Bestyrelsen: Hvad skal Danske Sportsjournalister være for dig?

Af: Bestyrelsen

Vores snart 100 år gamle forening (stiftet i 1922) trænger måske til et ”service-eftersyn”, en opdatering til de tider, vores branche har bevæget sig hen i over de senere år, og som på mange områder er væsentlig forskellige fra det grundlag, vi hidtil har drevet foreningen under.

Derfor vil vi gerne have din holdning til, hvad det er, vi skal prioritere, hvad det er, vi skal fokusere på, og hvad, vi eventuelt ikke skal lægge så mange kræfter i længere.

I dag kan vi opremse en lang række argumenter for at være medlem af DS.

Du får:

– Mulighed for at vinde hædersfulde priser i seks kategorier

– Mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse

– Mulighed for at deltage i en gratis pensionist-frokost

– Medlemsblad tre gange årligt

– Hjemmeside m/oplysninger om foreningen, dens virke, medlemsliste, nyheder

– Elektronisk nyhedsbrev med jævne mellemrum

– Invitation til fyraftensmøder med relevante temaer

– Gallaaften med prisfest og gratis buffet m/øl, vand, vin

– Kontingentfrihed efter det 65. år

– Adgang til det internationale fællesskab, AIPS m/specielt pressekort

– Mulighed for at vinde hæder, ære og fine kontantpræmier i AIPS’ årlige Award-konkurrence i 10 kategorier

– Mulighed for som ung at deltage kvit og frit i AIPS Young Reporters Programme

– Mulighed for at vinde et legat på 1.000 kr. på generalforsamlingen

– Stor jubilæumsfest for vor 100 års eksistens i 2022.

– Og ikke at forglemme solidariteten, der ligger i at være med i et fællesskab, der arbejder for at skabe optimale betingelser for at udføre jobbet som sportsjournalist/fotograf.

Men er det den liste, vi fortsat skal prioritere ?

Er der ting, du gerne ser tilføjet listen ?

Er der noget, vi kan drosle ned på ?

Er der noget i foreningens regi, vi skal gøre anderledes ?

Arrangementer? Kurser? Faglig sparring? ”Mandagsbar”, evt. med kort oplæg, og ellers socialt samvær/netværks-skabende hyggemøde med jævne mellemrum?  Mulighederne er mange  –  vi skal bare have nogle indikationer på, i hvilken retning, vi skal arbejde.

Derfor vil vi sætte stor pris på al den respons, vi overhovedet kan få fra jer medlemmer, så vi også kan slå fast, at vi er en driftig og fremsynet forening, der snart er klar til at tage fat på den næste 100-årige periode.

Send dine synspunkter på mail til jimmy@boejgaard.dk

De bedste hilsner fra DS-bestyrelsen