sydney.
De fem foto-akkrediteringer er i underkanten.
Ankerdal undersøger mulighed for specialakkrediteringer til enkelte sportsgrene, evt. sejlsport. I Sydney havde Preben Søborg special-akkreditering via badminton.
Akkrediteringsskemaer er på vej, og vi skal have bindende ønsker fra alle senest den 14. maj.
Steen Ankerdal laver oplæg til hjemmesiden (er allerede udsendt).
Vi har fået en invitation til at se nærmere på forholdene i Athen, og Steen Ankerdal tager til Athen fra 2. til 4. juni, hvis det praktisk kan lade sig gøre.
OL i Athen bliver især anderledes end Sydney, fordi vi ikke har tidsforskellen at slås med (eller til at redde os). OL holdes i august, og det bliver en travl sommer i 2004 med EM i fodbold i Portugal i juni, Tour de France i juli og OL i august.
f. Mads Wehlast orienterede om medlemsfesten 2004. Han har holdt møde med Jørn Højmark i to-mands-udvalget og arbejder på en medlemsfest enten 20. eller 27. marts 2004. I øjeblikket undersøges forskellige muligheder samt et centralt sted til overnatning til rimelige priser.

4. Efteruddannelse
a. Hanne Højer orienterede om næste møde om transferregler den 6. maj. Løbesedler blev uddelt i forbindelse med landskampene, og der er agiteret for mødet via hjemmesiden.
b. Mads Wehlast har endnu ikke fået fat på Zen-Ruffinen.
c. udvalget arbejder med forskellige planer om kommende fyraftensmøder. Hanne Højer har været til møde med Hanne Sejer og Morten Mølholm, DIF.
d. Fyraftensmøde i Provinsen.
e. Sportsfotokursus.
- Vi hviler lidt på laurbærrene fra sidst, men kommer med et oplæg senere til et nyt kursus i 2004, sagde Jens Dresling.

5. Dansk Sportsguide (www.sportsshooter.dk)
Jens Dresling er manden bag idéen og har arbejdet med planerne. Han foreslår en stadionguide, i første omgang med superliga-stadions, og et sportsfotolink med tips og tricks, bl.a. fra det seneste sportsfotokursus.

6. Vedtægter
Steen Ankerdal og Tommy Poulsen forsøger at finde en kapacitet til at hjælpe DS med et oplæg til nye moderne vedtægter. Udkast skal forelægges bestyrelsen senest den 1. november.

7. Generalforsamlingen
a. Fastsat til tirsdag den 2. marts 2004
b. Stedet drøftes igen på næste møde.

8. DONG Cup-finalen torsdag den 29. maj
Afstemningen om årets pokalfighter
a. Tommy Poulsen styrer afstemningen, sørger for stemmesedler (er købt) og uddeler stemmesedler til de stemmeberettigede DS-medlemmer.
b. Jørn Højmark kommer styrtende fra Champions League-finalen i Manchester og står for indsamlingen af stemmesedler og optælling.
c. Mads Wehlast sørger for fighterpokalen (vandrepokal), indgravering med Lars Jacobsens navn og køber årskrus til årets pokalfighter.

9. Nye medlemmer
a. ansøgning fra Kim Middelhede, optaget som nyt medlem.
b. ansøgning fra Hasan Cücük, optaget som nyt medlem.

10. Mærkedage - opgaver blev fordelt

11. Økonomi og medlemstal
Flemming Olesen orienterede om, at der var pres på budgetter - dog ikke medlemsbladet og uddannelsesudvalget.
Medlemstal: 594
491 har betalt kontingent - 64 er i restance, syv af dem skylder for to år.
Vi har fået 368 AIPS-kort og har fire ansøgninger liggende i Ungarn.

12. Regionsformænd
a. Vi holder fast i regionsformændene som støtteplanker.

13. Rejser
Ændringen fra Rejsegalleriet til Travel Sense har ikke kunnet mærkes, da det er de samme folk, vi samarbejder med (Ulrik Bohse og Camilla Andersen).

14. Eventuelt
Ingen emner.

15. Næste bestyrelsesmøde er flyttet til fredag den 6. juni kl. 10.00 på Hotel Marina i Vedbæk (landsholdet holder pressemøde kl. 12.30). Det skulle oprindeligt have været tirsdag, men vi sender formanden til Athen på den pågældende dag.
Næste møder:
Onsdag den 20. august kl. 11.00 i Huset ved det Grønne Træ.
Onsdag den 10. september kl. 11.00 i Huset ved det Grønne Træ.