Jimmy Bøjgaard ny formand for DS

Andreas Kraul trak sig tilbage som formand efter otte år på posten på generalforsamlingen på KB.

Jimmy Bøjgaard valgtes om ny formand. Han takkede for valget helt fra Herning, hvor han kommenterede en ishockeykamp.

Andreas Kraul blev genvalgt til bestyrelsen som menigt medlem.

Jesper Simo blev forfremmet fra suppleant til medlem af bestyrelsen i stedet for Lars Fink, der ikke ønskede at fortsætte.

Martin Davidsen valgtes som ny suppleant i stedet for Jesper Simo.

Alle øvrige valg var genvalg.

Kasserer Flemming Olesen gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 48.250 kr.

Andreas Kraul oplyste, at en ny hjemmeside er på vej. Flemming Toft ventes at overtage jobbet som netdoktor om et par uger.