Nu kan du indstille til “årets sportsjournalist”

Årets Sportsjournalister 2018 var Søren Lissner og Christian Heide. Her flankerer de årets øvrige nominerede: Jan Jensen og Helle Smidstrup. Foto: Anders Kjærbye

Og her er de egentlige vilkår for hvem der kan indstilles og vælges – det kan nemlig kun blive en, de har været medlem af DS i hele 2019 – læs bare nærmere…….

Det er blevet tid til at finde ud af, hvem Årets Sportsjournalist – eller sportsjournalister – anno 2019 skal være.

 

Derfor vil vi fra bestyrelsens side opfordre jer til at sende indstillinger til kasserer Flemming Olesen på flolesen@hotmail.dk inden 31. januar, hvor I angiver, hvilken eller hvilke journalister I ønsker at indstille og selvfølgelig hvorfor – gerne med dokumentation for deres produktion i form af links, medie-filer eller tekster. Der er tale om en kåring, der vedrører kalenderåret 2019.

 

I år beder vi i første omgang kun om indstillinger til hovedprisen, mens der kommer oplysninger om indstillinger til de andre priser senere. På samme måde kommer der først senere flere informationer ud om generalforsamlingen og Sportsjournalisternes Dag i marts.

 

På vegne af bestyrelsen,
Jeppe

Og så det bestyrelsen kalder “vilkårene” for hvem der kan vælges:

Foreningen Danske Sportsjournalister hylder hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling i marts “Årets Sportsjournalist”.

Titlen gives, efter indstilling fra medlemskredsen og efter afstemning i foreningens bestyrelse, til et eller flere medlemmer, som i det forudgående år har udmærket sig ved en opsigtsvækkende og betydende journalistisk indsats i ord eller billeder, og som gennem sin præstation har skabt respekt om dansk sportsjournalistik samt højnet branchens anseelse og troværdighed.

Da der er tale om en påskønnelse for en særlig indsats i det forudgående år, kan prisen godt tilfalde et eller flere medlemmer, der tidligere er blevet hyldet som “Årets Sportsjournalist”.

Kun medlemmer af Danske Sportsjournalister kan indstille kandidater til Årets Sportsjournalist, og kun medlemmer af Danske Sportsjournalister, som har været medlem hele det år, udmærkelsen omhandler, kan vælges som Årets Sportsjournalist.